Врадій Оксана Ігорівна, Oksana Vradii
Врадій Оксана Ігорівна, Oksana Vradii
Вінницький національний аграрний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене vsau.vin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вплив стимулюючих препаратів на морфометричні показники проростків та посівні якості насіння квасолі
ОА Шевчук, ГІ Кравчук, ГИ Кравчук, ВІ Вергеліс, ВИ Вергелис, ОІ Врадій, ...
112019
Моніторинг забруднення грунтів важкими металами науково-дослідної ділянки в НДГ «Агрономічне» Вінницького національного аграрного університету
ВА Мазур, ОІ Врадій
Сільське господарство та лісівництво.-2019.-№ 13.-С. 16-24., 2019
12019
МОНІТОРИНГ ЗАБРУДНЕННЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ЇСТІВНИХ ГРИБІВ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
ОІ Врадій, БД Міщенко
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 96-99, 2018
12018
Інтенсифікація процесу фіксації атмосферного азоту під впливом мікробних препаратів на посівах багаторічних бобових трав
МВ Первачук, ОІ Врадій
Сільське господарство та лісівництво, 220-230, 2016
12016
Симбіотична фіксація азоту та роль мікроорганізмів у ґрунтоутворенні
МВ Первачук, ОІ Врадій
Сільське господарство та лісівництво, 102-113, 2015
12015
Вплив терміну вимочування у водно-сольовому розчині грибів на концентрацію в них цинку та міді
ОІ Врадій
Вісн. Уман. нац. ун-ту садівництва.-2019.-№ 2.-С. 75-78., 2020
2020
Екологічно чисте виробництво. Методичні вказівки з підготовки і виконання курсової роботи для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 101 «Екологія» освітнього …
СФ Разанов, ОІ Врадій
2020
Аналіз забруднення важкими металми їстівних грибів Вінницького району
ОІ Врадій, ВІ Вергеліс
Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку: зб наук. пр …, 2019
2019
Вплив застосування біологічних препаратів на посівах люцерни посівниї як засіб забезпечення грунту азотом
ОІ Врадій
Зб. тез міжнар. наук.-практ. конф. за участю ФАО" Кліматичні зміни та …, 2019
2019
Радіоекологія. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва для підготовки фахівців …
СФ Разанов, ОІ Врадій
2019
Оцінка впливу води за кулінарної обробки грибів на концентрацію в них цинку і міді
СФ Разанов, ОІ Врадій
Збалансоване природокористування, 63-68, 2019
2019
ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ ВОДИ ПРИ КУЛІНАРНІЙ ОБРОБЦІ ГРИБІВ НА КОНЦЕНТРАЦІЮ В НИХ ЦИНКУ
ОІ Врадій
ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ, 68, 2019
2019
ЗНИЖЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ МІДІ У ГРИБАХ ЗА ВИМОЧУВАННЯ ЇХ У ВОДНО-СОЛЬОВОМУ РОЗЧИНІ
ОІ ВРАДІЙ
АГРАРНА ОСВІТА ТА НАУКА: ДОСЯГНЕННЯ, РОЛЬ, ФАКТОРИ РОСТУ, 3, 2019
2019
Оцінка інтенсивності забруднення їстівних грибів важкими металами в умовах Правобережного Лісостепу України
СФ Разанов, ОІ Врадій
Збалансоване природокористування, 57-65, 2019
2019
ОЦІНКА ІНТЕНСИВНОСТІ ЗАБРУДНЕННЯ ЇСТІВНИХ ГРИБІВ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
ОІ Врадій
Збалансоване природокористування, 114-124, 2019
2019
АНАЛІЗ ЗАБРУДНЕННЯ ЇСТІВНИХ ГРИБІВ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО УКРАЇНИ
ОІ ВРАДІЙ
Рекомендовано до друку Науково-методичною радою ДУ «НМЦ «Агроосвіта …, 2019
2019
МОНІТОРИНГ ЗАБРУДНЕННЯ ЇСТІВНИХ ГРИБІВ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ
ОО Алєксєєв, ОІ Врадій, ВІ Вергеліс
Рекомендовано до друку Вченою радою КВНЗ “Вінницька академія неперервної …, 2019
2019
Методологія та організація наукових досліджень в екології з основами інтелектуальної власності. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами денної та …
СФ Разанов, ОІ Врадій
2018
Моделювання і прогнозування стану довкілля. Методичні вказівки щодо виконання практичних та самостійної роботи для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми …
ОО Алєксєєв, ОІ Врадій
2018
Ландшафтна екологія. Програма та методичні вказівки для проходження навчальної практики для студентів агрономічного факультету денної форми навчання спеціальності 101" Екологія …
ГВ Мудрак, ОІ Врадій
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20