Olena Lutsenko /  Елена Луценко
Olena Lutsenko / Елена Луценко
Verified email at nlu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Службові та посадові обов’язки державних службовців: щодо розмежування понять
ОЄ Луценко
Держава і право. Юридичні і політичні науки, 232-240, 2013
82013
Галузева належність дисциплінарної відповідальності державних службовців України
ОЄ Луценко
Право та інновації, 159-165, 2016
62016
Неформальне професійне навчання працівників: проблеми правового регулювання
ОЄ Луценко
Публічне право, 241-248, 2016
62016
Bringing civil servants to liability for disciplinary misconduct in judicial practice of Ukraine, Poland, Bulgaria and Czech Republic
O Lutsenko
Journal of Advanced Research in Law and Economics (JARLE) 8 (23), 103-112, 2017
32017
Порушення правил професійної етики як підстава припинення трудових правовідносин із державними службовцями
О Луценко
Вісник Національної академії правових наук України, 178-185, 2014
32014
Дисциплінарний проступок як підстава припинення трудових правовідносин із державними службовцями
ОЄ Луценко
22015
Дисциплінарний проступок як підстава припинення трудових правовідносин із державними службовцями
ОЄ Луценко, OY Lutsenko
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2015
22015
Поняття та ознаки дисциплінарного проступку державних службовців
ОЄ Луценко
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 349-358, 2013
22013
Види дисциплінарних проступків державних службовців: постановка проблеми
ОЄ Луценко
Публічне право, 356-363, 2013
22013
ANTICORRUPTION COMPLIANCE: INTERNATIONAL EXPERIENCE IN LEGAL REGULATION AND INNOVATION FOR UKRAINE.
O Lutsenko
Humanities & Social Sciences Reviews., Р. 765-770, 2019
12019
Історико-правовий аналіз розвитку правового регулювання припинення трудових правовідносин із державними службовцями внаслідок вчинення дисциплінарного проступку
ОЄ Луценко
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 350-360, 2013
12013
ЗВІЛЬНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
О Луценко
2020
Рішення Конституційного Суду України, правові позиції та висновки Верховного Суду України та Великої Палати Верховного Суду щодо вирішення трудових спорів.
ЯОМ Луценко О.Є.
2020
Правове регулювання проходження конкурсу на зайняття посад державної служби із застосуванням поліграфа
O LUTSENKO
Проблеми законності, 140-151, 2019
2019
Правовое регулирование прохождения конкурса на занятие должностей государственной службы с применением полиграфа
ЕЕ Луценко
Проблеми законності, 2019
2019
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГАРАНТІЙ З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
О Луценко
Уп о р я д н и к ОО Уварова, 88, 2019
2019
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГАРАНТІЙ З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ.
ЛО Є.
Бізнес і права людини: основні виклики для нових демократій: зб. ст. і тез …, 2019
2019
Правове регулювання проходження конкурсу на зайняття посад державної служби із застосуванням поліграфа.
ЛО Є.
Проблеми законності., С. 140–151., 2019
2019
Ґендерний компонент у сфері соціального захисту
ЛО Є.
Науковий вісник Ужгородського нац. ун-ту. Серія «Право»., С. 102-105, 2019
2019
ВиНикНеННя ТрУдОВих ПрАВОВідНОСиН з ПОМічНикОМ АдВОкАТА
О Луценко
ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС, 71, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20