Вороновська Олена Володимирівна / Voronovska Olena
Вороновська Олена Володимирівна / Voronovska Olena
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сутність та розвиток екологічного обліку
ОВ Вороновська
Формування компетентнісної компоненти фахівців з обліку і аудиту : 1995-2015 …, 2016
29*2016
Сутність та розвиток екологічного обліку
ОВ Вороновська
Науково-практичні дослідження обліково-інформаційного забезпечення …, 2013
292013
Сельскохозяйственная деятельность в обеспечении устойчивого развития аграрного сектора экономики
АМ Сысоев, ЕВ Вороновская
СПб.–Пушкин, 2012
172012
Економічний механізм формування і відтворення технічних засобів в аграрних підприемствах : автореферат дис... канд. екон. наук
ОВ Вороновська
111998
Технічна оснащеність аграрних підприємств і рівень ефективності їх функціонування
ОВ Вороновська
Економіка АПК, 34-38, 1998
81998
Физиократическая доктрина развития экономики сельского хозяйства
ЕВ Вороновская
Известия Международной академии аграрного образования / МААО; гл. ред. д. т …, 2015
72015
Бухгалтерський облік сільскогосподарської діяльності в контексті сталого розвитку
ОВ Вороновська
Науково-практичні дослідження обліково-інформаційного забезпечення …, 2013
7*2013
Бухгалтерський облік сільскогосподарської діяльності в контексті сталого розвитку скандинавських країн
ОВ Вороновська
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : наук. екон. журн …, 2011
7*2011
Екологічний облік в системі інформаційних джерел антикризового регулювання аграрного виробництва
ОВ Вороновська
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2010
62010
Основи сільськогосподарської обслуговуючої кооперації : навч. посібник
ОВ Вороновська, МІ Лобанов, ТС Ожелевська, ВА Рульєв, ТІ Яворська
62001
Передумови аудиту земель сільськогосподарського призначення
ОВ Вороновська
Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський НЕУ, 396-400, 2010
5*2010
Облік екологічної діяльності
ОВ Вороновська
Економіка АПК, 100-102, 2004
52004
Анализ устойчивого экономического развития сельскохозяйственной деятельности
ЕВ Вороновская
440 Вінниця, 2012
32012
Еколого-економічний аналіз використання земель сільськогосподарського призначення
ОВ Вороновська
Подільський державний аграрно-технічний університет Збірник наукових праць …, 2009
32009
Словник-довідник бухгалтера
ОВ Вороновська, ЛА Сахно, ДМ Катюха
32001
Основа сельскохозяйственной деятельности-почвенное плодородие
ТИ Ашмарина, ЕВ Вороновская
Роль аграрной науки в устойчивом развитии сельских территорий, 390-395, 2019
22019
Теоретичні засади формування економічного механізму ефективного відтворення ресурсів аграрного сектора економіки
ОО Клокар
Сталий розвиток економіки, 5-12, 2014
22014
Витрати природоохоронної діяльності
ОВ Вороновська
Вісник Сумського національного аграрного університета: наук. журнал, 389-393, 2006
2*2006
Теоретичні підходи до амортизації родючості грунту
ОВ Вороновська
Молодий вчений, 17-20, 2017
12017
Фізіократичне бачення завдань бухгалтерського обліку
ОВ Вороновська
Формування компетентнісної компоненти фахівців з обліку і аудиту : 1995-2015 …, 2016
1*2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20