Підписатись
Битяк Юрій Прокопович; Битяк Юрий Прокофьевич; Bytiak Yurii P.; Bytyak Yu.P.
Битяк Юрій Прокопович; Битяк Юрий Прокофьевич; Bytiak Yurii P.; Bytyak Yu.P.
Підтверджена електронна адреса в nlu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Адміністративне право України: підручник
ЮП Битяк, ВМ Гаращук, ОВ Дьяченко
К.: Юрінком Інтер 422, 2005
464*2005
Державна служба в Україні: організаційно-правові засади: монографія
ЮП Битяк
Х.: Право 243, 2005
3282005
Конституцiя України: Науково-практичний коментар та iн.; Ред. кол. ВЯ Тацiй, ЮП Битяк, ЮМ Грошевой та iн.-Харкiв: Видавництво «Право»
ВБ Авер, ОВ Батанов, ЮВ Баулiн
281*2003
Административное право Украины (общая часть)
ЮП Битяк, ВВ Зуй
Учебное пособие. Харьков: ООО «Одисей, 1999
251*1999
Адміністративне право України: конспект лекцій
ЮП Битяк, ВВ Зуй
Харків: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 1996
1791996
Державна служба в Україні: проблеми становлення, розвитку та функціонування
ЮП Битяк
Ярослава Мудрого 419, 380-419, 2006
1302006
Переконання і примус у державному управлінні. Адміністративна відповідальність: Конспект лекцій
ЮП Битяк, ВВ Зуй, АТ Комзюк
Харків: Укр. юрид. академія, 1994
124*1994
Административное право Украины: Учебник для студентов высш. учеб. заведений юрид. спец І Под ред. ЮП Бь| тя-ка.-2-е изд., перераб. и доп
ЮП Битяк, ВВ Богуцкий, ВН Гаращук
Х.: Право, 576, 2003
65*2003
Правова доктрина України: в 5-ти т.
ЮП Битяк
Х.: Право 2, 2013
60*2013
Адміністративне право: підручник
ЮП Битяк, ВМ Гаращук, ВВ Богуцький
Харків: Право, 624, 2010
54*2010
Правова природа адміністративних договорів
Ю Битяк
видавництво" Право", 2001
462001
Государственная служба в СССР и развитие ее демократических основ
ЮП Битяк
К.: УМК ВО при Минвузе УССР, 35, 1990
36*1990
Становлення та шляхи забезпечення доступності правосуддя в адміністративному судочинстві
Ю Битяк
видавництво" Право", 2003
352003
Державна служба та розвиток її демократичних основ
ЮП Битяк
Харків: Укр. юрид. академія, 1990
321990
Адміністративне судочинство як форма забезпечення верховенства права і законності
Ю Битяк
Право України, 4-11, 2011
302011
Адміністративне право України: підручник для юридичних вузів і фак.
ЮП Битяк, ВВ Богуцький, ВМ Гаращук
ЮП Битяка. X.,–2000.–520 с, 2000
30*2000
Administratyvne pravo Ukrainy [Administrative law of Ukraine]
YP Bytiak, VM Harashchuk, OV Diachenko
Pravo, Kharkov, Ukraine, 2001
282001
Адміністративне право України: підручник/ЮП Битяк, ВВ Богуцький ВМ Гаращук; за ред. ЮП Битяка
ВВ Зуй
Харьків: Право, 2001
27*2001
Державна служба в Україні, її види
Ю Битяк
видавництво" Право", 2000
222000
Проблеми визначення системи законодавства про державну службу
Ю Битяк
Право України, 22-26, 2006
182006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20