Подписаться
Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи
Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи
Уманський національний університет садівництва
Подтвержден адрес электронной почты в домене udau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вплив інституціональної структури на розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств [Електронний ресурс]/ІЮ Гришова, ВО Непочатенко
ВО Непочатенко
Економіка: реалії часу. Науковий журнал, 47-51, 2013
772013
Менеджмент фермерських господарств
ВП Горьовий, СВ Тимчук
навч. посіб./За ред. ВП Горьового–К.:«Центр учбової літератури, 2014
412014
Стратегія інноваційного розвитку пріоритетних галузей аграрного виробництва
ІО Крюкова, ВО Непочатенко, ВА Непочатенко
Економіка: реалії часу. 2013.№ 3., 2013
402013
Туризм в Україні: стан, фактори та перспектива розвитку
РБ Кожухівська
402012
Безробіття як соціальна проблема ринкового суспільства
ЛВ Транченко
Економіка та держава, 12-15, 2012
362012
Проблеми удосконалення організаційно-економічного механізму управління підприємством
ЛВ Транченко, ЛО Баластрик
Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. Праць–Вип 7, 188-195, 2005
342005
Стратегічне управління регіоном: економічна безпека, планування та розвиток: монографія
ВО Жаворонков, ГВ Жаворонкова, ВО Жмуденко
Умань: ВПЦ «Візаві 1010, 270, 2010
282010
Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи
ЮО Лупенко, МЙ Малік, ОГ Шпикуляк
Київ: ННЦ" ІАЕ". 2014.-514 с., 2014
252014
Моделювання прийняття інвестиційних рішень щодо технічного забезпечення аграрних підприємств
ЛВ Смолій, ОВ Загороднюк, ЛМ Малюга
Економічний часопис-ХХІ,(163), 79-84, 2017
212017
Формування та регулювання ринку праці на селі: теорія, методологія, практика: монографія
ЛВ Транченко
Умань: Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, 2012
212012
Формування конкурентоспроможності підприємств готельного господарства
Л Малюга
МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 2016
202016
Оцінка конкурентоспроможності аграрних підприємств
Л Малюга
Економіст.–2009.–№, 50-53, 2009
202009
Інтернет-технології в маркетингу: специфіка, класифікація, переваги та недоліки
РБ Кожухівська
Вісник Дніпропетровського університету. Сер.’’Економіка’’, 2012
182012
Covid-19 і туризм: аналіз ситуації та економічні шляхи виходу з кризи
ВО Непочатенко
Ефективна економіка, 42-48, 2020
172020
Суть і принципи реалізації інтегрованих маркетингових комунікацій
РБ Кожухівська
Бізнес Інформ, 362-367, 2013
17*2013
Організаційно-економічний механізм стимулювання інноваційної діяльності в АПК
АС Музиченко, ЛМ Малюга
Економіка АПК, 38-43, 2009
162009
Аналіз фінансово-економічного стану аграрних підприємств
ЛМ Малюга
Економіка АПК, 100-104, 2008
152008
Аналіз та проблеми соціально-економічного розвитку села
ЛВ Транченко
Інвестиції: практика та досвід, 66-68, 2012
142012
Формування організаційної структури підприємства відповідно до вимог програмно-цільового управління
ЛВ Транченко
Актуальні проблеми економіки, 58, 2006
132006
Організаційно-економічний механізм управління підприємств машинобудівної галузі
ЛВ Транченко
Науковий вісник РДГУ.–2016.–Вип 7 (120), 6-12, 2005
132005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20