Follow
Запорожец Юлия/Запорожець Юлія/Zaporozhets Julia
Запорожец Юлия/Запорожець Юлія/Zaporozhets Julia
Verified email at xtf.kpi.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Математичне моделювання міграції забруднюючих речовин у ґрунтах
ТВ Бойко, АО Абрамова, ЮА Запорожець
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 6 (4 (66)), 14-16, 2013
142013
Моделирование массопереноса загрязняющих веществ в почвенном слое
ТВ Бойко, ЮА Запорожец
Технологический аудит и резервы производства 1 (3 (21)), 8-11, 2015
82015
Оцінювання хімічного ризику забруднення ґрунту на основі вирішення геофільтраційної задачі
ІБ Абрамов, ТВ Бойко, ЮА Запорожець
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (14 (56)), 24-26, 2012
62012
Вплив процесу фільтрації на якість ґрунтових вод
ЮА Запорожець, ЮА Запорожец
НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2016
42016
Modeling of mass transfer of pollutants in the soil
ТВ Бойко, ЮА Запорожец
Technology Audit and Production Reserves 1 (3), 8-11, 2015
32015
Вирішення задачі фільтрації для моделі прогнозування міграції забруднюючих речовин в ґрунті
ТВ Бойко, ЮА Запорожець, СВ Брановицька, ЮА Запорожец, ...
НТУУ «КПІ», 2014
32014
Моделювання показників якості процесу знесолення водного середовища енергетичного реактора
СЛ Мердух, ЮА Запорожець, ДМ Складанний, СВ Плашихін
Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія …, 2021
2021
Моделювання та оптимізація об'єктів та систем управління
ДМ Складанний, ЮА Запорожець, СЛ Мердух, СВ Плашихін
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021
2021
Розробка статистичної моделі процесу хімічної технології методом повного факторного експерименту
АО Абрамова, ЮА Запорожець, СЛ Мердух
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021
2021
Комп’ютерні технології в інженерній хімії
АО Абрамова, ЮА Запорожець
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021
2021
Комп’ютерне моделювання процесу фільтрації забрудненої води при проходженні через шар ґрунту
ЮА Запорожець, ДМ Складанний, СВ Плашихін
Комп'ютерне моделювання і керування в техніці та технологіях КМКТТ-2021 …, 2021
2021
Технології розроблення програмного забезпечення–2. Інформаційні системи і комплекси
ІМ Джигирей, ОО Квітка, ЮА Запорожець
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020
2020
Влияние тепловых электростанций на состояние почв
ЮА Запорожец
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020
2020
Влияние металлургического предприятия на состояние почв
ЮА Запорожец
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020
2020
Побудова математичної моделі для визначення кількості рідини при випаровуванні
ТВ Бойко, ЮА Запорожець, ЮА Запорожец
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019
2019
Оцінки процесу розсіяння викидів газоподібних хімічних речовин в атмосфері
ЮА Запорожець, ЮА Запорожец
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019
2019
Анализ риска загрязнения почвы промышленными объектами
ТВ Бойко, ЮА Запорожец
НТУ" ХПИ", 2018
2018
Застосування штучних нейронних мереж для прогнозування міграції забруднюючих речовин в природних дисперсних середовищах
ТВ Бойко, ЮА Запорожець, ЮА Запорожец
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018
2018
Массоперенос загрязняющих веществ в почвенном слое
ЮА Запорожец
Математические исследования в естественных науках, 168-171, 2015
2015
До питання прогнозування впливу хімічних чинниківна забруднення грунтів
ГА Статюха, ТВ Бойко, ЮА Запорожець
НТУУ «КПІ», 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20