Владимир Жернаков
TitleCited byYear
Соціально-трудові відносини: поняття, суб’єкти, правове регулювання
В Жернаков
Право України, 41-45, 1999
391999
Свобода праці як принцип сучасного трудового права України
В Жернаков
Право України, 34-36, 1999
331999
Поняття примусової праці за законодавством України
ВВ Жернаков
Право України, 35-39, 1997
231997
Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права
В Жернаков
Право України, 49-52, 2000
212000
Свобода труда и запрещение принудительного труда в современном трудовом праве
ВВ Жернаков
Вестник Пермского университета. Юридические науки, 2013
162013
Трудове право: підручник
ВВ Жернаков, СМ Прилипко, ОМ Ярошенко
Х.: Право, 2012
162012
Теоретичні та практичні питання інституту захисту прав людини в сфері праці
ВВ Жернаков
Актуальні проблеми держави і права, 329-335, 2005
162005
Теоретичні засади формування інституту захисту прав людини у сфері праці
ВВ Жернаков
Форми соціально-правового захисту працівників у службово-трудових відносинах …, 2005
162005
Договірне регулювання соціально-трудових відносин
В Жернаков
видавництво" Право", 2000
152000
Трудове правовідношення як складне явище в трудовому праві
ВВ Жернаков
Проблеми законності: збірник наукових праць.–2009.–Вип 100, 134-147, 2009
112009
Удосконалення процедури вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) примирними органами в Україні
СІ Запара, СИ Запара
Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, 2005
112005
Сфера дії трудового права: історичні та методологічні аспекти
ВВ Жернаков
Правова держава. Щорічник наукових праць. Випуск 9, 177-185, 1998
111998
Основні трудові права працівника: правова природа та перспективи розвитку
ЛВ Котова
Форум права, 507-515, 2011
102011
Трудове право на шляху України до Європи: теоретичні та практичні проблеми
ВВ Жернаков
Часопис Київського університету права 2, 115-120, 2006
102006
Міжнародний аспект правового регулювання соціально-трудових відносин
В Жернаков
Право України, 59-61, 2001
102001
Сфера укладення колективного договору
Г Гончарова, В Жернаков
Право України, 85-87, 2000
102000
Испытание рабочих и служащих по советскому трудовому праву
ВВ Жернаков
Автореферат на соискание степени кандидата юридических наук, 1987
91987
Механізм правового регулювання захисту трудових прав працівників
ПМ Мартинов
Форум права, 283-288, 2010
82010
Підручник з пенсійного забезпечення є, але чи є пенсійне право (Рец. на кн. Сирота ІМ Право пенсійного забезпечення в Україні: Курс лекцій.–К., 1998.–288 с.)
Г Гончарова, В Жернаков, С Прилипко
Право України, 138-139, 1998
81998
Запрет необоснованного отказа в приеме на работу как гарантия реализации права на труд
ВВ Жернаков
Предпринимательство, хозяйство и право, 68-71, 2000
72000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20