Joanna Toruniewska
Joanna Toruniewska
Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska
Подтвержден адрес электронной почты в домене pw.edu.pl
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Coupling of link-and node-ordering in the coevolving voter model
J Toruniewska, K Kułakowski, K Suchecki, JA Hołyst
Physical Review E 96 (4), 042306, 2017
102017
Unstable network fragmentation in co-evolution of Potts spins and system topology
J Toruniewska, K Suchecki, JA Hołyst
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 460, 1-15, 2016
92016
Spontaneous symmetry breaking of active phase in coevolving nonlinear voter model
A Jędrzejewski, J Toruniewska, K Suchecki, O Zaikin, JA Hołyst
arXiv preprint arXiv:2004.08927, 2020
2020
Tworzenie się grup społecznych w sieciach złożonych
J Toruniewska
Pracownia Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–4