Александр Григорьевич Янковой, Олександр Григорович Янковий, Oleksandr Iankovyi
Александр Григорьевич Янковой, Олександр Григорович Янковий, Oleksandr Iankovyi
Odessa National Economic University ; Одесский национальный экономический университет
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Многомерный анализ в системе STATISTICA
АГ Янковой
Одесса: Оптимум 1 (1), 216, 2001
1572001
Математико-статистические методы и модели в управлении предприятием
АГ Янковой, ОГ Янковий
Одесский национальный экономический университет, 2014
1362014
Моделювання парних зв’язків в економіці: Навч. посібник
ОГ Янковой
Одеса: Оптимум, 2001
922001
Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення (на прикладі ТОВ «МАСТЕР-АВІА»)
НО Павлова
802020
Production forecasting and evaluation of investments using Allen two-factor production function
V Koval, O Slobodianiuk, V Yankovyi
Baltic Journal of Economic Studies 4 (1), 2018
392018
Вдосконалення планування на підприємстві за допомогою математико-статистичних методів прогнозування
ОГ Янковий, АГ Янковой
ВНЗ «Національна академія управління», 2009
382009
Детерміновані моделі факторного економічного аналізу
ОГ Янковий, АГ Янковой
Атлант, 2012
342012
Основы эконометрического моделирования
АГ Янковой
О.: ОГЭУ, 2006
282006
Фактори формування прибутку підприємства
ОГ Янковий, ГВ Кошельок
Вісник соціально-економічних досліджень, 298-305, 2011
272011
Математичні методи факторного економічного аналізу на базі мультиплікативних моделей
ОГ Янковий, АГ Янковой
Астропринт, 2011
162011
Математико-статистичні методи і моделі в управлінні підприємством: Навчальний посібник
ОГ Янковий
Одеса: ОНЕУ 250, 2014
152014
Комплексное прогнозирование показателей естественного движения населения
АЗ Подгорный, АГ Янковой
Демографічні дослідження.–К.: Наукова думка, 1993
141993
До проблеми визначення пріоритетності інвестиційних проектів промислового підприємства
ОГ Янковий, НВ Мельник, ВО Янковий
Економіка харчової промисловості, 2015
132015
Синергетический эффект факторов рентабельности собственного капитала предприятия
АГ Янковой, ЮА Чернецкая
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и …, 2014
132014
Критичний аналіз внутрішньої норми прибутку як показника оцінки інвестиційних проектів
ОГ Янковий, ВВ Мельник
Вісник соціально-економічних досліджень, 196-205, 2012
122012
Факторний аналіз прибутку м'ясопереробного підприємства
ГВ Кошельок, ВО Янковий
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 122-127, 2010
122010
Оцінка синергетичного ефекту виробничо-фінансових систем на основі детермінованих моделей
ОГ Янковий, НВ Мельник, ВО Янковий
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 189-198, 2014
112014
Индексные модели факторного экономического анализа
АГ Янковой, ОГ Янковий
Астропринт, 2010
112010
Статистична оцінка латентних економічних ознак
ОГ Янковой
Теорія і методологія статистичного аналізу: Збірник матеріалів Міжнародної …, 2006
112006
Діагностика фінансово-економічної стійкості підприємства на основі грошових потоків
O Yankovyi, G Koshelek
Вісник соціально-економічних досліджень, 69-78, 2017
102017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20