Подписаться
Roman O. Nesterenko/ Нестеренко Роман Олександрович (ORCID: 0000-0003-2361-9271)
Roman O. Nesterenko/ Нестеренко Роман Олександрович (ORCID: 0000-0003-2361-9271)
Ukrainian Engineering Pedagogics Academy. UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене khpi.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Technology transfer
PG Pererva, G Kocziszky, D Szakaly, M Somosi Veres
National Technical University" Kharkiv Polytechnic Institute", 2012
5082012
Трансфер технологій: монографія/[ПГ Перерва, Д. Коциски, Д. Сакай, М. Верешне Шомоши]
ПГ Перерва, ОІ Савченко, МВ Шомоши, ВЛ Товажнянський, ...
60*2012
Економіка та управління інноваційною діяльністю
ПГ Перерва, МІ Погорєлов, СА Мехович, ОД Матросов, ВА Кучинський, ...
НТУ" ХПІ", 2011
18*2011
Государство и рынок: механизмы и методы регулирования в условиях преодоления кризиса
АМ Андреев, ОА Бабанчикова, ИВ Бережной, НВ Бурова, МС Воронин, ...
Астерион, 2010
122010
Основные вызовы развития глобальных инновационных сетей в постиндустриальной экономике
РА Нестеренко
Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования, 212-219, 2013
62013
Institutional Changes in International Labor Market and Human Resource Management
O Savchenko, M Veresné Somosi, R Nesterenko
52020
Інноваційне підприємництво: креативність, комерціалізація, екосистема
ЮМ Бажал, ІВ Бакушевич, У Венесаар, ТЮ Гараєва, ГС Григор'єв, ...
Університетське видавництво ПУЛЬСАРИ, 2015
52015
Менеджмент, маркетинг та інтелектуальний капітал в глобальному економічному просторі
ПГ Перерва, ОІ Савченко, ВЛ Товажнянський, СІ Архієреєв, ...
32012
Інноваційне підприємництво та бізнес-планування: навч.-метод. посіб
ОІ Савченко, РО Нестеренко, РО Побережний
Харків: Щедра садиба плюс, 2015
22015
Визначення напрямків та умов забезпечення технологічного розвитку промислових підприємств
ПГ Перерва, РО Нестеренко, ВЮ Верютіна
Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка, 94-97, 2015
22015
Activization business activities through the development of competence-based approach
OI Savchenko, RO Nesterenko
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
22014
Стратегии инновационного развития экономики. Часть 1 Современные инновационные трансформации
ОИ Савченко, ПГ Перерва, РА Нестеренко, РО Побережный
ТОВ «Щедра садиба плюс», 2013
22013
Transfer tehnologij
PG Pererva, D Koceski, M D Shomoshi Veresh
Technology transfer], NTU" HPI", Kharkiv, Ukraine, 2012
22012
Управление ценовой стратегией электротехнического предприятия
ВН Кобелев, А Люмер, ПГ Перерва, РА Нестеренко
Наука и образование: Сб. научн. тр.-Харьков: НТУ “ХПИ, 2004
22004
Впровадження стратегії стійкого розвитку для підвищення ефективності бізнесу
Г Фюлоп, ОІ Савченко, РО Нестеренко
НТУ" ХПІ", 2017
12017
Розвиток підприємницького таланту для забезпечення інноваційної активності в Україні
ОІ Савченко, РО Нестеренко
Вісник соціально-економічних досліджень, 153-160, 2015
12015
Основні підходи до оцінки рівня компетентністної складової інженерно-технічних працівників інноваційних підприємств
ОІ Савченко, РО Нестеренко
Одеський національний економічний університет, 2013
12013
Дослідження формуванні наукових парків при розвитку інноваційного середовища країни
ОІ Савченко, РО Нестеренко, ДС Марута
НТУ" ХПІ", 2013
12013
Дослідження розвитку інноваційної культури
РО Нестеренко, СО Ющенко
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Технічний прогрес та …, 2013
12013
КРЕАТИВНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ: РОЗБУДОВА ЕКОСИСТЕМ ТА ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
Р НЕСТЕРЕНКО
КРЕАТИВНІСТЬ, ПІДПРИЄМНИЦТВО, ІННОВАЦІЇ: УПРАВЛІНСЬКІ ТА ОСВІТНІ ТРЕНДИ …, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20