Тарас Полковенко
Тарас Полковенко
Заступник директора Інституту журналістики, Київський університет імені Бориса Грінченка
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Міфологічні образи народної прози: еволюція художнього мислення
ТВ Полковенко
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних …, 2003
32003
Професія–літератор/Тарас Полковенко
Т Полковенко
Персонал Плюс, 214, 2007
22007
Фактична основа та стилістичні особливості наукових і науково-популярних текстів: практика редагування
ТВ Полковенко
Наукові записки Інституту журналістики, 142-145, 2014
12014
Професія редактора: конфлікти та способи уникнення конфліктних ситуацій
Т Полковенко
Вісник Книжкової палати, 6-9, 2014
12014
ВиБРАНІ МАТеРІАли З ТеОРІї чиТАННя яК елеМеНТи ВидАВНичих СТРАТеГІй
TV Polkovenko, OV Polkovenko
Інтегровані комунікації, 2016
2016
ОСОБЛИВОСТІ РЕДАГУВАННЯ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ТЕКСТІВ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
TV Polkovenko
Інтегровані комунікації, 2016
2016
Видання для казкотерапії: вихователям, педагогам, психологам, батькам
ТВ Полковенко, ОВ Полковенко
ScienceRise 6 (1 (23)), 44-48, 2016
2016
Аспекти редакторської роботи з журналістськими матеріалами про діяльність політиків
ТВ Полковенко
ScienceRise, 58-61, 2016
2016
Домашнє насильство: причини, ознаки, методи попередження
ОВ Полковенко, ГВ Кобеньок, ТВ Полковенко
ScienceRise 5 (1 (10)), 71-74, 2015
2015
Народна проза як чинник самовиховання сучасної молоді
ТВ Полковенко
ScienceRise, 96-99, 2014
2014
Реклама книжкових і газетно-журнальних видань у контексті розвитку новостворених видавництв
Т Полковенко
Вісн. Кн. палати, 9-11, 2013
2013
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРОСМЕДІА
ТВ Полковенко
Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Київського національного …, 0
кандидат філологічних наук, доцент кафедри видавничої справи Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка
Т Полковенко
Викладає дисципліни, 0
СПЕЦИФІКА ЖУРНАЛІСТСЬКИХ МАТЕРІАЛІВ ПЕРІОДУ СОЦІАЛЬНОГО НАПРУЖЕННЯ В УКРАЇНІ
Т Полковенко, О Полковенко
ББК 74.9 (4 Укр) 58 я431 У 45 Матеріали подано в авторській редакції., 97, 0
ВИКЛАДАННЯ ВАЛЕОЛОГІЇ У НЕПРОФІЛЬНИХ ВНЗ–ОДНА З НАЙАКТУАЛЬНІШИХ ПРОБЛЕМ ОСВІТИ.
ОВ Полковенко, ТВ Полковенко
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–15