Подписаться
Кітченко Олена Миколаївна, Kitchenko Olena, Китченко Елена Николаевна (ORCID: 0000-0002-3868-5653)
Кітченко Олена Миколаївна, Kitchenko Olena, Китченко Елена Николаевна (ORCID: 0000-0002-3868-5653)
НТУ "ХПІ", кафедра економіки і маркетингу, НТУ "ХПИ", National Techical University "Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Дослідження ринку сервісних послуг міста Харкова, на прикладі сервісного центру FreshIT
ВМ Кобєлєв, ОМ Кітченко, АВ Кобєлєва
НТУ" ХПІ", 2018
212018
Особливості стратегічного маркетингового планування на промислових підприємствах
ОМ Кітченко
Вісник соціально-економічних досліджень, 115-119, 2014
92014
Сутність та складові потенціалу енергозбереження промислового підприємства в умовах трансформації економіки
ОМ Кітченко
Національна академія управління, 2012
92012
The Analysis of Common Mistakes in Preparing a Business Plan
SO Kuchina, O Kitchenko
ВД" ІНЖЕК", 2016
82016
Security management of innovation activity of an enterprise based on a multiple-factor approach
T Romanchik, M Cherkashina, O Shapoval, O Kitchenko, O Heliarovska
World Scientific and Engineering Academy and Society, Greece, 2020
62020
Enterprise communication policy indicators analysis as a part of marketing audit
O Kitchenko, S Kuchina
Technology audit and production reserves 3 (4 (47)), 51-54, 2019
52019
Прийоми залучення уваги глядача в рекламі
СЕ Кучіна, ОМ Кітченко, НГ Білошкуренко
Бизнес Информ, 523-531, 2020
32020
Медіапланування як складова частина рекламної кампанії
ОМ Кітченко, ЯО Маслєвич
НТУ" ХПІ", 2015
32015
Маркетингові дослідження розвитку продуктових роздрібних мереж в Україні
МВ Мірошник, ОМ Кітченко, СО Васильцова
Технологический аудит и резервы производства 1 (5 (21)), 94-98, 2015
32015
Improving Approaches to the Formation of Enterprise's Marketing Budgets
O Bondarenko, S Kovalchuk, S Rodionov, M Miroshnik, O Kitchenko, ...
Studies of Applied Economics 39 (5), 2021
22021
Social media marketing як інструмент просування продуктів підприємств на ринок
ОМ Кітченко, ТН Ібрагімов
Класичний приватний університет, 2019
22019
Маркетинг промислового підприємства
АІ Яковлєв, СП Сударкіна, МІ Ларка, ВМ Кобєлєв, ОП Косенко, ...
Кондор, 2019
22019
Использование средств маркетинга в ресторанном бизнесе
ЕН Китченко, АВ Чемерис
Технологический аудит и резервы производства 1 (4 (33)), 8-13, 2017
22017
Аналіз методів просування іміджу бренду
ОМ Кітченко, СЕ Кучіна
НТУ" ХПІ", 2017
22017
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Стратегічне управління підприємством» для всіх форм навчання напряму підготовки (спеціальності) 6.030601 «Менеджмент»
ІБ Шевченко, НІ Передерієнко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016
22016
Інтернет-торгівля як ключовий інструмент розвитку галузі еко-продукції в Україні
КОМ Костенко Т.В., Пригоров С.Г.
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва, 88-92, 2015
2*2015
Стратегічне планування: генезис, сучасність, перспективи
МВ Мірошник, ОМ Кітченко, ІС Олійник
НТУ" ХПІ", 2014
22014
Економічна політика співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями
ОВ Седлик
Видавництво ХНЕУ, 2012
22012
Оцінювання та використання потенціалу енергозбереження промислових підприємств: дис.... к. е. н.: спец. 08.00. 04
ОМ Кітченко
Х, 2012
22012
Удосконалення системи формування та використання потенціалу енергозбереження промислових підприємств
ОМ Кітченко
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, 2012
22012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20