Denys Yevtushenko, Денис Євтушенко
Denys Yevtushenko, Денис Євтушенко
професор кафедри хірургії №1 Харківський національний медичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Способ профилактики спайкообразования у ранее оперированных больных на органах брюшной полости
ВВ Бойко, ДА Евтушенко
Инновации в науке, 2013
182013
Современное состояние вопроса острой спаечной кишечной непроходимости
ВВ Бойко, ИА Тарабан, ДА Евтушенко, ИЯ Евтушенко, ...
Харківська хірургічна школа, 87-90, 2014
112014
Профилактика спаечного процесса у больных, оперированных на органах брюшной полости
ДА Евтушенко
72013
Анализ патоморфологических особенностей брюшины у больных, повторно оперированных на органах брюшной полости на фоне спаечной болезни брюшины
ДА Евтушенко
Медицина неотложных состояний, 2015
52015
Современные аспекты профилактики и лечения больных спаечной болезнью брюшины и ее осложнений
ВВ Бойко, ИА Тарабан, ВГ Грома, ИВ Криворотько, ДА Евтушенко
Харківська хірургічна школа, 122-128, 2013
52013
Анализ лечения острой спаечной кишечной непроходимости
ВВ Бойко, ИВ Криворотько, ЕМ Климова, ИА Тарабан, ВГ Грома, ...
52013
Прогнозирование и профилактика рецидива образования спаек после операции у пациентов при спаечной болезни брюшины, осложненной острой непроходимостью кишечника
ДА Евтушенко
Клінічна хірургія, 13–15-13–15, 2015
32015
Генетические факторы патогенеза спаечной болезни брюшины
ВВ Бойко, ДА Евтушенко
Вестник Авиценны, 2015
32015
Оценка эффективности способа профилактики спайкообразования у ранее оперированных больных на органах брюшной полости
ВВ Бойко, ДА Евтушенко, ИА Тарабан, ВГ Грома
Харківська хірургічна школа, 5-7, 2014
32014
Ультраструктурные изменения органелл мезотелиальных клеток пациентов со спаечной болезнью брюшины
ВВ Бойко, ДА Евтушенко, ВП Невзоров
Міжнародний медичний журнал, 46-49, 2014
32014
Сучасні мініінвазивні антеградні та ретроградні методи декомпресії біліарного тракту при захворюваннях жовчовивідних шляхів, що ускладнені механічною жовтяницею
ВВ Бойко, ДО Євтушенко, ЮВ Авдосьєв, АЛ Сочнєва
ХОГОКЗ/KRPOCH Publishing, 2020
12020
КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ НЕКРОТИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА ГУ «Институт общей и неотложной хирургии им. ВТ Зайцева НАМНУ» Харьковский национальный медицинский …
ВВ Бойко, ВН Лыхман, АН Шевченко, ДА Евтушенко, РМ Смачило, ...
Башкирского государственного медицинского университета, 11, 2020
12020
Скільки повинна тривати біліарна декомпресія у пацієнтів із захворюваннями гепатикохоледоху за допомогою антеградних ендобіліарних втручань?
ВВ Бойко, ЮВ Авдосьєв, АЛ Сочнєва, МС Мазорчук, ДО Євтушенко
International journal of education and science, 58-58, 2019
12019
An algorithm for prognosis of recurrent myocardial infarction in type 2 diabetes mellitus patients following determination of endothelial dysfunction markers
D Minukhina, V Babadjan, D Minukhin, A Krasnoyaruzhskiy, ...
12018
Профилактика рецидива острой спаечной непроходимости кишечника
ДА Евтушенко
Клінічна хірургія, 22–24-22–24, 2015
12015
Вибір доступу для відновлення цілісності товстої кишки на тлі спайкової хвороби очеревини у хворих після обструктивної резекції товстої кишки
ВВ Бойко, ІА Тарабан, ВГ Грома, ІВ Криворотько, ДО Євтушенко
Харківська хірургічна школа, 23-25, 2013
12013
Віддалені результати лікування гострої спайкової кишкової непрохідності
ВВ Бойко, ІА Тарабан, ВГ Грома, ДО Євтушенко
Харківська хірургічна школа, 130-132, 2013
12013
РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ
ДВ Мінухіна, ДВ Мінухін, ДО Євтушенко
Publishing House “Baltija Publishing”, 2021
2021
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТИМЕКТОМІЇ У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНУ ФОРМУ МІАСТЕНІЇ
ДВ Мінухін, ОМ Клімова, ДО Євтушенко, ОМ Кудревич, ВВ Кріцак
Publishing House “Baltija Publishing”, 2021
2021
Септикотоксемія та порушення коагуляції при ентеральній недостатності у хворих із гострою непрохідністю кишечника
ВВ Бойко, ВМ Лихман, ДО Євтушенко, ОМ Шевченко, АА Меркулов, ...
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20