Подписаться
Матросов Олександр Дмитрович \ Alexander Matrosov (ORCID:0000-0002-4214-7436)
Матросов Олександр Дмитрович \ Alexander Matrosov (ORCID:0000-0002-4214-7436)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
HTML 4.0
АВ Матросов
БХВ-Петербург, 2008
1052008
Економіка та управління інноваційною діяльністю
ПГ Перерва, МІ Погорєлов, СА Мехович, ОД Матросов, ВА Кучинський, ...
НТУ" ХПІ", 2011
18*2011
Моральне та матеріальне стимулювання праці
ОД Матросов, СВ Михайлик
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2013
152013
СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ОСНОВА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ВО МАТРОСОВА, ОД МАТРОСОВ
Економіка транспортного комплексу., 27-36, 2011
82011
ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА, ЯК ОСНОВА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
ОД Матросов, ВО Матросова
ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНИВЕРСИТЕТУ «ХПІ», 2010
72010
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ» Частина друга ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
ВО Самороков
62013
Імперативи сучасного виробництва як джерело аксіологічних трансформацій категорії" економічний потенціал промислового підприємства"
ОД Матросов, ВО Матросова
52015
Економіка підприємства
ІМ Посохов, ВГ Дюжев, СВ Сусліков, КО Тимофєєва
НТУ" ХПІ", 2016
32016
Оцінка та розвиток інноваційного потенціалу підприємства
ОД Матросов, ВІ Омельченко
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Актуальні проблеми …, 2016
32016
Управління персоналом
ОД Матросов, ВО Матросова, СВ Гармаш, ВГ Дюжев, ІМ Погорєлов
НТУ" ХПІ", 2008
32008
Проблемы обеспечения энергосбережения в Украине в современных условиях хозяйствования
АД Матросов, ТФ Хан
Коммунальное хозяйство городов, 346-353, 2006
32006
Кадрове забезпечення галузі туризму та гостинності
ВО Матросова, ПГ Перерва, ОД Матросов
Національний університет" Львівська політехніка", 2019
22019
Оцінка ефективності інноваційного розвитку кадрового потенціалу організації
ОД Матросов, ОО Ішков
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Технічний прогрес …, 2014
22014
Комплексне забезпечення системи економіко-правового управління персоналом
ММ Ткачов, МІ Погорєлов, ОД Матросов
Харківський національний університет будівництва та архітектури, 2020
12020
Современные Проблемы реализации финансовых инструментов государственного регулирования инновационной деятельности в Украине
АД Матросов, ВА Матросова, ФА Доуртмес
Вестник науки и образования Северо-Запада России 1 (3), 128-141, 2015
12015
Технология принятия коллективных решений и создания творческой атмосферы
АД Матросов, ФА Доуртмес
Вісник Національного техничного університету «ХПІ». Технічний прогрес та …, 2014
12014
Формирование бюджетных расходов на персонал с учетом кадрово-экономических функций
АД Матросов, ВА Матросова
НТУ" ХПИ", 2009
12009
Управление персоналом
АД Матросов, ВГ Дюжев, ВА Матросова, ИН Погорелов
НТУ" ХПИ", 2007
12007
Дослідження функцій товару в системі маркетингу
ОД Матросов, ПГ Перерва, КО Бєлих
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2020
2020
Дослідження туристичного потенціалу Харківської області
ВО Матросова, ОД Матросов
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20