Подписаться
Анатолій Васильович  AV Emets Ємець,Anatoliy V. Emets Анатолий Васильевич Емец,Емець А.В.
Анатолій Васильович AV Emets Ємець,Anatoliy V. Emets Анатолий Васильевич Емец,Емець А.В.
" Полтавський державний медичний університет"
Подтвержден адрес электронной почты в домене pdmu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Підготовка майбутніх сімейних лікарів до застосування фізично-реабілітаційних технологій у професійній діяльності
АВ Ємець
Запоріжжя, 2015. 22 c, 0
10
Стан та перспективи підготовки фахівця сімейної медицини в Україні
А Ємець
Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки, 85-92, 2014
92014
Вплив психофізичної підготовки на працездатність та інтелектуальну діяльність студентів-медиків
ПІ Губка, АВ Ємець, ЄО Скріннік
Мир медицины и биологии 12 (1 (55)), 32-34, 2016
32016
Теоретичні засади формування готовності майбутнього фахівця до реалізації здоров'язберегальних технологій в умовах реформування освіти
ЮА Дьяченко, АВ Ємець, ВВ Прокопенко
Освітній форсайт, 2021
12021
Особистісно-орієнтований підхід як педагогічна умова підготовки майбутніх лікарів до застосування здоров’язбережувальних технологій
ЄО Скріннік, АВ Ємець, ВІ Донченко
Wydawnictwo Aluna, 2017
12017
Personal-oriented approach as a pedagogical condition for preparing future doctors to apply health saving tecynologies
ЄО Скріннік, АВ Ємець, ВІ Донченко
Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 70 (3 pt 1), 516-519, 2017
12017
Аналітичний огляд факторів, що впливають на стоматологічний статус спортсменів
МЯ Нідзельський, МП Римар, КГ Зінкевич, АВ Ємець
Мир медицины и биологии 7 (2), 176-178, 2011
12011
Позитивна мотивація як педагогічна умова готовності фізичних терапевтів до роботи зі спортсменами
ІП Кравченко, ЛМ Фесенко, ВО Жамардій, ВІ Донченко, АВ Ємець
Полтавський державний медичний університет, 2023
2023
Introduction of innovative technologies in educational process of future specialists in physical therapy and ergo therapy AV Fastivets, AV Emetc, YO Skrinnik, OV Petryshyn …
2022
Сучасні наукові засади підготовки й формування професійної культури фахівця сімейної медицини в Україні
ЮА Дьяченко, АВ Ємець, ЄО Скріннік, ВІ Донченко, ОВ Петришин
Полтавський державний медичний університет, 2022
2022
Pedagogical characteristic of physical therapy specialist’s to be natural-science competence and stages of its formation AV Fastivets, OV Kolesnyk, AV Emetc, YO Skrinnik, OV …
2021
Experimental Asessment of the Dynamics of Functional Measures of Female Students with the Use of Software Tools A Fastivetz, A Emetc, Y Skrinnik, Y Shostak, O Sogokon …
2020
Теоретико-організаційні основи виховання фізичних якостей у студентів медичних закладів вищої освіти
АВ Ємець, ВІ Донченко, ЄО Скріннік, ОО Гончар, ІВ Ємець, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2020
2020
Physical development by means of fitness technologies as one of general aspects of student’s health VO Zhamardiy, VI Donchenko, AV Yemets, YO Skrinnik Wiadomości Lekarskie 72 …
2019
Medical aspects of specialist training in physical therapy and ergotherapy in the system of higher education of Ukraine. AV Fastivetz, PV Khomenko, VV Onipko, AV Emetc, YO …
2019
Аксіологічний підхід у фізичному вихованні студентів закладів вищої медичної освіти
ЄО Скріннік, ВІ Донченко, АВ Ємець, ЮА Дьяченко
Українська медична стоматологічна академія, 2019
2019
Використання здоров’язберігаючих освітніх технологій у професійній діяльності лікаря сімейної медицини
АВ Ємець
Мир медицины и биологии, 184-188, 2018
2018
Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх лікарів до застосування фізично-реабілітаційних технологій у професійній діяльності
АВ Ємець, ВІ Донченко, ЄО Скріннік, ЮА Дьяченко
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2018
2018
Використання фізреабілітаційних технологій у процесі професійної підготовки майбутнього сімейного лікаря
АВ Ємець, АВ Емец
МДПУ імені Б. Хмельницького, 2017
2017
Самостійна робота студентів як складова навчання здоров´ язберігальних технологій у вищих медичних освітніх закладах
ВІ Донченко, ЄО Скріннік, АВ Ємець, ЮА Дьяченко
Українська медична стоматологічна академія, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20