Подписаться
Анатолій Васильович Ємець,Anatoliy V. Emetc Анатолий Васильевич Емец,Емець А.В.
Анатолій Васильович Ємець,Anatoliy V. Emetc Анатолий Васильевич Емец,Емець А.В.
" Полтавський державний медичний університет"
Подтвержден адрес электронной почты в домене pdmu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стан та перспективи підготовки фахівця сімейної медицини в Україні
АВ Ємець
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2014
92014
Підготовка майбутніх сімейних лікарів до застосування фізично-реабілітаційних технологій у професійній діяльності
АВ Ємець
Запоріжжя, 2015. 22 c, 0
9
Вплив психофізичної підготовки на працездатність та інтелектуальну діяльність студентів-медиків
ПІ Губка, АВ Ємець, ЄО Скріннік
Мир медицины и биологии 12 (1 (55)), 32-34, 2016
32016
Аналітичний огляд факторів, що впливають на стоматологічний статус спортсменів
МЯ Нідзельський, МП Римар, КГ Зінкевич, АВ Ємець
Мир медицины и биологии 7 (2), 176-178, 2011
22011
Особистісно-орієнтований підхід як педагогічна умова підготовки майбутніх лікарів до застосування здоров’язбережувальних технологій
ЄО Скріннік, АВ Ємець, ВІ Донченко
Wydawnictwo Aluna, 2017
12017
Сучасні наукові засади підготовки й формування професійної культури фахівця сімейної медицини в Україні
ЮА Дьяченко, АВ Ємець, ЄО Скріннік, ВІ Донченко, ОВ Петришин
Полтавський державний медичний університет, 2022
2022
Теоретичні засади формування готовності майбутнього фахівця до реалізації здоров'язберегальних технологій в умовах реформування освіти
ЮА Дьяченко, АВ Ємець, ВВ Прокопенко
Освітній форсайт, 2021
2021
Теоретико-організаційні основи виховання фізичних якостей у студентів медичних закладів вищої освіти
АВ Ємець, ВІ Донченко, ЄО Скріннік, ОО Гончар, ІВ Ємець, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2020
2020
Аксіологічний підхід у фізичному вихованні студентів закладів вищої медичної освіти
ЄО Скріннік, ВІ Донченко, АВ Ємець, ЮА Дьяченко
Українська медична стоматологічна академія, 2019
2019
Використання здоров’язберігаючих освітніх технологій у професійній діяльності лікаря сімейної медицини
АВ Ємець
Мир медицины и биологии, 184-188, 2018
2018
Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх лікарів до застосування фізично-реабілітаційних технологій у професійній діяльності
АВ Ємець, ВІ Донченко, ЄО Скріннік, ЮА Дьяченко
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2018
2018
Використання фізреабілітаційних технологій у процесі професійної підготовки майбутнього сімейного лікаря
А Ємець
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2017
2017
Самостійна робота студентів як складова навчання здоров´ язберігальних технологій у вищих медичних освітніх закладах
ВІ Донченко, ЄО Скріннік, АВ Ємець, ЮА Дьяченко
Українська медична стоматологічна академія, 2017
2017
Personal-oriented approach as a pedagogical condition for preparing future doctors to apply health saving tecynologies
ЄО Скріннік, АВ Ємець, ВІ Донченко
Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 70 (3 pt 1), 516-519, 2017
2017
Фізично-реабілітаційні технології у професійній діяльності сімейного лікаря
АВ Ємець
Імідж сучасного педагога, 21-24, 2016
2016
Здоров’язберігальні освітні технології як умова забезпечення готовності майбутніх фахівців сімейної медицини до професійної діяльності
АВ Ємець
Імідж сучасного педагога, 38-43, 2015
2015
Актуальні аспекти підготовки майбутніх фахівців сімейної медицини до використання здоров’язберігальних педагогічних технологій
АВ Ємець
Імідж сучасного педагога, 60-63, 2014
2014
Психофізична підготовка як складова частина здоров’я та виховання студентів
ПІ Губка, ДМ Бойко, АВ Ємець
Мир медицины и биологии 9 (1 (36)), 184-186, 2013
2013
Сучасні захисні спортивні зубоясеневі запобіжники
КГ Зінкевич, МЯ Нідзельський, МО Дудченко, МП Римар, АВ Ємець
Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология 1, 242-245, 2011
2011
ЕКОЛОГІЯ ЯК ЧАСТИНА ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
АВ Ємець
МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА, 116, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20