Подписаться
Ievgeniia Golysheva
Ievgeniia Golysheva
Другие именаГолишева Є.О., Голишева Євгенія, Golysheva I.
Wroclaw University of Science and Technology
Подтвержден адрес электронной почты в домене pwr.edu.pl
Название
Процитировано
Процитировано
Год
МАРКЕТИНГ І МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙ
СМ Ілляшенко, ОВ Прокопенко, ЄО Голишева, ЄІ Нагорний, ...
792012
Особливості використання інструментів інтернет-маркетингу на підприємстві
ЄО Голишева, ТВ Кириченко, ЯА Коваленко
Молодий вчений, 53-56, 2014
602014
Towards a smart E-waste system utilizing supply chain participants and interactive online maps
T Shevchenko, M Saidani, Y Danko, I Golysheva, J Chovancová, ...
Recycling 6 (1), 8, 2021
472021
Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком
СМ Ілляшенко, ІО Галиця, ВГ Герасимчук, ОБ Жихор, ОІ Маслак, ...
ТОВ" Друкарський дім" Папірус", 2011
342011
Управління інтелектуальним капіталом підприємства: монографія
СМ Ілляшенко, ЄО Голишева, АВ Колодка
Суми: ТОВ «Триторія, 80-191, 2017
272017
Споживчий капітал промислових підприємств-інноваторів: сутність, структура та роль
ЄО Голишева, ЕА Голышева, YO Holysheva
ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2011
192011
Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком
ОА Біловодська, ЕА Беловодская, OA Bilovodska, СМ Ілляшенко, ...
Вид-во СумДУ, 2010
192010
Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств
ЮС Шипуліна, ЮС Шипулина, YS Shypulina, ВВ Божкова, ВВ Божкова, ...
ТОВ" ДД" Папірус", 2012
182012
Підходи до оцінки споживчого капіталу на промислових підприємствах
ЄО Голишева, ЕА Голышева, YO Holysheva
Хмельницький національний університет, 2011
122011
Theoretical and practical fundamentals of scientific and educational projects: a case of Ukraine
O Bilovodska, I Golysheva, O Gryshchenko, H Strunz
Journal of International Studies Vol 10 (2), 2017
102017
Аналіз залежності бренду країни від рівня її соціально-економічного розвитку
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко, ЄО Голишева, ЕА Голышева, ...
" ВТД" Університетська книга", 2009
92009
Класифікація стратегічних напрямів науково-технологічного розвитку підприємства
ЄО Голишева, ОФ Грищенко, НС Ілляшенко
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 128-131, 2018
82018
Научные основы маркетинга инноваций
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко, SM Illiashenko, ВВ Божкова, ...
ООО" Печатный дом" Папирус", 2013
82013
Сучасний стан управління споживчим капіталом вітчизняних підприємств
ЄО Голишева
ТОВ" ВТД" Університетська книга", 2010
82010
Принципи формування організаційно-економічного механізму управління споживчим капіталом промислового підприємства
ЄО Голишева, ЕА Голышева, YO Holysheva
72012
Теоретичні та методичні засади діагностики стану споживчого капіталу промислового підприємства-інноватора
ЄО Голишева, ЕА Голышева, YO Holysheva
ТОВ «ДД «Папірус», 2011
72011
Особливості комплексу маркетингу в системі інноваційного розвитку фармацевтичних підприємств
ЮМ Мельник, ЄО Голишева
Marketing & Management of Innovations, 2017
62017
Features of the marketing complex in the system of innovative development of pharmaceutical companies
YM Melnyk, IO Golysheva
MARKETING AND MANAGEMENT OF INNOVATIONS, 27-+, 2017
62017
Customer orientation management concept as the innovative way for Ukrainian enterprises
S Illiashenko, I Golysheva
MIND Journal, 1-15, 2016
62016
The impact of COVID-19 on the development of the segment of the international tourism market in Ukraine focused on Arab tourists
S Illiashenko, N Illiashenko, Y Shypulina, I Golysheva, ...
SHS Web of Conferences 126 (07001), 2021
52021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20