Follow
Zlatomira Kostova
Zlatomira Kostova
PhD in Plovdiv University
Verified email at pfpu.bg
Title
Cited by
Cited by
Year
Brain‐based treatment—A new approach or a well‐forgotten old one?
V Matanova, Z Kostova, M Kolev
Journal of Evaluation in Clinical Practice 24 (4), 859-863, 2018
52018
Нарушения исполнительных функций в детском возрасте
КМВ Матанова В.Л., Костова Зл.Г.
Медицинская психология в России: электрон. науч. журн.– , – URL: http://mprj …, 2018
32018
Case Report: A Case Study Significance of the Reflective Parenting for the Child Development
Z Kostova
Frontiers in Psychology 12, 724996, 2021
2021
Brain-Based Treatment: A New Approach or a Well-Forgotten Old One? Neuropsychology and Psychotherapy
Z Matanova, V., Kolev, M., Tohme, P., Kostova
2020
INHIBITORY CONTROL AND EXTERNAL BEHAVIOR IN CHILDHOOD
E Isaeva, V Matanova, M Kolev, Z Kostova
XVI EUROPEAN CONGRESS OF PSYCHOLOGY, 436-436, 2019
2019
INHIBITORY CONTROL AND EXTERNAL BEHAVIOR IN CHILDHOOD
V Matanova, M Kolev, Z Kostova
XVI EUROPEAN CONGRESS OF PSYCHOLOGY, 1780-1780, 2019
2019
Executive dysfunctions in childhood
MV Lukova, KZ Georgieva, KM Valentinov
Медицинская психология в России, 8-8, 2018
2018
Психология на деца и ученици със специални образователни потребности
В Левтерова, Д., Атанасова, Ж., Тричков, Ив., Костова, Зл., Сивакова
УИ „П. Хилендарски“ ISBN 978-619-202-310-2, 2018
2018
Травма и родителстване
Z Kostova
ИК Стено, Варна ISBN 978-954-449-958-7, 2018
2018
Функционална оценка на специфични нарушения на способността за учене. Описание на случай
З Костова
сб. Социално-педагогически аспекти на детското развитие, 2017
2017
Симптоматичен профил на майки, отглеждащи деца с разстройства в психичното развитие
З Костова
Сборник с доклади от Втори национален конгрес по клинична психология с …, 2016
2016
Parenting styles and emotional wellbeing of children from autistic spectrum
Z Kostova
“Social Competences, Creativity and Wellbeing”, 2015
2015
Съдържателно и процесно ниво при терапия на родители на деца с емоционални и поведенчески разстройства
З Костова
списание Клинична и консултативна психология ISSN 1314-0280, 27-39 стр., 2015
2015
Защитно поведение при разстройства от аутистичен спектър
З Костова
списание Клинична и Консултативна психология ISSN 1314-0280, 24-31 стр., 2013
2013
Organizing the social context for the well-being of an autistic child-A case study
Z Kostova, O Koychev
PSYCHOLOGY & HEALTH 24, 239-239, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15