Олександр Піддубний
Олександр Піддубний
Харьковский национальный университет Воздушных Сил; Харьковский национальный экономический
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оптимізація фізичної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів у період первинного професійного навчання
ОГ Піддубний
Дис… к. фіз. вих 24 (02), 2003
132003
Організаційно-методичні основи побудови фізичного виховання студентів педагогічних вищих навчальних закладів
ОГ Піддубний, ЖО Цимбалюк, ТІ Гогіна, ВВ Коновалов
навч. посібник для організаторів занять з фіз. виховання/ОГ Піддубний, ЖО …, 2012
102012
Оптимізація фізичної підготовки курсантів вищих навчальних закладів у період первинного професійного навчання
ОГ Піддубний
із фізичного виховання і спорту.–Львів: ЛДІФК, 2003.–20 с, 2003
92003
Вплив несприятливих факторів військово-професійної діяльності на фізичний стан офіцерів–спеціалістів операторського профілю
ЮА Бородін, ОМ Ольховий, ОГ Піддубний, ВМ Красота
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2006
72006
Фізична підготовка в Повітряних Силах Збройних Сил України: навчальний посібник
ОМ Ольховий, ПВ Панченко, ОГ Піддубний, ВМ Білуха, МВ Корчагін, ...
Х.: ХУПС, 2006.–260 с, 2006
72006
Формирование и диагностика уровня педагогических умений студентов в процессе физического воспитания
АИ Маракушин, АГ Поддубный, ВВ Коновалов, ВН Кирпенко
Слобожанський науково-спортивний вісник, 75–80-75–80, 2015
62015
Робоча програма навчальної дисципліни" Фізичне виховання" для студентів усіх напрямів підготовки денної форми навчання
АІ Маракушин, ОГ Піддубний, ЖО Цимбалюк, ІМ Собко, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014
62014
Формування мотивації до навчання військово-прикладних вправ у курсантів нечисленних спеціальностей університету цивільного захисту МНС України
ВВ Коновалов, ОГ Піддубний, АІ Полтавець
03 ПЕДАГОГІКА, 31, 2013
62013
Оптимизация физической подготовки курсантов высших учебных заведений в период начального военно-профессионального обучения
АГ Поддубный
по физ. воспитанию и спорту, 2003
62003
Історичні аспекти створення та трансформація системи фізичної підготовки військовослужбовців Збройних Сил України (1991-2011 рр.)
ОМ Лойко, СВ Романчук
Військово-науковий вісник, 64-75, 2011
52011
Дифференцированный подход к физической подготовке военнослужащих различных профессиональных груп в зависимости от условий и требований военно-профессиональной деятельности к их …
АГ Поддубный, ГН Сухорада, ВН Кирпенко
Физическое воспитание студентов 2, 78-81, 2009
52009
Актуальні питання організації та проведення навчальних занять з фізичної культури в ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою
ГГ Лисак, ЮС Матковський, ОГ Піддубний
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2003
52003
Вдосконалення організації фізичної підготовки військовослужбовців
ГІ Сухорада, СА Божко, ОГ Піддубний
Вісник Національного університету оборони України, 80-86, 2012
42012
Діагностична модель визначення ступеня готовності військових фахівців до управління процесом фізичної підготовки
ВМ Кирпенко, ОГ Піддубний, ВІ Кондратюк
Вісник Національного університету оборони України, 30-34, 2012
42012
Аналіз існуючої системи підготовки офіцерів та вимог до керівників, що залучені до проведення занять в період первинної військово-професійної підготовки
ОГ Піддубний, ОМ Ольховий, ГГ Лисак, БП Смірнов
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2004
42004
Модульна програма самостійної підготовки офіцерів, що залучені для проведення занять з курсантами в період початкової військово-професійної підготовки
ОГ Піддубний, ГГ Лисак, ОМ Ольховий, БП Смірнов
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2004
42004
Діагностування рівня педагогічних умінь студентів на заняттях з фізичного виховання у ВНЗ
АІ Маракушин, ОГ Піддубний, ЖО Цимбалюк, АИ Маракушин, ...
32014
Формирование мотивации к учебе военно-прикладными упражнениями у курсантов немногочисленных специальностей университета гражданской защиты МЧС Украины
ВВ Коновалов, АГ Поддубный, АИ Полтавец
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2013
32013
Використання інформаційних технологій для управління навчальною роботою кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту ВВНЗ
СА Божко, ОГ Піддубний, ГІ Сухорада
Вісник Національного університету оборони України, 11-16, 2012
32012
Оптимізація фізичного виховання студентів внз на основі технологізації педагогічного процесу викладання дисципліни
ЖО Цимбалюк, ОГ Піддубний, АІ Маркушин, ВН Кирпенко
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 7-10, 2012
32012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20