Гніденко В. І, Гніденко Вікторія, В. І. Гніденко, Hnidenko V. I. Гниденко В. И.
Гніденко В. І, Гніденко Вікторія, В. І. Гніденко, Hnidenko V. I. Гниденко В. И.
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University; СНУ ім. В. Даля
Подтвержден адрес электронной почты в домене snu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
The model of social partnership in Ukraine: problems borrowing foreign experience
HA Kaplina, VI Hnidenko
Aktual'ni problemy prava: teoriia i praktyka 29, 55-61, 2014
22014
Модель соціального партнерства в Україні: проблеми запозичення зарубіжного досвіду
ГА Капліна, ГА Каплина, ВІ Гніденко, ВИ Гниденко
СНУ ім. В. Даля, 2014
22014
PRIMA FACIE ДОКАЗИ У ПРАКТИЦІ ЄСПЛ
ВІ Гніденко, ОВ Скупінський
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 110-118, 2020
2020
КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ ОПЕРАТИВНОЇ БЕЗПЕКОВОЇ ГРУПИ ЯК КЛЮЧОВОГО СТРУКТУРНОГО ЕЛЕМЕНТУ СЛУЖБИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
РІБ Є. І. Овчаренко, В. І. Гніденко
Ефективна економіка., 2020
2020
Ways of improving legislative support of part-time employment in Ukraine
H Viktoriia
International Scientific Conference Scientific Development of New Eastern …, 2019
2019
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИПЛАТИ СОЦІАЛЬНИХ СТИПЕНДІЙ В УКРАЇНІ
ВІ Гніденко
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 74-83, 2019
2019
DEVELOPMENT TRENDS IN LEGAL SCIENCE AND PRACTICE: THE EXPERIENCE OF COUNTRIES OF EASTERN EUROPE AND PROSPECTS OF UKRAINE: Monograph/edited by authors
V Bondar, V Hnidenko, H Kaplina, O Guyvan, V Sergienko, M Dolynska, ...
2018
ANALYSIS OF TRENDS FOR DEVELOPMENT OF DISTANTLY EMPLOYMENT IN UKRAINE
V Hnidenko, H Kaplina
Publishing House “Baltija Publishing”, 2018
2018
Аналіз тенденцій розвитку віддаленої зайнятості в Україні htpp//dx.doi.org/10.30525/978-9934-571-2
VI Hnidenko, HA Kaplina
Development trends in legal science and practice: the experience of …, 2018
2018
ГЕНЕЗА СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГНУЧКИХ ФОРМ ЗАЙНЯТОСТІ
В ГНІДЕНКО
JURNALUL JURIDIC NAȚIONAL: TEORIE ȘI PRACTICĂ • НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ …, 2018
2018
Криптовалюта як об'єкт цивільного права
А Прудіус, В Гніденко
Науковий погляд молоді: ключові питання сучасного етапу реформування системи …, 2018
2018
Формування електронного сегменту ринку праці в Україні: проблеми і перспективи
ВІ Гніденко
Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та …, 2018
2018
ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ГНУЧКОГО РЕЖИМУ РОБОЧОГО ЧАСУ
В Гніденко
Науковий погляд молоді: ключові питання сучасного етапу реформування системи …, 2018
2018
Актуальні питання визнання правочину недійсним, як спосіб захисту права власності
О Таболін, ВІ Гніденко
Молодь і наука: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку права в …, 2018
2018
Особливості захисту прав споживачів в Україні
В Гніденко
Науковий погляд молоді: ключові питання сучасного етапу реформування системи …, 2018
2018
Формування електронного сегменту ринку праці в Україні: проблеми і перспективи
ВІ Гніденко
Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та …, 2018
2018
Flexible employment forms in the system of state administration at the labor market: problems and prospects of legal regulation
H Tatarenko, V Hnidenko
Scientific developments and achievements. – London, 2018. 3, 166-179, 2018
2018
Правове регулювання неповної зайнятості: сучасний стан та перспективи
ВІ Гніденко
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 169-178, 2018
2018
Боротьба з тероризмом: Україна і світ
СІ Дорошенко, ВІ Гніденко
Молодь і наука: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку права в …, 2017
2017
Quest technology in educational activities (hands-on experience of the Law faculty Volodymyr Dahl East Ukrainian National University)
OS Arsentieva, VI Hnidenko, LV Kotova, GV Tatarenko
Social and economic changes of contemporary society. Monograph., 252-258, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20