Подписаться
Затворнюк Оксана
Затворнюк Оксана
Подтвержден адрес электронной почты в домене npu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Професійна підготовка майбутніх психологів як психолого-педагогічна проблема
ОВ Матвієнко, ОМ Затворнюк
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2014
452014
Формування у майбутніх психологів готовності до професійного самовдосконалення
ОМ Затворнюк
212016
Формування та розвиток професійного іміджу майбутніх психологів
ОМ Затворнюк
Освіта та розвиток обдарованої особистості, 41-44, 2014
212014
Формування професійної компетентності майбутніх психологів у позааудиторній діяльності
ОМ Затворнюк
ПП" ВИДАВНИЦТВО" РIДНА ШКОЛА", 2013
182013
Досвід професійної підготовки психологів у США та Україні
ОМ Затворнюк
Центр американських студій факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка, 2015
82015
Формування у майбутніх психологів психологічної готовності до професійного самовдосконалення
ОМ Затворнюк
К., 2013, 0
5
Сутність та структура готовності майбутніх психологів до професійного самовдосконалення
ОМ Затворнюк
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2016
32016
Основи професійного самовдосканалення психологів: Програма спецкурсу
ОМ Затворнюк
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2015
32015
Професійне самовдосконалення майбутніх психологів як психолого-педагогічна проблема
ОМ Затворнюк
МІЖНАРОДНІ ЧЕЛПАНІВСЬКІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ 17, 133-140, 2016
22016
5.6. Самообразовательная деятельность будущих психологов в процессе профессиональной подготовки
ОН Затворнюк
Новые развивающие технологии педагогической практики, 394-401, 2016
22016
Ключові предметні компетентності школяра як засіб формування сучасної особистості
О Денисюк, І Казарян, В Лямічев, Н Титаренко
Рідна школа, 59-61, 2013
22013
The Formation of Readiness for ProfessionalSelf-improvement of Future Psychologists
O Zatvornyuk
Toronto: Shiny Word Corp.(Canada), 2015
12015
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ У ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ОМ Затворнюк
О-13 Обдаровані діти–інтелектуальний потенціал держави: матеріали …, 2013
12013
Роль потреб у професійному становленні студентів-практичних психологів
ДІ Ларін, ОМ Затворнюк
Матеріали міжнародної наковопрактичної конференції м. Львів, Україна, 2-3, 0
1
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ОФІЦЕРА
Л Беліченко
Вісник Національного університету оборони України, 32-40, 2023
2023
Становлення конкурентоздатного психолога у позааудиторній діяльності закладу вищої освіти
ОЯ Митник, ОМ Затворнюк
Рідна школа, 2018
2018
СПІВПРАЦЯ ВЧИТЕЛЯ З ПСИХОЛОГОМ, ЯК УМОВА УСПІШНОЇ ПСИХОЛОГІЗАЦІІ НАВЧАЛЬНО–ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
ОМ Затворнюк
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ Голова конференції-Богданов Ігор Тимофійович, доктор …, 2018
2018
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ФІНАНСОВО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТРЕНІНГ-ГРИ CASH. UA
ОМ Затворнюк
Р64 Розбудова економічної освіти та формування основ фінансової грамотності …, 2017
2017
Формування навичок фінансової грамотності підлітків
О Затворнюк
Наукові записки Малої академії наук України. Серія: Педагогічні науки, 163-169, 2017
2017
Педагогічні умови формування готовності майбутніх психологів до професійного самовдосконалення
ОМ Затворнюк
Кафедра практичної психології та педагогіки Хмельницького національного …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20