Подписаться
Затворнюк Оксана
Затворнюк Оксана
Подтвержден адрес электронной почты в домене npu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Професійна підготовка майбутніх психологів як психолого-педагогічна проблема
ОВ Матвієнко, ОМ Затворнюк
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2014
372014
Формування у майбутніх психологів готовності до професійного самовдосконалення
ОМ Затворнюк
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2016
172016
Формування та розвиток професійного іміджу майбутній психологів
ОМ Затворнюк
Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014
172014
Формування професійної компетентності майбутніх психологів у позааудиторній діяльності
ОМ Затворнюк
ПП" ВИДАВНИЦТВО" РIДНА ШКОЛА", 2013
162013
Досвід професійної підготовки психологів у США та Україні
ОМ Затворнюк
Центр американських студій факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка, 2015
42015
Основи професійного самовдосканалення психологів: Програма спецкурсу
ОМ Затворнюк
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2015
32015
5.6. Самообразовательная деятельность будущих психологов в процессе профессиональной подготовки
ОН Затворнюк
Новые развивающие технологии педагогической практики, 394-401, 2016
22016
Сутність та структура готовності майбутніх психологів до професійного самовдосконалення
ОМ Затворнюк
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2016
12016
Професійне самовдосконалення майбутніх психологів як психолого-педагогічна проблема
ОМ Затворнюк
МІЖНАРОДНІ ЧЕЛПАНІВСЬКІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ 17, 133-140, 2016
12016
The Formation of Readiness for ProfessionalSelf-improvement of Future Psychologists
O Zatvornyuk
Toronto: Shiny Word Corp.(Canada), 2015
12015
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ У ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ОМ Затворнюк
О-13 Обдаровані діти–інтелектуальний потенціал держави: матеріали …, 2013
12013
Ключові предметні компетентності школяра як засіб формування сучасної особистості
О Денисюк, І Казарян, В Лямічев, Н Титаренко
Рідна школа, 59-61, 2013
12013
Роль потреб у професійному становленні студентів-практичних психологів
ДІ Ларін, ОМ Затворнюк
Матеріали міжнародної наковопрактичної конференції м. Львів, Україна, 2-3, 0
1
Становлення конкурентоздатного психолога у позааудиторній діяльності закладу вищої освіти
ОЯ Митник, ОМ Затворнюк
Рідна школа, 2018
2018
СПІВПРАЦЯ ВЧИТЕЛЯ З ПСИХОЛОГОМ, ЯК УМОВА УСПІШНОЇ ПСИХОЛОГІЗАЦІІ НАВЧАЛЬНО–ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
ОМ Затворнюк
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ Голова конференції-Богданов Ігор Тимофійович, доктор …, 2018
2018
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ФІНАНСОВО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТРЕНІНГ-ГРИ CASH. UA
ОМ Затворнюк
Р64 Розбудова економічної освіти та формування основ фінансової грамотності …, 2017
2017
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ПІДЛІТКІВ
О Затворнюк
Оксен Лісовий, 164, 2017
2017
Педагогічні умови формування готовності майбутніх психологів до професійного самовдосконалення
ОМ Затворнюк
Кафедра практичної психології та педагогіки Хмельницького національного …, 2016
2016
Формавання у майбутніх психологів готовності до професійного самовдосконалення
ОМ Затворнюк
Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова, 2016
2016
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ОФІЦЕРА
ВІ Алещенко, ІВ Воробйова, ЛО Галабурда, ТП Демчук, ЛП Загородня, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20