Олег Лавриненко
Олег Лавриненко
Подтвержден адрес электронной почты в домене msu.mogilev.by
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Міжнародні фінанси
ОМ Мозговий, ОН Мозговой, ТВ Мусієць, ТВ Мусиец, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
832016
Правовая природа и порядок возникновения служебно-трудовых отношений работников органов внутренних дел Украины: Монография
ОВ Лавриненко
Донецк: Норд–Пресс—ДЮИ ЛГУВД, 2007
262007
Технология оптимизации территориальной системы медицинского обеспечения
ВА Решетников, НГ Коршевер, ВВ Сафронов, ОВ Лавриненко
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего …, 2001
262001
Диагностика и технология оптимизации медицинского обеспечения воинской части
НГ Коршевер, СВ Полковов, ОВ Лавриненко, ПА Крупнов, ...
Военно-медицинский журнал 321 (5), 17-20, 2000
252000
Правовая и социальная защита работников органов внутренних дел Украины
ОВ Лавриненко
Х.: Знание, 1999
241999
Сучасні проблеми захисту трудових прав атестованого персоналу ОВС України під час вирішення індивідуальних службово-трудових спорів: монографія
ОВ Лавріненко
Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2006
222006
Удосконалення законодавства про контрактну форму комплектування органів внутрішніх справ як тенденція розвитку інституту трудового договору
ОВ Лавріненко
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності, 193-208, 2003
222003
Трудовое право Украины
ОВ Лавриненко
наука, отрасль, учебная дисциплина (современное состояние и перспективы …, 2000
222000
Формирование и оптимизация территориальной системы медицинского обеспечения в Саратовской зоне ответственности
ОВ Лавриненко
Саратов, 2000, 2000
212000
Інститут трудового договору за законодавством України про працю: теоретико-прикладні аспекти: монографія
ОВ Лавріненко
Донецьк: Норд-Прес–ДЮІ ЛДУВС, 2007
182007
Актуальні питання теорії трудового права в контексті сучасного розвитку правової системи України: монографія
ОВ Лавріненко
Донецьк: Вебер, 2007
182007
Правове регулювання праці співробітників міліції
ВЯ Гоц, ОВ Лавріненко
Вісник Університету внутрішніх справ, 120-123, 1996
181996
Оптимизация боевой подготовки личного состава медицинской службы
ВА Решетников, ОВ Лавриненко, НГ Коршевер, ИА Пуртов
Военно-медицинский журнал 325 (12), 9-15, 2004
172004
Робочий час, його склад та види у контексті аналізу положень проекту нового трудового кодексу України
ОВ Лавріненко
Економіка. Фінанси. Право, 35-39, 2010
162010
Службово-трудові відносини працівників органів внутрішніх справ і сфера дії законодавства про працю
ОВ Лавріненко
Вiсник Львівського інституту внутрiшнiх справ, 98-105, 2000
162000
Служебно-трудовое правоотношение работника органов внутренних дел
ОВ Лавриненко
Бизнес-Информ, 16, 1998
151998
Коментар медичного законодавства України. Станом на 01.03. 2011 р.
ОО Лавриненко, ОГ Рогова, СА Панасюк
К.: ВД «Професіонал, 2011
142011
Принцип єдності й диференціації правового регулювання соціально-трудових відносин у системі галузевих принципів трудового права України: монографія
ОВ Лавріненко
Донецьк: Ноулідж—ДЮИ ЛДУВС ім. ЕО Дідоренка, 2010
142010
Дисциплинарная и морально-юридическая ответственность
ОВ Лавриненко
Бизнес-Информ., 16, 1997
141997
Структурно-функціональні особливості мовної особистості студентів
ОЛ Лавриненко
автореф. дис.… канд.. психол. наук, 2011
132011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20