Наталія Щур
Наталія Щур
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національий технічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене tntu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Pre-Service Biology Teacher Preparation in the Usa And Ukraine: Comparative Study of Professional Education Training
NM Shchur
American Journal of Educational Reserach 2 (No. 5), 278-282, 2014
62014
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі неперервної педагогічної освіти США
НМ Щур
Інформаційні технології в освіті, 215-220, 2012
62012
РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ СООБЩЕСТВАХ В США
НМ Щур
ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 33-39, 2013
22013
Стандартизація професійної підготовки вчителів природничих дисциплін у США
НМ Щур
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
22012
Методи професійного навчання вчителя біології у США
НМ Щур
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні …, 2013
12013
МОВНИЙ КОУЧИНГ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ У НЕЛІНГВІСТИЧНИХ ЗВО
Н Щур
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія …, 2020
2020
Зміст компетенції професійного розвитку викладача іноземних мов
Н Щур
Збірник тез Ⅱ Міжнародної наукової конференції молодих учених та студентів …, 2019
2019
English for Study and Work A Course book In-class Activities
O Bodnar, S Fedak, I Hinsirovska, N Denysiuk, O Perenchuk, I Plavutska, ...
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2017
2017
Needs Analysis in Designing English for Specific Purposes Syllabus
S N.M.
Програма IV міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання …, 2016
2016
Етапи та напрями розвитку дистанційного навчання у сфері вищої та післядипломної освіти
ЩН Миколаївна
Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток іншомовної …, 2015
2015
Екологічна складова змісту шкільної біологічної освіти у США
НМ Щур
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
2014
Підготовка вчителя біології в умовах неперервної педагогічної освіти у США
ЩН Миколаївна
автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, 2014
2014
Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця: зб. наук. ст., матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 трав. 2013 р.
ТВ Колбіна, ОЄ Аврамчук, МІ Алексєєва, ТВ Алексєєва, ІВ Безугла, ...
ХОГОКЗ/KRPOCH Publishing, 2013
2013
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ У США
НМ Щур
Редакційна колегія, 479, 2013
2013
Моделі ліцензування та сертифікації вчителя біології у США
НМ Щур
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
2013
Професійне навчання педагогів у США
НМ Щур
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Психологія …, 2013
2013
Сертифікація NBPTS як форма підготовки вчителя біології у системі неперервної педагогічної освіти США
НМ Щур
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2012
2012
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА
Н Щур
Друкується за поданням Ради молодих вчених і спеціалістів та Студентського …, 2012
2012
Ліцензування педагогічної діяльності вчителів у сша в умовах неперервної педагогічної освіти
НМ Щур
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер …, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–19