Михайло Кулик
Михайло Кулик
Завідувач відділу технології виробництва і використання кормів,
Підтверджена електронна адреса в mail.vinnica.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Мінеральне живлення тварин
ГТ Кліценко, МФ Кулик, МВ Косенко, ВТ Лісовенко, ПК Загниборода, ...
К.: Світ, 566, 2001
1402001
Мiнеральне живлення тварин
ГТ Клiценко, МФ Кулик, МВ Косенко, ВТ Лiсовенко
Київ «Свiт», 575, 2001
402001
Корми: оцінка, використання, продукція тваринництва, екологія
МФ Кулик, РЙ Кравців, ЮВ Обертюх
Вінниця: ПП «Видавництво «Тезис, 2003
282003
Основи перспективних технологій виробництва продукції тваринництва
ГМ Калетнік, МФ Кулик, ВФ Петриченко
Калетнік ГМ, Кулик МФ, Петриченко ВФ–Вінниця:«Енозіс, 2007
252007
Методика проведення дослідів з кормовиробництва і годівлі тварин
АО Бабич, МФ Кулик, ПС Макаренко
К.: Аграрна наука, 1998
211998
Хранение и использование влажного зерна кукурузы
АА Бабич, МФ Кулик, ВВ Химич
М: Агропромиздат, 1988
211988
Традиційні та нетрадиційні мінерали у тваринництві
МФ Кулик, ІМ Величко, ТВ Засуха
К.: Сільгоспосвіта, 248, 1995
201995
Енерговіддача кормів різних технологій виробництва
МФ Кулик, ММ Пономаренко, МФ Дудко
К.: Урожай, 7-9, 1991
171991
До питання біологічно активних речовин сої
МФ Кулик, ОВ Жмудь, АО Бабич, ТВ Засуха, ЮВ Обертюх, ЯМ Кулик, ...
Вісник аграрної науки, 28-33, 2000
162000
Сучасні та перспективні технології зберігання і використання вологого зернофуражу
МФ Кулик, ТВ Засуха, ОВ Жмудь
К.: Наукова думка, 2000
112000
Мiнеральне живлення тварин та iн
ГТ Клiценко, МФ Кулик, МВ Косенко, ВТ Лiсовенко
102001
Методика проведення дослiдiв з кормовиробництва та годiвлi тварин
АО Бабич, МФ Кулик, ПС Макаренко, IФ Пiдпалий, АД Гаркавий, ...
101998
Пороговая концентрация органических кислот как фактор консервирования кормов
ВВ Химич, МФ Кулик
Сельскохозяйственная биология, 52-54, 1985
101985
Виробництво, зберігання і використання кормів
ВФ Петриченко, МФ Кулик, ІІ Ібатуллін, ВМ Костенко
Вінниця: Діло, 2005
82005
Експериментальне обґрунтування консервуючої дії консерванту «Туфосилу» при заготівлі силосу з бобово-злакових трав і кукурудзи
МФ Кулик, СС Тимчук
Корми і кормовиробництво.–2005.–Вип 55, 160-172, 2005
82005
Біологічно активні речовини сої–стимулятори синтезу ліпідів молока в організмі корів/Кулик МФ, Жмудь ОВ, Обертюх ЮВ
МФ Кулик
Вісник аграрної науки.–Жовтень, 37-38, 1999
81999
Методика біоенергетичної оцінки технології виробництва продукції тваринництва і кормів
МФ Кулик
Вінниця: Український інститут кормів, 54, 1997
81997
Основи технології виробництва продукції тваринництва
МФ Кулик
К.: Сільгоспосвіта, 1994
81994
Зберігання вологого і сухого зерна на кормові, продовольчі цілі та для виробництва спирту/Кулик МФ, Петриченко ВФ, Корнійчук ОВ та ін./За ред. МФ Кулика, ВФ Петриченка, ОВ …
МФ Кулик
Вінниця: ФОП Данилюк ВГ, 2012
72012
Експериментальне обґрунтування ефективності використання ферментних препаратів та їх композицій в годівлі свиней: дис... доктора с.-г. наук: 06.02. 02/Гуцол Анатолій Васильович
АВ Гуцол
Львів, 2010
72010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20