Подписаться
Ярослав Свищ (Svysch Yaroslav)
Ярослав Свищ (Svysch Yaroslav)
ЛДУФК; доцент; канд. наук з фіз. виховання і спорту; orcid.org/0000-0002-1573-8599
Подтвержден адрес электронной почты в домене ldufk.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Динаміка показників спеціальної фізичної підготовленості бігунів на короткі дистанції під впливом авторської методики гіпоксійного тренування
ЯС Свищ, МГ Сибіль
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2009
62009
Штучна гіпоксія та її використання в практиці підготовки висококваліфікованих легкоатлетів–спринтерів
Я Свищ
Молода спортивна наука України: зб. наук. праць з галузі фіз. культури та …, 2008
62008
Оптимізація фізичної та технічної підготовки у швидкісносилових видах легкої атлетики: монографія/авт. кол.: Воронін ДМ та ін.; за заг. ред В. Конестяпіна та Я. Свища
ДМ Воронін
Львів: ЛДУФК, 2016
52016
Особливості побудови програми фізичної підготовки борців вільного стилю з урахуванням домінантного типу енергозабезпечення
Р ПЕРВАЧУК, Ф ЗАГУРА, Я СВИЩ
Спортивна наука України, 9-16, 2016
52016
Відповідь організму легкоатлетів спринтерів на додаткове тренування гіпоксією
Я Свищ, М Сибіль
Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. Молода спортивна наука …, 2007
52007
Вплив дозованого велоергометричного навантаження на енергетичний обмін кваліфікованих борців вільного стилю
МГ Сибіль, РВ Первачук, ЯС Свищ
МГ Сибіль, Р. В Первачук, ЯС Свищ/Молода спортивна наука України: зб. наук …, 2014
42014
Розвиток швидкісно-силових якостей легкоатлетівспринтерів із застосуванням штучної гіпоксії [автореферат]
ЯС Свищ
Львів: ЛДУФК, 2011
42011
Особистість і спортивна діяльність
В Пічурін
Спортивний вісник Придніпров'я, 14-17, 2010
4*2010
Функціональний стан центральної нервової системи кваліфікованих легкоатлетів
Л Вовканич, А Дунець-Лесько, Я Свищ
Спортивний вісник Придніпров'я, 22, 2014
32014
Кінематичні показники бігунів на короткі дистанції
Я Свищ, О Павлось
Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. праць./гол. ред. ВМ …, 2016
22016
Анализ показателей физической и технической подготовленности толкателей ядра II-III спортивных разрядов
ДМ Воронин, ВР Захидный, ЯС Свищ
Современные здоровьесберегающие технологии, 6-13, 2016
22016
Фізична реабілітація хворих із синдромом Мен’єра
Д Воронін, Я Свищ
Спортивний вісник Придніпров'я, 126, 2012
22012
СТАН ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧУЮЧИХ СИСТЕМ ЛЕГКОАТЛЕТІВ–СПРИНТЕРІВ В УМОВАХ ШТУЧНОЇ ГІПОКСІЇ
МГ Сибіль, ЯС Свищ
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2009
22009
Ефективність реалізації швидкості бігу спринтерів на стометровій дистанції
ТІ Дух, ВЙ Лемешко, ЯС Свищ, ОО Павлось
Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт …, 2017
12017
БІОХІМІЧНИЙ ЕКСПРЕС-КОНТРОЛЬ ЗА ЕФЕКТАМИ ГІПОКСІЙНОГО ТРЕНУВАННЯ
Я СВИЩ, М СИБІЛЬ, О СЛІСЕНКО
ББК 75 (4УКР) я5 М 75, 378, 2006
12006
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки/уклад. АВ Цьось, СП Козіброцький.–Луцьк: Волин. нац. ун …
І Ляхова, И Ляхова
1
Зміна біохімічних показників енергетичного обміну у борців вільного стилю за впливу спеціальних контрольних тестів на підготовчому етапі
М Сибіль, Р Первачук, Я Свищ
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ, 568, 0
1
РИТМО-ТЕМПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ РЕКОРДСМЕНКИ СВІТУ СЕРЕД ЮНІОРІВ ЯРОСЛАВИ МАГУЧІХ
В КОНЕСТЯПІН, О ПАВЛОСЬ, О ХАНІКЯНЦ, Я СВИЩ, Р ПАВЛОСЬ
МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА УКРАЇНИ, 2020
2020
ЧАСОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНІКИ СТРИБКА У ВИСОТУ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ СТРИБУНОК
ВГ Конестяпін, ОО Павлось, ОВ Ханікянц, ЯС Свищ, РМ Павлось
International Academy Journal Web of Scholar, 54-58, 2020
2020
ВПЛИВ ВІБРАЦІЙ НА ДІЯЛЬНІСТЬ СПОРТСМЕНІВ
Л ВОВКАНИЧ, Ю БОРЕЦЬКИЙ, Я СВИЩ, Х ШАВЕЛЬ, ...
СПОРТИВНА НАУКА УКРАЇНИ, 12-20, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20