Тетяна Красюк
Тетяна Красюк
НЮУ им. Ярослава Мудрого, кафедра трудового права
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Правове регулювання робочого часу та часу відпочинку науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІ та ІV рівнів акредитації
ТВ Красюк
Харків: Нац. юрид. академія України ім. Я. Мудрого, 2008
152008
Окремі питання робочого часу в проекті Трудового кодексу України
ТВ Красюк
22015
Порядок встановлення та облік режиму робочого часу науково-педагогічних працівників ВНЗ
ТВ Красюк
12014
Правове регулювання оплати праці науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів
ТВ Красюк
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 303-311, 2013
12013
Сумісництво у ВНЗ: переваги і недоліки
ТВ Красюк
видавництво «Право», 2017
2017
Окремі проблеми розподілу та обліку робочого часу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів
ТВ Красюк
2017
Визначення поняття «науково-педагогічний працівник»
ТВ Красюк
2016
Диференціація посад науково-педагогічних працівників ВНЗ: проблемні питання
ТВ Красюк
2016
Використання робочого часу науково-педагогічними працівниками вищих навчальних закладів та його нормування у контексті Закону України «Про вищу освіту»
ТВ Красюк
2016
Проблемні аспекти визначення поняття «науково-педагогічний працівник»
ТВ Красюк
2015
Удосконалення правового регулювання праці науково-педагогічних працівників ВНЗ на основі досвіду зарубіжних країн
ТВ Красюк
2014
Особливості використання робочого часу науково-педагогічними працівниками вищих навчальних закладів
ТВ Красюк
Сумський державний університет, 2014
2014
Проблемні аспекти правового регулювання виплати надбавок та доплат науково-педагогічним працівникам
ТВ Красюк
2013
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни" Право соціального забезпечення":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Магістр", спец. 8.03040101 …
ВВ Жернаков, ОМ Ярошенко, ГС Гончарова, НМ Неумивайченко, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
Стимулювання праці науково-педагогічних працівників
ТВ Красюк
видавництво" Право", 2012
2012
Про правовий статус деканів факультетів та їх заступників
ТВ Красюк
2012
Правове регулювання робочого часу керівних науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації
ТВ Красюк
видавництво" Право", 2006
2006
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF LABOR IN CIRCLE OF HIGH EDUCATION
ТВ Красюк
ОКРЕМІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОБОТИ ЗА СУМІСНИЦТВОМ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PARTICULAR LEGAL ASPECTS OF PART-TIME WORK IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
ТВ Красюк
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “основи інформатики
ВВ Карасюк, МВ Гвозденко, СМ Іванов, ЮВ Ломоносов, НА Кошева, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20