Тетяна Красюк
Тетяна Красюк
НЮУ им. Ярослава Мудрого, кафедра трудового права
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Правове регулювання робочого часу та часу відпочинку науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІ та ІV рівнів акредитації
ТВ Красюк
Харків: Нац. юрид. академія України ім. Я. Мудрого, 2008
142008
Окремі питання робочого часу в проекті Трудового кодексу України
ТВ Красюк
Сучасні проблеми трудового та пенсійного законодавства: матеріали IV Всеукр …, 2015
22015
Використання робочого часу науково-педагогічними працівниками вищих навчальних закладів та його нормування у контексті Закону України про вищу освіту
ТВ Красюк
Право та інновації, 192-197, 2016
2016
Проблемні аспекти визначення поняття науково-педагогічний працівник
ТВ Красюк
Право і суспільство, 89-95, 2015
2015
Удосконалення правового регулювання праці науково-педагогічних працівників ВНЗ на основі досвіду зарубіжних країн
ТВ Красюк
2014
Особливості використання робочого часу науково-педагогічними працівниками вищих навчальних закладів
ТВ Красюк
Сумський державний університет, 2014
2014
Порядок встановлення та облік режиму робочого часу науково-педагогічних працівників ВНЗ
ТВ Красюк
2014
Правове регулювання оплати праці науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів
ТВ Красюк
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 303-311, 2013
2013
Проблемні аспекти правового регулювання виплати надбавок та доплат науково-педагогічним працівникам
ТВ Красюк
2013
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни" Право соціального забезпечення":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Магістр", спец. 8.03040101 …
ВВ Жернаков, ОМ Ярошенко, ГС Гончарова, НМ Неумивайченко, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
Стимулювання праці науково-педагогічних працівників
ТВ Красюк
ББК 67.9 (4УКР) 305 Р64, 233, 2012
2012
Про правовий статус деканів факультетів та їх заступників
ТВ Красюк
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 286-293, 2012
2012
Правове регулювання робочого часу керівних науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації
Т Красюк
видавництво" Право", 2006
2006
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРАЦІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА PROBLEMATIC ASPECTS OF THE WORK OF SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL WORKERS IN …
ТВ Красюк
ОКРЕМІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОБОТИ ЗА СУМІСНИЦТВОМ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PARTICULAR LEGAL ASPECTS OF PART-TIME WORK IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
ТВ Красюк
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–15