Тетяна Красюк
TitleCited byYear
Правове регулювання робочого часу та часу відпочинку науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІ та ІV рівнів акредитації
ТВ Красюк
Харків: Нац. юрид. академія України ім. Я. Мудрого, 2008
162008
Окремі питання робочого часу в проекті Трудового кодексу України
ТВ Красюк
22015
Окремі правові аспекти роботи за сумісництвом у вищих навчальних закладах
ТВ Красюк
Порівняльно-аналітичне право, 98-101, 2017
12017
Використання робочого часу науково-педагогічними працівниками вищих навчальних закладів та його нормування у контексті Закону України «Про вищу освіту»
ТВ Красюк
12016
Методичні матеріали до вивчення навчальної дисципліни “Трудове право”:(перший (бакалавр.) рівень вищої освіти галузі знань 08 “Право” спец. 081 “Право”) для студентів ІІ та ІІІ …
ОМ Ярошенко, ВВ Жернаков, АМ Слюсар, СМ Прилипко, ...
2018
Спірні питання щодо дії особливого періоду в Україні
ТВ Красюк
видавництво «Право», 2018
2018
Методичні матеріали для самостійної роботи та практичних завдань з навчальної дисципліни за вибором “Право соціального забезпечення”:(перший (бакалавр.) рівень вищої освіти …
ТВ Красюк, ВД Авескулов
2018
Сумісництво у ВНЗ: переваги і недоліки
ТВ Красюк
видавництво «Право», 2017
2017
Окремі проблеми розподілу та обліку робочого часу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів
ТВ Красюк
2017
Диференціація посад науково-педагогічних працівників ВНЗ: проблемні питання
ТВ Красюк
2016
Визначення поняття «науково-педагогічний працівник»
ТВ Красюк
2016
Проблемні аспекти визначення поняття науково-педагогічний працівник
ТВ Красюк
Право і суспільство, 89-95, 2015
2015
Удосконалення правового регулювання праці науково-педагогічних працівників ВНЗ на основі досвіду зарубіжних країн
ТВ Красюк
2014
Особливості використання робочого часу науково-педагогічними працівниками вищих навчальних закладів
ТВ Красюк
Сумський державний університет, 2014
2014
Порядок встановлення та облік режиму робочого часу науково-педагогічних працівників ВНЗ
ТВ Красюк
2014
Правове регулювання оплати праці науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів
ТВ Красюк
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 303-311, 2013
2013
Проблемні аспекти правового регулювання виплати надбавок та доплат науково-педагогічним працівникам
ТВ Красюк
2013
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни" Право соціального забезпечення":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Магістр", спец. 8.03040101 …
ВВ Жернаков, ОМ Ярошенко, ГС Гончарова, НМ Неумивайченко, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
Стимулювання праці науково-педагогічних працівників
ТВ Красюк
ББК 67.9 (4УКР) 305 Р64, 233, 2012
2012
Про правовий статус деканів факультетів та їх заступників
ТВ Красюк
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 286-293, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20