Микола Вільгота
Микола Вільгота
Інститут кормів та сільського господарства Поділля
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail.vinnica.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Адаптивність та селекційна цінність сортів сої селекції Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН
СВ Іванюк, ТВ Цицюра, АВ Семцов, ІВ Темченко, МВ Вільгота
Корми і кормовиробництво, 10-17, 2017
22017
Вплив хімічних мутагенів на елементи індивідуальної продуктивності рослин сої
АО Бабич, СВ Іванюк, МВ Вільгота
Корми і кормовиробництво, 3-8, 2013
22013
Вплив хімічних мутагенів на мінливість ознак рослин сої
АО Бабич, СВ Іванюк, МВ Вільгота, ПГ Дульнєв
Корми і кормовиробництво, 55-59, 2011
22011
Характеристика мутантних ліній сої за локусами Satt100 та Satt319, зчеплених з геном E7
ДО Жарікова, ГО Чеботар, МВ Вільгота, ІВ Темченко, СВ Чеботар
Фактори експериментальної еволюції організмів, 52-56, 2018
12018
Вплив гідротермічних умов на формування продуктивності сої в умовах Лісостепу України
СВ Іванюк, МВ Вільгота, ОЮ Жаркова
Корми і кормовиробництво, 21-28, 2016
12016
Екологічно-адаптивна оцінка сортозразків бобів кормових за показниками якості насіння
СВ Іванюк, СВ Барвінченко, АО Бабич, ТВ Цицюра, МВ Вільгота
Корми і кормовиробництво, 9-16, 2015
12015
Вплив хімічних мутагенів на виживаність рослин сої
АО Бабич, СВ Іванюк, МВ Вільгота
Корми і кормовиробництво, 15-20, 2012
12012
Рівень гетерозису та ступінь домінування господарсько-цінних ознак у гібридів Fl сої
ТМ Штуць, ІВ Темченко, МВ Вільгота
Корми і кормовиробництво, 44-47, 2017
2017
Вплив генотипу та погодних факторів на якість насіння сої
СВ Іванюк, СІ Колісник, ІВ Темченко, МВ Вільгота, МІ Загинайло
Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту-Національного центру …, 2015
2015
Лілик ТВ, Бортновський ВМ, Бугайова НА Методи і результати селекції
АО Бабич, СВ Іванюк, МВ Вільгота
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–10