Follow
Тараненко, Лариса Іванівна (Larysa Taranenko; Larisa Taranenko)
Тараненко, Лариса Іванівна (Larysa Taranenko; Larisa Taranenko)
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»
Verified email at kpi.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Просодична зв’язність англійської прозової байки
ЛІ Тараненко
К.: ТОВ «Агенство «Україна, 2008
412008
Актуалізація англійських прозових фольклорних текстів малої форми
ЛІ Тараненко
Кафедра, 2014
402014
Критерий уровня актуализации эмоционально-прагматического потенциала высказывания
АА Калита, ЛИ Тараненко
Наукові записки.–Вип 105 (1), 476-484, 2012
37*2012
Синергетизм порождения и актуализации фоноконцепта
АА Калита, Л Тараненко
Наукові записки.–Вип 96 (2), 213-219, 2011
292011
Речевая манипуляция: определение, функция, механизм реализации
АА Калита, ЛИ Тараненко
Вісник Харківського національного університету ім. ВН Каразіна, 10-19, 2012
282012
Метод комплексної енергетичної оцінки процесу просодичного оформлення мовлення
А Калита, Л Тараненко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2009
252009
Просодичні засоби реалізації зв’язності тексту англійської прозової байки (експериментально-фонетичне дослідження)
ЛІ Тараненко
АКД.–Київ, 2003
252003
Перцептивна та інструментальна оцінки емоційно-прагматичного потенціалу висловлень
АА Калита, ЛІ Тараненко
Філологічні науки: Мовознавство 24 (249), 186-191, 2012
22*2012
Просодичні засоби актуалізації англійських фольклорних текстів малої форми (експериментально-фонетичне дослідження)
ЛІ Тараненко
152016
Когнітивний підхід до вивчення фонетичних засобів мови
АА Калита, ЛІ Тараненко
Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць.–Вип, 441-443, 2009
142009
Система целей и средств суггестивного воздействия в коммуникации
АА Калита, ЛІ Тараненко
Київський національний лінгвістичний університет, 2012
92012
Correlation of the English fairy tale’s plot structure and its prosodic organisation
L Taranenko
Advanced education, 114-122, 2017
82017
Фонетика: перспективи, методи та засоби досліджень
АА Калита, ЛІ Тараненко
Науковий вісник Волинського університету імені Лесі Українки. Філологічні …, 2008
82008
Структурні особливості та ознаки фольклорних текстів малої форми
ЛІ Тараненко
Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство): у 5, 137-143, 2008
72008
Prosodic Expression of Emotional-And-Pragmatic Potential of a Spoken English Proverb
L Taranenko, S Schaefer
Advanced Education, 169-177, 2018
62018
Жанрові особливості та функціональне призначення тексту англійського прислів’я
ЛІ Тараненко
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2015
62015
Просодичні засоби актуалізації фольклорних текстів малої форми (експериментальнофонетичне дослідження): дис.... докт. філол. наук: 10.02. 04
ЛІ Тараненко
Харків, 2016
52016
Алгоритмічно-фабульна побудова сюжетів англійських народних казок
ЛІ Тараненко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Сер …, 2013
52013
The criterion of actualization level of an utterance’s emotional and-pragmatic potential
AA Kalyta, LI Taranenko
Naukovі zapiski. Serіja: Fіlologіchnі nauki (movoznavstvo) 105 (1), 476-484, 2012
52012
Concise Dictionary of Phonetic Terms/Словник фонетичних термінів (короткий)(англ. мовою)
АА Калита, ЛІ Тараненко
Тернопіль: Підручники і посібники, 2010
52010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20