Тараненко, Лариса Іванівна (Larysa Taranenko; Larisa Taranenko)
Тараненко, Лариса Іванівна (Larysa Taranenko; Larisa Taranenko)
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»
Verified email at kpi.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Просодична зв’язність англійської прозової байки: монографія
ЛІ Тараненко
К.: ТОВ «Агентство «Україна, 2008
362008
Актуалізація англійських прозових фольклорних текстів малої форми
ЛІ Тараненко
Кафедра, 2014
322014
Синергетизм порождения и актуализации фоноконцепта
АА Калита, Л Тараненко
Наукові записки.–Вип 96 (2), 213-219, 2011
272011
Речевая манипуляция: определение, функция, механизм реализации
АА Калита, ЛИ Тараненко
Вісник Харківського національного університету ім. ВН Каразіна, 10-19, 2012
242012
Метод комплексної енергетичної оцінки процесу просодичного оформлення мовлення
А Калита, Л Тараненко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2009
212009
Просодичні засоби реалізації зв’язності тексту англійської прозової байки (експериментально-фонетичне дослідження)
ЛІ Тараненко
АКД.–Київ, 2003
202003
Критерий уровня актуализации эмоционально-прагматического потенциала высказывания
АА Калита, ЛИ Тараненко
Наукові записки.–Вип 105 (1), 476-484, 2012
182012
Когнітивний підхід до вивчення фонетичних засобів мови
АА Калита, ЛІ Тараненко
Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць.–Вип, 441-443, 2009
122009
Просодичні засоби актуалізації англійських фольклорних текстів малої форми (експериментально-фонетичне дослідження)
ЛІ Тараненко
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут …, 2016
102016
Perceptivna j іnstrumental'na ocіnki emocіjno-pragmatichnogo potencіalu vislovlen'[Auditory and instrumental evaluation of the utterance emotional-and-pragmatic potential]
A Kalyta, L Taranenko
Serіja: Fіlologіchnі nauki: Movoznavstvo 24 (249), 186-191, 2012
102012
Перцептивна та інструментальна оцінки емоційно-прагматичного потенціалу висловлень
АА Калита, ЛІ Тараненко
Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012
92012
Система целей и средств суггестивного воздействия в коммуникации
АА Калита, ЛІ Тараненко
Київський національний лінгвістичний університет, 2012
82012
Фонетика: перспективи, методи та засоби досліджень
АА Калита, ЛІ Тараненко
Науковий вісник Волинського університету імені Лесі Українки. Філологічні …, 2008
82008
Kriterij urovnja aktualizacii jemocional'no-pragmaticheskogo potenciala vyskazyvanija [Criterion of the utterance emotional-and-pragmatic potential level]
AA Kalyta, LI Taranenko
Naukovі zapiski. Serіja: Fіlologіchnі nauki (movoznavstvo) 105 (1), 476-84, 2012
72012
Correlation of the English fairy tale’s plot structure and its prosodic organisation
L Taranenko
Advanced Education, 114-122, 2017
62017
Структурні особливості та ознаки фольклорних текстів малої форми
ЛІ Тараненко
Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство): у 5, 137-143, 2008
62008
Prosodic Expression of Emotional-And-Pragmatic Potential of a Spoken English Proverb
L Taranenko, S Schaefer
Advanced Education 5, 169-177, 2018
32018
Алгоритмічно-фабульна структура тексту англійського анекдоту
ЛІ Тараненко
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
32016
Система просодических средств актуализации структурных элементов английских фольклорных текстов малой формы
LI Taranenko
Cognition, Communication, Discourse, 123-154, 2015
32015
Жанрові особливості та функціональне призначення тексту англійського прислів’я
ЛІ Тараненко
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2015
32015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20