Тараненко, Лариса Іванівна (Larysa Taranenko)
Тараненко, Лариса Іванівна (Larysa Taranenko)
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»
Verified email at kpi.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Просодична зв’язність англійської прозової байки:[монографія]/Лариса Іванівна Тараненко
ЛІ Тараненко
К.: ТОВ «Агентство «Україна, 2008
312008
Актуалізація англійських прозових фольклорних текстів малої форми
ЛІ Тараненко
Кафедра, 2014
262014
Синергетизм порождения и актуализации фоноконцепта
АА Калита, Л ТАРАНЕНКО
Наукові записки.–Вип 96 (2), 213-219, 2011
262011
Речевая манипуляция: определение, функция, механизм реализации
АА Калита, ЛИ Тараненко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, 10-19, 2012
232012
Метод комплексної енергетичної оцінки процесу просодичного оформлення мовлення
А Калита, Л Тараненко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2009
182009
Просодичні засоби реалізації зв’язності тексту англійської прозової байки (експериментально-фонетичне дослідження)
ЛІ Тараненко
АКД.–Київ, 2003
182003
Критерий уровня актуализации эмоционально-прагматического потенциала высказывания
АА Калита, ЛI Тараненко
Наукові записки.–Вип 105 (1), 476-484, 2012
172012
Когнітивний підхід до вивчення фонетичних засобів мови
АА Калита, ЛІ Тараненко
Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць.–Вип, 441-443, 2009
112009
Перцептивна та інструментальна оцінки емоційно-прагматичного потенціалу висловлень
АА Калита, ЛІ Тараненко
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2012
102012
Perceptivna j іnstrumental'na ocіnki emocіjno-pragmatichnogo potencіalu vislovlen'[Auditory and instrumental evaluation of the utterance emotional-and-pragmatic potential]
A Kalyta, L Taranenko
Serіja: Fіlologіchnі nauki: Movoznavstvo 24 (249), 186-191, 2012
92012
Система целей и средств суггестивного воздействия в коммуникации
АА Калита, ЛІ Тараненко
Київський національний лінгвістичний університет, 2012
82012
Просодичні засоби актуалізації англійських фольклорних текстів малої форми (експериментально-фонетичне дослідження)
ЛІ Тараненко
62016
Kriterij urovnja aktualizacii jemocional'no-pragmaticheskogo potenciala vyskazyvanija [Criterion of the utterance emotional-and-pragmatic potential level]
AA Kalyta, LI Taranenko
Naukovі zapiski. Serіja: Fіlologіchnі nauki (movoznavstvo) 105 (1), 476-84, 2012
62012
Фонетика: перспективи, методи та засоби досліджень
АА Калита, ЛІ Тараненко
Науковий вісник Волинського університету імені Лесі Українки. Філологічні …, 2008
62008
Correlation of the English fairy tale’s plot structure and its prosodic organisation
L Taranenko
Advanced Education, 114-122, 2017
52017
Структурні особливості та ознаки фольклорних текстів малої форми
ЛІ Тараненко
Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство): у 5, 137-143, 2008
52008
Prosodic Expression of Emotional-And-Pragmatic Potential of a Spoken English Proverb
L Taranenko, S Schaefer
Advanced Education 5, 169-177, 2018
32018
Алгоритмічно-фабульна структура тексту англійського анекдоту
ЛІ Тараненко
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
32016
Жанрові особливості та функціональне призначення тексту англійського прислів’я
ЛІ Тараненко
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2015
32015
Generalized Model of the Genesis of Literary Genres
A Kalyta, L Taranenko
Humanities and Social Sciences Review 2 (2), 171-175, 2013
32013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20