Подписаться
Ірина Шевченко
Ірина Шевченко
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, директор Інституту
Подтвержден адрес электронной почты в домене dakkkim.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості формування системи економічної безпеки підприємства
І Шевченко
ТНЕУ, 2008
912008
Реформування системи державного фінансового контролю в умовах євроінтеграції
ІО Шевченко, НВ Шевченко, ИА Шевченко
502019
Екстремальна психологія
ОП Євсюков, АС Куфлієвський, ДВ Лєбєдв, СМ Миронець, ОО Назаров, ...
К.: ТОВ" Август Трейд", 2007
172007
Вивчення ефективності дії біостимуляторів на донорно-акцепторні відносини у рослин
ГВ Мазильнікова, ІО Шевченко, БМ Черемха
Елементи регуляції в рослинництві: Зб. наук. пр.–К.: ВВП “Компас, 32-38, 1998
161998
Дослідження перехідних процесів в коробці змінних передач мобільного енергетичного засобу
ЄІ Калінін, МЛ Шуляк, ІО Шевченко
ХНТУСГ, 2016
152016
Проектна діяльність як передумова інноваційного розвитку
В Скнарь, І Шевченко
Вісн. кн. палати, 24-26, 2003
122003
Психологія суїцидальної поведінки: Посібник/За заг. ред. проф
ДВ Лєбєдєв, ОО Назаров, ОВ Тімченко, ВЄ Христенко, ІО Шевченко
ОВ Тімченка. Харків, 2007
112007
Нові підходи до організації підвищення кваліфікації бібліотекарів: розвиваємо дистанційне навчання
І Шевченко
Бібл. форум України, 32-35, 2009
102009
Регулювання регіонального ринку праці за умов структурної трансформації економіки (на прикладі Тернопільської області)
ІБ Шевченко
08.09. 2001/Інститут регіональних досліджень НАН України.–Львів, 2003.–16 с, 2003
102003
Використання сучасних технологій у публічних бібліотеках України:(за матеріалами дослідж.)
В Пашкова, І Шевченко, Я Хіміч
Бібліотечний форум України, 7-13, 2009
92009
Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці
ІО Шевченко
К.: Самміт-книга, 2012
62012
Використання сучасних інформаційних технологій у публічних бібліотеках України (за матеріалами дослідження)/В. Паш кова, І. Шевченко, Я. Хіміч
В Пашкова
Бібл. форум України, 2-25, 2009
62009
Українська бібліотечна асоціація
ЯЄ Сошинська, І Шевченко
Київ: УБА, 2016
52016
Теоретичні засади державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм
ІО Шевченко
Бизнес Информ, 388-395, 2015
52015
Інституційне забезпечення екологічної політики в умовах децентралізації
І Шевченко
Економіка природокористування і охорони довкілля, 87-95, 2015
52015
Розвиток бібліотечного краєзнавства України: освітній вимір
І Шевченко
Бібліотечна планета, 37-38, 2008
52008
Каталогізація електронних ресурсів:(Методичні рекомендації в таблицях і схемах)
І Антоненко, О Баркова
Бібліотечна планета, 14-20, 2007
52007
Патогенетичний взаємозв’язок ішемічної хвороби серця та остеопенічного синдрому
НС Михайловська, ІО Шевченко, ОО Зеленіна
Запорожский медицинский журнал, 105-110, 2015
42015
Сучасні освітні технології в системі під вищен ня кваліфікації бібліотекарів
ІО Шевченко
Библиотеки и ассоциации в ме няющемся мире: новые технологии и новые формы …, 2001
42001
Безперервність освіти бібліотечних кадрів у інформаційному суспільстві [Електронний ресурс]
І Шевченко
Бібліотечна планета, 31-33, 1999
41999
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20