Iryna Kalenyuk Ірина Каленюк
Iryna Kalenyuk Ірина Каленюк
д.е.н., професор, Директор НДІ економічного розвитку ДВНЗ "Київський національний економічний
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Економіка освіти: навч. посіб.
ІС Каленюк
К.: Знання України 316, 2003
1492003
Розвиток вищої освіти та економіка знань: монографія
ІС Каленюк, ОВ Куклін
К.: Знання, 2012
93*2012
Освіта в економічному вимірі: потенціал та механізм розвитку
ІС Каленюк
К.: ТОВ «Кадри, 326, 2001
922001
Аналіз впливу інвестицій та інновацій на ефективність господарської діяльності підприємства
ПП Микитюк
Економічна думка ТНЕУ, 2007
722007
Рух Європи до суспільства знань, Болонський процес і Україна
І Каленюк, К Корсак
Вища освіта України, 22-28, 2004
572004
До питання про освітній потенціал країни
І Каленюк
Економіка України, 70-72, 2001
36*2001
Інтеграція вищої освіти України в європейський та світовий освітній простір: економічний вимір: монографія
ІС Каленюк, ОІ Гонта, МП Вербовий, НІ Холявко
ІС Каленюк, ОІ Гонта, МП Вербовий, НІ Холявко, 2011
30*2011
Економіка освіти та управління
ОС Падалка, ІС Каленюк
Педагогічна думка, 2013
26*2013
Особливості регулювання ринку освітніх послуг: Монографія
ІС Каленюк, ЛІ Цимбал
Чернігів: ЧДІЕіУ, 2011
252011
Освіта в ринковому середовищі та неекономічні цінності
І Каленюк
Економіка України, 67-73, 2003
23*2003
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
НМ Карпеко
202017
Сучасні тенденції розвитку освіти в глобальному середовищі
І Каленюк
Університетська освіта., 20-26, 2011
202011
Сучасні тенденції розвитку освіти в глобальному середовищі
ІС Каленюк
Науковий вісник ЧДІЕУ, 4-16, 2009
202009
Вища освіта в сучасному глобальному середовищі
І Каленюк
Вища школа, 55-62, 2008
202008
Диверсифікація джерел фінансування освіти
І Каленюк
Фінанси України, 120-124, 2007
202007
Університети в координатах глобального розвитку
І Каленюк
Вища школа, 5-12, 2009
172009
Convergence and Divergence in Europe: Polish and Ukrainian Cases-Monograph
D Lukianenko, V Chuzhykov, M Wozniak, L Antoniuk, T Bal-Woźniak, ...
142013
Розвиток технопарків в Україні: історія та проблеми становлення
І Каленюк, О Сакун
Науковий вісник ЧДІЕУ, 10, 2011
142011
Деякі проблеми організації та фінансування професійної підготовки кадрів
І Каленюк
Україна: аспекти праці, 14-17, 2001
142001
Економічна природа та особливості розвитку освітнього потенціалу України
ІС Каленюк
Національний аграрний ун-т.− К, 2002
132002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20