Iryna Kalenyuk Ірина Каленюк
Iryna Kalenyuk Ірина Каленюк
д.е.н., професор, НДІ економічного розвитку ДВНЗ "Київський національний економічний
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка освіти: навч. посіб.
ІС Каленюк
К.: Знання України 316, 2003
178*2003
Розвиток вищої освіти та економіка знань: монографія
ІС Каленюк, ОВ Куклін
К.: Знання, 2012
118*2012
Освіта в економічному вимірі: потенціал та механізм розвитку
ІС Каленюк
К.: ТОВ «Кадри, 326, 2001
1052001
Аналіз впливу інвестицій та інновацій на ефективність господарської діяльності підприємства
ПП Микитюк
Економічна думка ТНЕУ, 2007
1012007
Рух Європи до суспільства знань, Болонський процес і Україна
І Каленюк, К Корсак
Вища освіта України, 22-28, 2004
622004
До питання про освітній потенціал країни
І Каленюк
Економіка України, 70-72, 2001
41*2001
Інтеграція вищої освіти України в європейський та світовий освітній простір: економічний вимір: монографія
ІС Каленюк, ОІ Гонта, МП Вербовий, НІ Холявко
ІС Каленюк, ОІ Гонта, МП Вербовий, НІ Холявко, 2011
37*2011
Особливості регулювання ринку освітніх послуг: Монографія
ІС Каленюк, Л Цимбал
Чернігів: ЧДІЕіУ, 2011
362011
Економіка освіти та управління: посібник
ОС Падалка, ІС Каленюк
К.: Педагогічна думка, 2012
342012
Освіта в ринковому середовищі та неекономічні цінності
І Каленюк
Економіка України, 67-73, 2003
28*2003
Соціальні аспекти розвитку рекреації та туризму в Україні
І Каленюк, Т Котенко
Демографія і соціальна економіка, 89-101, 2016
27*2016
СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
ІС КАЛЕНЮК, ТМ КОТЕНКО
Демографія і соціальна економіка, 89-101, 2016
27*2016
Вища освіта в сучасному глобальному середовищі
І Каленюк
Вища школа, 55-62, 2008
232008
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
НМ Карпеко
222017
Сучасні тенденції розвитку освіти в глобальному середовищі
І Каленюк
Університетська освіта., 20-26, 2011
222011
Сучасні тенденції розвитку освіти в глобальному середовищі
ІС Каленюк
Науковий вісник ЧДІЕУ, 4-16, 2009
222009
Університети в координатах глобального розвитку
І Каленюк
Вища школа, 34, 2009
212009
Диверсифікація джерел фінансування освіти
І Каленюк
Фінанси України, 120-124, 2007
202007
Розвиток технопарків в Україні: історія та проблеми становлення
І Каленюк, О Сакун
Науковий вісник ЧДІЕУ, 10, 2011
192011
Економічна природа та особливості розвитку освітнього потенціалу України
ІС Каленюк
Національний аграрний ун-т.− К, 2002
182002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20