Анна Приходько, Ганна Приходько, Anna Prikhodko orcid.org/0000-0002-0806-3132
Анна Приходько, Ганна Приходько, Anna Prikhodko orcid.org/0000-0002-0806-3132
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Основы педагогического мастерства: Учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений
АИ Приходько, НБ Щокина
Х.: Издатель Шуст АИ, 78 с., 2001
16*2001
Проблемы поиска путей оптимизации процесса физического воспитания в высших учебных заведениях
ЕВ Церковная, АИ Приходько, АВ Попрошаев
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2008
152008
Проблема физического воспитания личности в педагогической журналистике/вторая половина XIX–начало XX века
АИ Приходько
спец. 13.00. 01/Приходько Анна Ивановна, 1999
91999
Фізичне виховання : секційна форма організації навчального процесу (методичні поради)
ПГІ Попрошаєв, Олександр Володимиривич, Луценко Лариса Сергіївна
Нац. ун-т “Юрид. акад. України ін.. Ярослава Мудрого, 2012
72012
Проблема фізичного виховання особистості у вітчизняній педагогічній журналістиці (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.)
ГІ Приходько
«Теорія та історія педагогіки»/ГІ Приходько.–Х.: 1999.–20 с, 1999
71999
Истоки становления оздоровительной работы с учащимися в период каникул в Украине (конец ХIХ начало ХХ В.)
АИ Приходько
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2007
62007
Проблема физического воспитания личности в отечественной педагогической журналистике (вторая половина ХIХ− начало ХХ в.)
АИ Приходько
51998
Діяльність учнівських гуртків і товариств фізкультурного спрямування в школах України наприкінці ХIХ–з початку ХХ ст.
Г Приходько
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 225-232, 2012
42012
Состояние здоровья детей школьного возраста в современных условиях: проблема, поиск, решение
А Приходько
Олімпійський спорт і спорт для всіх: проблеми здоров’я, рекреації …, 2000
32000
Problems of the search for ways to optimize the process of physical education in higher education institutions
YV Tserkovnaya, AI Prikhodko, AV Poproshaev
Pedagogіka, psikhologіya і mediko-bіologіchnі problemi fіzichnogo …, 2008
22008
Програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання»
ГІ Приходько, ЛС Луценко
Х.: Нац./ЛС Луценко, ГІ Приходько.–Х.: Нац. С. Луценко, ГІ Приходько.–Х …, 2008
2*2008
Практическая деятельность ВК Крамаренко в области физического воспитания и спорта в досоветский период
АИ Приходько
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, 99–103 …, 2008
22008
Становлення фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах України: історико-педагогічний аспект
ГІ Приходько
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г …, 2008
22008
Предпосылки создания научных основ отечественной системы физического воспитания
А Приходько
Педагогіка, психологія та медико-біологічні пробле¬ми фізичного виховання і …, 2005
2*2005
Фізичний розвиток дітей в загальній системі виховання СІ Миропольського
ГІ Приходько
СІ Миропольський (1842–1907) вчений, педагог, методист: Зб. наук. пр. Серія …, 1997
21997
Оценка эффективности коллективного труда в СДЮШОР
ИИ Приходько, ЛВ Ажиппо, АИ Приходько, ВИ Мудрика
Актуальные проблемы физического воспитания, спортивной тренировки и …, 1992
21992
Методичні поради з навчальної дисципліни" Фізичне виховання"(для студентів спеціальної медичної групи)
ОВ Попрошаєв, ВС Мунтян, ГІ Приходько, ДО Миргород, ВВ Шадріна
Видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
12012
Діяльність студентських спортивних гуртків і товариств вищих освітніх закладів України на початку ХХ ст.
ГІ Приходько, A Prikhodko
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 311–315, 2012
12012
Зміст рекреаційно-оздоровчої роботи у літніх дитячих колоніях україни наприкінці хIх–з початку хх ст.
ГІ Приходько
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2010
12010
ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ МОРАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ДИТЯЧИХ САМОДІЯЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ УКРАЇНІ (ПОЧАТОК ХХ СТ.)
ГІ Приходько
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г …, 2009
12009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20