Приходько, Ганна Іванівна; A.Prikhodko; Приходько, Анна Ивановна
Приходько, Ганна Іванівна; A.Prikhodko; Приходько, Анна Ивановна
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проблемы поиска путей оптимизации процесса физического воспитания в высших учебных заведениях
ЕВ Церковная, АИ Приходько, АВ Попрошаев
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2008
172008
Основы педагогического мастерства: Учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений
АИ Приходько, НБ Щокина
Х.: Издатель Шуст АИ, 78 с., 2001
17*2001
Проблема физического воспитания личности в педагогической журналистике/вторая половина XIX–начало XX века
АИ Приходько
спец. 13.00. 01/Приходько Анна Ивановна, 1999
171999
Проблема фізичного виховання особистості у вітчизняній педагогічній журналістиці (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.)
ГІ Приходько
«Теорія та історія педагогіки»/ГІ Приходько.–Х.: 1999.–20 с, 1999
71999
Фізичне виховання : секційна форма організації навчального процесу (методичні поради)
ПГІ Попрошаєв, Олександр Володимиривич, Луценко Лариса Сергіївна
Нац. ун-т “Юрид. акад. України ін.. Ярослава Мудрого, 2012
62012
Діяльність учнівських гуртків і товариств фізкультурного спрямування в школах України наприкінці ХIХ–з початку ХХ ст.
Г Приходько
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 225-232, 2012
52012
Истоки становления оздоровительной работы с учащимися в период каникул в Украине (конец ХIХ начало ХХ В.)
АИ Приходько
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2007
52007
Состояние здоровья детей школьного возраста в современных условиях: проблема, поиск, решение
А Приходько
Олімпійський спорт і спорт для всіх: проблеми здоров’я, рекреації …, 2000
52000
Efficiency of Physical Education of University Students Based on the Motivation Choice of the CrossFit Program
O Kolomiitseva, I Prykhodko, A Prikhodko, R Anatskyi, A Turchynov, ...
Physical Activity Review 8 (1), 26-38, 2020
32020
Предпосылки создания научных основ отечественной системы физического воспитания
А Приходько
Педагогіка, психологія та медико-біологічні пробле¬ми фізичного виховання і …, 2005
32005
Problems of the search for ways to optimize the process of physical education in higher education institutions
YV Tserkovnaya, AI Prikhodko, AV Poproshaev
Pedagogіka, psikhologіya і mediko-bіologіchnі problemi fіzichnogo …, 2008
22008
Програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання»
ГІ Приходько, ЛС Луценко
Х.: Нац./ЛС Луценко, ГІ Приходько.–Х.: Нац. С. Луценко, ГІ Приходько.–Х …, 2008
2*2008
Практическая деятельность ВК Крамаренко в области физического воспитания и спорта в досоветский период
А Приходько
Physical education, sport and health culture in modern society 1, 99-104, 2008
22008
Фізичний розвиток дітей в загальній системі виховання СІ Миропольського
ГІ Приходько
СІ Миропольський (1842–1907) вчений, педагог, методист: Зб. наук. пр. Серія …, 1997
21997
Оценка эффективности коллективного труда в СДЮШОР
ИИ Приходько, ЛВ Ажиппо, АИ Приходько, ВИ Мудрика
Актуальные проблемы физического воспитания, спортивной тренировки и …, 1992
21992
Modernization of higher education in Ukraine: perspective for physical education of students
A Prikhodko
Актуальні питання освіти і науки, 2018
12018
Фізичне виховання як складова підготовки учнівської молоді до військової служби: Україна у другій половині ХIХ − на початку ХХ століття
ГІ Приходько
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г …, 2018
12018
Проблематика питань фізичного виховання учнівської молоді на з'їздах другої половини ХIХ століття
ГІ Приходько
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П …, 2017
12017
Методичні поради з навчальної дисципліни" Фізичне виховання"(для студентів спеціальної медичної групи)
ОВ Попрошаєв, ВС Мунтян, ГІ Приходько, ДО Миргород, ВВ Шадріна
Видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
12012
Діяльність студентських спортивних гуртків і товариств вищих освітніх закладів України на початку ХХ ст.
ГІ Приходько, A Prikhodko
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 311–315, 2012
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20