Ірина Савченко
Ірина Савченко
Національний центр "Мала академія наук України"
Підтверджена електронна адреса в man.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень, ВІ Луговий, ВМ Мадзігон, ОЯ Савченко, ІМ Бурда, ...
К.: Акад. пед. наук України, 2009 [Електронний ресурс].–Режим доступу, 2009
202009
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників
І Савченко
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2014
122014
Реалізація ідей STEM-освіти Національним центром «Мала академія наук України»/Савченко ІМ
ІМ Савченко
Наукові записки Малої академії наук України, 148-157, 2015
82015
Інформаційно-аналітична діяльність педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів: термінологічний словник
ВВ Ягупов, І Савченко
ІПТО НАПН України, 2014
82014
Зарубіжний досвід інноватики в сфері взаємодії професійно-технічних навчальних закладів з роботодавцями та науковими установами
І Савченко, ТВ Волкова
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2011
82011
Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагогічних працівників
ІМ Савченко
Я-концепція академіка Неллі Ничкало у вимірі професійного розвитку …, 0
6*
Актуальні проблеми створення, апробації та подальшого впровадження автоматизованої інформаційно-аналітичної системи «ПРОФТЕХІНФО»[Електронний ресурс]
ІМ Савченко
Режим доступу: http://www. ukrdeti. com/firstforum/m26. html, 0
6
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ І ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ В УМОВАХ ДУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД КРАЇН ЄВРОСОЮЗУ ТА ПЕРШІ ЕТАПИ …
І Савченко
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/dualna/7-savchenko-170217.pdf, 2017
4*2017
Інформаційно-аналітична діяльність педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів
І Савченко, ВВ Ягупов
ІПТО НАПН України, 2015
42015
Професійні стандарти: теорія і практика розроблення (колективна монографія)
ЛІ Короткова, ГІ Лук'яненко, ЛБ Лук’янова, СВ Мельник, І Савченко
Педагогічна думка, 2011
42011
Методологічні підходи і організаційні особливості підготовки кваліфікованих робітників в умовах дуальної системи професійної освіти: досвід країн Євросоюзу та перші етапи …
І Савченко
Електронні дані.–Київ: Logo.–Режим доступу: https://mon. gov. ua/storage/app …, 0
4
ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТВАРИННИЦТВА
ВМ Бугаєвський, ІМ Савченко
АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР’Я, 101, 0
4*
Інформаційно-комунікаційні технології як ефективний інструмент реалізації інноваційних педагогічних ідей у практику навчально-виховного процесу ПТНЗ
С Ірина
Педагогіка і психологія проф. освіти, С. 68-79, 2014
32014
Особливості стандартизації в системі початкової професійної освіти РФ
ІМ Савченко
Савченко Ірина Миколаївна.–Київ, 2012.–253 c, 2011
32011
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ «ПРОФТЕХІНФО»
ІМ Савченко
Новітні комп’ютерні технології: матеріали VIII Міжнародної науко-во …, 2010
32010
ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНІ ТВОРИ ДИМИТРІЯ РОСТОВСЬКОГО (ТУПТАЛА)
ІВ Савченко
Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки 1 (1), 104-108, 2001
32001
STEM-освіта – провідний напрям діяльності Національного центру «Мала академія наук України»
ІМ Савченко
Інноваційні технології навчання обдарованої молоді : матеріали VI-ї …, 2015
22015
соціальНі та політичНі чиННиКи В політиці РефоРМуВаННя Вищої осВіти уКРаїНи
ІМ Савченко
Магістеріум. Політичні студії, 67-71, 2014
22014
Веб-сайт ПТНЗ як ефективний інструмент інтернет–маркетингу
І Савченко, ЕБ Мірошниченко
Професійно-технічна освіта. 4 (57), 49-51, 2012
22012
Іван Огієнко як дослідник життя та творчості Димитрія Ростовського (Туптала)
ІВ Савченко
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 38-40, 2002
22002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20