Сафонова Н.М., Наталія Сафонова, Nataly Safonova
Сафонова Н.М., Наталія Сафонова, Nataly Safonova
доцент кафедри історії та археології СНУ ім. В. Даля; Volodymyr Dahl East Ukrainian National
Подтвержден адрес электронной почты в домене snu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Реформування системи вищої освіти в Україні (90-ті рр. ХХ–початок XXI ст.): історичний аспект
НМ Сафонова
Луганськ (Safonova, NM (2005). Reforming the system of higher education in …, 2005
112005
Стратегія трансформації вищої освіти суверенної України: історичний перебіг та перспективи
НМ Сафонова
ВІСНИК, 300, 2009
42009
Реалії та перспективи сучасної системи вищої освіти в Україні
НМ Сафонова
Історія української науки на межі тисячоліть 17, 195-205, 2004
42004
Реформування системи вищої освiти в Українi (90-тi рр. ХХ-початок XXI ст.): iсторичний аспект: Автореф. дис.. канд. iст. наук: 07.00. 01 Схiдноукр. нац. ун-т iм. В. Даля …
НМ Сафонова
32005
Історичні аспекти реформування системи вищої освіти в Україні (90-ті рр. ХХ–початок ХХІ ст.)
НМ Сафонова
Історичні зап.: Зб. наук. пр./Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля.–Луганськ, 164, 2007
22007
Ідеологічна заангажованість суспільних наук в діяльності вищих навчальних закладів УРСР (друга половина 60-х перша половина 70-х років ХХ ст.)
НМ Сафонова
Сумський державний університет, 2012
12012
Суд присяжних у кримінальному судочинстві України: сучасний стан та проблеми функціонування
ЛВ Котова, ЕЛ Косторной
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 114-123, 2018
2018
«Нафтовий шок» 1973 р. та його наслідки
С Соболь, НМ Сафонова
вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018
2018
Місія вищої школи України у сучасному контексті
НМ Сафонова
вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017
2017
Поняття «особисте життя» у цивільному праві
ВО Безуглий, НМ Сафонова
Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017
2017
Поступь истории
ВА Корешкова, СП Аникина, НМ Сафонова
СФУ, 2014
2014
Організаційно-ідеологічні засади вищої школи УРСР часів стабілізації
НМ Сафонова
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2012
2012
ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 40-х–ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 80-х рр. ХХ СТ.
НМ Сафонова
Історичні записки, 188, 0
ВІТЧИЗНЯНА ВИЩА ОСВІТА ЯК ЧИННИК ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НМ Сафонова
НАУКОВИХ ПРАЦЬ, 37, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–14