Скляр Вікторія Григорівна; Skliar (Sklyar) Viktoriia; Скляр В.Г.; Skliar V.H.
Скляр Вікторія Григорівна; Skliar (Sklyar) Viktoriia; Скляр В.Г.; Skliar V.H.
Sumy National Agrarian University (Sumy, Ukraine)
Подтвержден адрес электронной почты в домене snau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Популяции редких видов растений: теоретические основы и методика изучения
ЮА Злобин, ВГ Скляр, АА Клименко
Сумы: Университетская книга 439, 2013
2392013
Під заг. ред. д. б. н. ТЛ Андрієнко
З скарби Сумщини
Суми: Джерело, 2001
412001
Комп'ютерні методи в сільському господарстві та біології
ОМ Царенко, ЮА Злобін, ВГ Скляр, СМ Панченко, АМ Царенко, ...
Видавництво" Університетська книга", 2000
292000
Концепція морфометрії у сучасній ботаніці
ЮА Злобін, ВГ Скляр, ЛМ Бондарєва, КС Кирильчук
Чорноморський ботанічний журнал 5 (1), 5-22, 2009
232009
Комп’ютернi методи в сiльському господарствi та бiологiї: навчальний посiбник
АМ Царенко, ЮА Злобин, ВГ Скляр, СМ Панченко
162000
The morphometric concept in modern botany (Koncepcija morfometriji u sučasnij botanici)
YA Zlobin, VG Sklyar, LM Bondareva, KS Kyrylchuk
Chornomorski Botanical Journal 5 (1), 5-22, 2009
14*2009
Computer Methods in Agriculture and Biology
OM Tsarenko, V Zlobin Yu. A, Sklar, SM Panchenko
13*2000
Внутрішньопопуляційна структура та методика вивчення у деревних лісоутворюючих видів
ВГ Скляр, ЮА Злобін
Чорноморський ботанічний журнал, 316-329, 2013
122013
Системний підхід до оптимізації охорони природних комплексів
ВГ Скляр, ЮЛ Скляр
Укр. ботан. журн.–2003.–60, 388-396, 2003
112003
Концепция континуума и градиентный анализ на уровне особей и популяций растений
ЮА Злобин, СВ Григорьевна, ТИ Мельник
Журнал общей биологии 57 (6), 684-694, 1996
111996
Size structure of phytopopulations and its quantitative evaluation
V Skliar, M Sherstuk
Eureka: Life Sciences, 9-15, 2016
102016
Populyatsii redkikh vidov rastenii: teoreticheskie osnovy i metodika izucheniya [The populations of rare species of plants: the theoretical foundations and methodology of studying]
YA Zlobin, VG Skliar, AA Klimenko
Sumy: Univ. kniga 439, 2013
102013
Природне поновлення провідних лісоутворювальних видів Новгород-Сіверського Полісся: реалізовані екологічні ніші та їхня динаміка
ВГ Скляр
Український ботанічний журнал, 8-16, 2014
62014
Характеристика природних комплексів Гетьманського національного природного парку
ВГ Скляр, ЮЛ Скляр, ОО Гудаков, ОМ Тихонова, АА Гудаков, ...
Сумський національний аграрний ун-т, 2012
52012
Оцінка природно-заповідного фонду Сумської області
ЮА Злобін, СМ Панченко, ВГ Скляр
Матеріали наук. конференції «Заповідна справа в Україні на межі тисячоліть …, 1999
51999
Investigation of the fat fraction enzymatic hydrolysis of the waste from production of hydrogenated fat by the lipase Rhizopus japonicus
V Skliar, G Krusir, V Zakharchuk, I Kovalenko, T Shpyrko
42019
Природне поновлення дуба звичайного на території Новгород-Сіверського Полісся: поширеність у фітоценозах та диференціація їх умов за ступенем сприятливості для цього процесу
ВГ Скляр
Питання біоіндикації та екології, 56-70, 2013
42013
Особливості природного поновлення провідних ценозоутворюючих видів в урочищі «Ретицька дача»
ВГ Скляр, ВМ Дегтярьов, ВМ Дегтярев
Сумський національний аграрний ун-т, 2013
32013
Природне відновлення як механізм забезпечення функціонування лісових фітоценозів Лівобережного Полісся України (популяційні та еколого-ценотичні аспекти)
ВГ Скляр
автореферат дисертації, 2015
2*2015
Природне відновлення як механізм забезпечення функціонування лісових фітоценозів Лівобережного Полісся України (популяційні та еколого-ценотичні аспекти)/Natural regrowth as a …
ВГSV Скляр
Сумський національний аграрний університет, 2014
2*2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20