Подписаться
Віталій Петрович Новак / Vitaliy Novak / orcid. org/0000-0002-4741-648Х
Віталій Петрович Новак / Vitaliy Novak / orcid. org/0000-0002-4741-648Х
Білоцерківський національний аграрний університет / Bila Tserkva National Agrarian University
Подтвержден адрес электронной почты в домене btsau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Цитологія, гістологія, ембріологія: навч. посібник
ВП Новак, АП Мельниченко
Біла Церква : Білоцерківський державний аграрний університет, 2005
512005
Цитологія, гістологія, ембріологія: підручник
ВП Новак, ЮП Бичков, МЮ Пилипенко
К.: ДАКОР, 2008
18*2008
Цитологія, гістологія, ембріологія
ВП Новак, МЮ Пилипинко, ЮП Бичков
К.: ВІРА-Р, 2001
182001
Цитологія, гістологія, ембріологія: Підручник (2-е вид., змін. і доп.)
ВП Новак, ЮП Бичков, МЮ Пилипенко
К.: Дактор, 2008
52008
Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт студентами факультету ветеринарної медицини
БП Івасенко, МЯ Тишківський, ОВ Ємельяненко, ВП Новак, ...
БНАУ, 2014
42014
Методические рекомендации по лабораторно-практическим занятиям для студентов зооинженерного факультета по морфологии сельскохозяйственных животных. Ч. I
ВП Новак
Белая Церковь, 1986
3*1986
Морфофункціональні особливості сполучнотканинних елементів локомоторного апарату свійських коней
ВП Новак, ВП Новак, АП Мельниченко, АП Мельниченко, ОС Бевз, ...
Луганський національний аграрний університет, 2012
22012
Гістогенез деяких сполучнотканинних елементів опорно-рухового апарату в експерименті
ВП Новак, АП Мельниченко
Український морфологічний альманах, 71-72, 2010
22010
Кинематика коленного сустава в свете данных электрофизиологических исследований локомоторного аппарата собаки
ВП Новак
Морфологи Украины - сельскому хозяйству : мет. рек., С. 91-93, 1988
21988
Порівняльна ангіоархітектоніка капсули колінного і тарсального суглобів свійського бика
ВП Новак, ОС Бевз, ЄВ Нечипорук
Житомирський національний агроекологічний університет, 2017
12017
Морфоадаптивний гістогенез волокнистого хряща в експерименті
ВП Новак, АП Мельниченко
Таврический медико-биологический вестник, 163-164, 2013
12013
Регіонально-локальні особливості колядно-новорічної обрядовості Гомельщини (на матеріалі фольклору Добруського і Вєтківського районів)
В Новак
Народна творчість та етнологія, 2011
12011
Морфофункциональный анализ реактивности некоторых соединительнотканных элементов локомоторного аппарата млекопитающих в эксперименте
ВП Новак, ЮА Павловский, АП Мельниченко, ВА Сторожук, ВБ Дудка
Таврический медико-биологический вестник 9 (2), 122-124, 2006
12006
Мікроархітектоніка та гістоморфометричні показники кісткової тканини за ремоделювання
ВП Новак, ОС Бевз, АП Мельниченко, МГ Ільніцький, НМ Присяжнюк
БНАУ, 2023
2023
Цитоархітектоніка менісків нутрій
ВП Новак, МГ Ільніцький, ОС Бевз, АП Мельниченко
2022
Сегментарне формування магістральних нервів крижового сплетення
ВП Новак, ОС Бевз, АП Мельниченко, МГ Ільніцький, НМ Присяжнюк
БНАУ, 2022
2022
Неоваскуляризація м’якого мозоля за репаративного остеогенезу в птахів в експерименті
ВП Новак, МГ Ільніцький, ОС Бевз, АП Мельниченко
БНАУ, 2022
2022
Спосіб визначення дегенеративних змін нервових волокон ссавців
ВП Новак, ВП Новак, ОС Бевз, ОС Бевз, АП Мельниченко, ...
БНАУ, патентний відділ, 2020
2020
Цито-, фіброархітектоніка та васкуляризація зовнішньої (червоної) зони менісків нутрій
ВП Новак, ОС Бевз, АП Мельниченко, НМ Присяжнюк, ЄВ Нечипорук
Білоцерківський національний аграрний університет, 2020
2020
Гістоструктура та ангіоархітектоніка капсули тарсального суглоба кота відносно анатомічних поверхонь
ЄВ Нечипорук, ЕВ Нечипорук, ВП Новак, ВП Новак, АП Мельниченко, ...
НУБіП України, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20