Підписатись
Кудерміна Олена Іванівна / Olena Kudermina / https://orcid.org/0000-0002-4959-7413
Кудерміна Олена Іванівна / Olena Kudermina / https://orcid.org/0000-0002-4959-7413
Національна академія внутрішніх справ
Підтверджена електронна адреса в naiau.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Психологія слідчої діяльності: навч. посіб.
ВГ Андросюк, ОМ Корнєв, ОІ Кудерміна
Андросюк ВГ–К.: Українська ака демія внутрішніх справ, 1994
451994
Психологія особи як суб’єкта правоохоронної діяльності: монографія
ОІ Кудерміна
Чернівці: Наші книги 415, 2012
342012
Психологічні особливості нормативної регуляції поведінки працівників національної поліції України. Psychological features of normative regulation of the officers’ conduct in …
ОІ Кудерміна, СЛ Лісун
142015
Психологія суб’єкта правоохоронної діяльності: акмеологічний вимір
ОІ Кудерміна
НАВС. К, 2014
132014
Соціально-типовий профіль майбутнього правоохоронця як суб’єкта професійного спілкування
EI Kudermina
Psychological Prospects Journal, 125-134, 2012
8*2012
Инструментальное общение как фактор успешности совместной игровой деятельности (на примере квалифицированных волейболистов)
Е Кудермниа
62000
Психологічні засади запобігання корупційним правопорушенням в органах державної влади та місцевого самоврядування
ОІ Кудерміна, ЛІ Казміренко, ВГ Андросюк, ВО Мартиненко, АБ Фодчук
52019
Особенности социально-типичного профиля будущего сотрудника ОВД
ЕИ Кудермина
Russian Journal of Education and Psychology, 2012
52012
Теоретико-методологічні підходи до дослідження корупції як психологічного феномену. Theoretical and Methodological Approaches to the Study of Corruption as a Psychological …
ЛІ Казміренко, ОІ Кудерміна
42018
Сучасні ознаки соціального контуру професійної діяльності правоохоронця
ОІ Кудерміна
42014
Психологічні особливості “віддалених” цілей майбутніх працівників правоохоронних органів
ОІ Кудерміна
Юридична психологія та педагогіка, 7, 2010
42010
Психологічні особливості кар’єрно-професійної спрямованості майбутніх правоохоронців
ОІ Кудерміна
Юридична психологія та педагогіка, 83-91, 2007
42007
Некоторые аспекты изучения общения в спорте
ЕИ Кудермина
Материалы, 92-121, 1998
41998
Дефекти політико-правової свідомості сучасної молоді
V Cherney, O Kudermina
Юридична психологія 16 (1), 3-13, 2015
3*2015
Психологічні особливості професійного спілкування суб’єктів правоохоронної діяльності
ОІ Кудерміна
Проблеми сучасної психології 12, 2011
32011
Психологічні компоненти професіоналізму працівників ОВС
ОІ Кудерміна
Особистість–соціум: проблеми та перспективи: матер. міжнар. наук.-практ …, 2010
32010
Інструментальне спілкування як чинник успішності сумісної ігрової діяльності (на прикладі кваліфікованих волейболістів)
ОІ Кудерміна
Київський національний університет ім. ТГ Шевченка, 2000
32000
Психосемантична реконструкція уявлень про здоров’я у пацієнтів із соматогенією
К Максименко, О Кудерміна
Psycholinguistics, 194-214, 2019
22019
Psykhosemantychna rekonstruktsiia uiavlen pro zdorovia u patsiientiv iz somatoheniieiu [Psychosemantic reconstruction of health ideas in patients with somatogeny]
K Maksymenko, O Kudermina
Psykholinhvistyka. Psikholingvistika. Psycholinguistics–Psycholinguistics …, 2019
22019
Проведення допиту потерпілого під час досудового розслідування грабежів: психологічні засади
O Kudermina, L Lenska
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ 106 (1), 244-254, 2018
2*2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20