Тетяна Василівна Волкова
Тетяна Василівна Волкова
кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник, кафедра Обработки и защиты информации, Бердянский государственный педагогический университет
Подтвержден адрес электронной почты в домене bdpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інтеграція педагогічної та комп’ютерно-інформаційної підготовки майбутнього викладача спеціальних дисциплін професійно-технічного навчального закладу
ТВ Волкова
К.–2007.–304 с, 2007
142007
Методика професійного навчання: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
ТВ Волкова
Бердянськ: Модем–1, 2008
122008
Методичні підходи до формування інформаційно-аналітичного середовища управлінської діяльності ПТНЗ
ТВ Волкова
Професійно-технічна освіта, 14-19, 2010
82010
Системи прогрiву двигунiв внутрiшнього згорання: основи функцiонування: монографiя
ВП Волков, IВ Грицук, ЮФ Гутаревич, ВД Александров, ВП Поддуб-ний, ...
Донецьк: ЛАНДОР, 350, 2015
62015
Концептуальні підходи до формування інформаційно-аналітичної компетентності інженера-педагога в галузі інформаційної безпеки
ТВ Волкова
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі …, 2009
62009
Інформаційо-аналітична система «Профтех» в управлінні професійно-технічною освітою в регіоні
ТВ Волкова
Теорія і методика професійної освіти, 2012
52012
Зарубіжний досвід інноватики в сфері взаємодії професійно-технічних навчальних закладів з роботодавцями та науковими установами
І Савченко, ТВ Волкова
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2011
42011
Управління розвитком виховної системи загальноосвітніх навчальних закладів інноваційного типу/ТІ Волкова
Т Волкова
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2010
32010
Формування інформаційно-аналітичної діяльності майбутнього інженера-педагога
ТВ Волкова
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій, 2008
32008
СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ТА НАВЧАННІ»
ТВ Волкова
ВІСНИК, 38, 2005
32005
Особливості обліку та оподаткування проведення рекламних акцій на підприємствах торгівлі
ІЯ Максименко, ТВ Волкова
Zbiór artykułów naukowych recenzowanych, 16-17, 2019
22019
Упровадження інформаційної системи управління ПТО
T Volkova
Professional Pedagogics, 42-45, 2012
22012
РОЗРОБКА І РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА СПЕЦІАЛЬНОСТІ „ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ. ОБРОБКА І ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ І МЕРЕЖАХ”
ТВ Волкова
Проблеми iнженернопедагогiчної освiти: зб. наук. пр.–Х.: Укр. інж.-пед. акад …, 2009
22009
Методика лечебной физической культуры при переломах костей локтевого сустава
ТВ Волкова
ГЦОЛИФК.-Москва, 1971
21971
Особливості вимірювального комплексу для дослідження роботи газомоторного транспортного засобу з системою теплової підготовки в умовах експлуатації
ВП Волков, ТВ Волкова, ІВ Грицук, ЕС Аппазов, ДС Погорлецький, ...
Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів, 121-131, 2018
12018
Часові показники довголатентних слухових викликаних потенціалів (ДСВП) у робітників «Шумових» професій при виготовленні і розливі безалкогольних і слабоалкогольних напоїв
ТВ Шидловська, ТА Шидловська, ТВ Шевцова, ТВ Волкова, ...
Довкілля та здоров’я, 2016
12016
Клинико-диагностическое значение показателей реоэнцефалографии у больных с функциональными нарушениями голоса
ТА Шидловская, ТВ Шидловская, Н Козак, ЕВ Овсяник, ТВ Волкова
Российская оториноларингология 4, 116-121, 2014
12014
Комплексне лікування хворих зі стійкими функціональними дисфоній з вираженим гіпотонусом голосового апарата під контролем електрофізіологічних досліджень
ТА Шидловська, ТВ Волкова
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, 30-39, 2013
12013
Аналітична діяльність інженерів-педагогів у сучасному інформаційному середовищі ПТНЗ
T Volkova
Professional pedagogy, 59-65, 2012
12012
Оцінка важливості критеріїв системи рейтингового оцінювання діяльності птнз при розв’язуванні задач управління професійно-технічною освітою в регіоні
ТВ Волкова
Theory and methods of e-learning 3, 64-69, 2012
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20