Павло Романович Іванчук
Павло Романович Іванчук
Доцент кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини, Буковинський державний медичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене bsmu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Дослідження варіабельності серцевого ритму за власного математичного забезпечення–можливості і перспективи
VK Tashchuk, PR Ivanchuk, OS Polianska, IA Tashchuk, MV Al–Salama
Буковинський медичний вісник 19 (3 (75)), 182-185, 2015
42015
Створення програмного забезпечення для кількісної оцінки змін сегмента ST при електрокардіографії
ВК Тащук, ОС Полянська, ПР Іванчук, ОВ Костенко, КМ Злонікова
Клінічна та експериментальна патологія 14 (1), 2015
42015
Кількісна оцінка електрокардіограми в порівнянні ефективності кардіопротекції при гострому інфаркті міокарда
ВК Тащук, ПР Іванчук, МВ Тащук, ОС Полянська, ТМ Амеліна, ...
Буковинський медичний вісник, 94-99, 2017
32017
Кардіопротекція у хворих зі стабільною стенокардією: аналіз цифрової обробки електрокардіограми
ВК Тащук, ОС Полянська, ПР Іванчук, ТМ Амеліна, МВ Тащук
Український кардіологічний журнал, 39-44, 2018
22018
Побудова програмного забезпечення для кількісної оцінки електрокардіограми: можливості і дослідження зубця Т
VK Tashchuk, PR Ivanchuk, OS Polianska, IT Rusnak
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 14 (4), 10-16, 2015
22015
Ефективність лікування субклінічного атеросклерозу за даними ультразвукового сканування серця і судин та стрес-тестів
VK Tashchuk, OM Hinhuliak, PR Ivanchuk
Буковинський медичний вісник 18 (3 (71)), 2014
22014
ПОРіВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНіСТЬ ТіОТРИАЗОЛіНУ® ТА ТРИМЕТАЗИДИНУ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛіКУВАННі ПАЦієНТіВ Зі СТАБіЛЬНОЮ СТЕНОКАРДієЮ НАПРУГИ II-III ФУНКЦіОНАЛЬНОГО КЛАСУ
ВК Тащук, ІО Маковійчук, НА Турубарова-Леунова, ТО Ілащук, ...
Международный эндокринологический журнал, 2014
22014
Hормальний закон розподілу в медичних дослідженнях
МА Іванчук, ПР Іванчук
Медична інформатика та інженерія, 48-52, 2013
12013
Дигіталізація електрокардіографії і фотоплетизмографія: клінічне впровадження кількісного аналізу серцевого ритму
ВК Тащук, МВ Тащук, ПР Іванчук
Клінічна та експериментальна патологія, 80-85, 2019
2019
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ МОНТЕ-КАРЛО ДЛЯ МАРКОВСЬКИХ ЛАНЦЮГІВ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОШИРЕНОСТІ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ В УКРАЇНІ
MA Ivanchuk, PR Ivanchuk
Медична інформатика та інженерія, 2018
2018
Cardioprotection in patients with ischemic heart disease evaluated by digital processing of electrocardiogram
ВК Тащук, ОС Полянська, ПР Іванчук, ТМ Амеліна, МВ Тащук
Украинский кардиологический журнал, 39-44, 2018
2018
Кардіопротективні ефекти метаболічної терапії у хворих на ішемічну хворобу серця: аналіз цифрової обробки електрокардіограми за допомогою програмного комплексу Смарт-ЕКГ
ВК Тащук, ПР Іванчук, ТМ Амеліна, МВ Тащук
Клінічна та експериментальна патологія, 91-98, 2018
2018
Особливості застосування метаболічної терапії у хворих на гостру та хронічну ішемічну хворобу серця: аналіз цифрової обробки електрокардіограми за допомогою програмного …
ВК Тащук, ПР Іванчук, ОС Полянська, КГ Тащук
Клінічна та експериментальна патологія, 99-106, 2018
2018
Використання методу Монте-Карло для Марковських ланцюгів для прогнозування поширеності ішемічної хвороби серця в Україні
МА Іванчук, ПР Іванчук
Медична інформатика та інженерія, 77-81, 2017
2017
Побудова програмного забезпечення для вивчення варіабельності серцевого ритму, дисперсії інтервалу QT
ВК Тащук, ОС Полянська, ПР Іванчук, ІА Тащук, МВ Аль-Салама, ...
Клінічна та експериментальна патологія 14 (1), 2015
2015
Електрокардіографія: клінічні можливості і досягнення в історічному аспекті
ВК Тащук, ОС Полянська, ПР Іванчук, СІ Гречко, ТМ Амеліна
Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 123-134, 2015
2015
Ефективність призначення Тіотриазоліну® в комплексному лікуванні пацієнтів з гострим коронарним синдромом без елевації сегмента ST
ВК Тащук, ІО Маковійчук, НА Турубарова-Леунова, ІІ Ілащук, ...
Новости медицины и фармации, 3-6_u, 2014
2014
Моделювання експертних систем при вивченні гендерного розподілу антропометричних показників
ПР Іванчук, МА Іванчук, ТМ Амеліна
Буковинський медичний вісник, 36-37, 2014
2014
КЛІНІКО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПЕРЕБІГУ ГОСТРОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА В УМОВАХ СТВОРЕННЯ РЕЄСТРІВ МАЛИХ МІСТ УКРАЇНИ: ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ
ВК Тащук, НА Турубарова-Леунова, ПР Іванчук, РК Абдуль
КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА 6, 58, 2014
2014
ДИСФУНКЦІЯ СИНУСОВОГО ВУЗЛА–МОЖЛИВОСТІ ЧЕРЕЗСТРАВОХІДНОЇ ЕЛЕКТРОКАРДІОСТИМУЛЯЦІЇ
VK Tashchuk, PR Ivanchuk, M Al Salama, OM Hinhuliak
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 12 (2), 22-25, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20