Алексей Николаевич Соловьёв, Олексій Миколайович Соловйов, Olexii Soloviov
Алексей Николаевич Соловьёв, Олексій Миколайович Соловйов, Olexii Soloviov
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Договір позики
ОМ Соловйов
Цивільне право: підручник: у 2 т. 2, С. 533—543, 2014
8*2014
Договір позички
ОМ Соловйов
Цивільне право: підручник: у 2 т. 2, С. 344—355, 2014
8*2014
Договір позики
ОМ Соловйов
Цивільне право: підручник: у 2 т. 2, С. 533—543, 2011
8*2011
Договір позички
ОМ Соловйов
Цивільне право: підручник: у 2 т. 2, С. 344—355, 2011
8*2011
Договір позики
ОМ Соловйов
Цивільне право України: Підручник: У 2 т. 2, С. 361—366, 2010
8*2010
Договір позички
ОМ Соловйов
Цивільне право України: Підручник: У 2 т. 2, С. 227—232, 2010
8*2010
Право собственности профессиональных союзов Украины: Дис… канд. юрид. наук: 12.00.03
АН Соловьёв
Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, г. Харьков, 2002
7*2002
Удосконалення механізмів державного регулювання інноваційних процесів в Україні та регіонах
ОМ Соловйов
автореф. дис. на здоб. ступ. к. держ. упр.: спец. 25.00. 02 “Механізми …, 0
6
Суб'єктивне право власності (деякі аспекти проблеми)
ОМ Соловйов
Право України, 2010
52010
Обмеження права власності: деякі аспекти проблеми
ОМ Соловйов
«Актуальні проблеми цивільного права», присвяч. пам’яті проф. Чингізхана …, 2011
3*2011
Реалізація і тлумачення Європейської конвенції з прав людини в Україні: до питання про можливості Конституційного Суду України
О Соловйов
Право України, 167-174, 2010
32010
К вопросу о природе ограничений права собственности
АН Соловьёв
Підприємництво, господарство і право, С. 74-77, 2004
3*2004
К вопросу о критериях деления права собственности на частное и публичное: некоторые аспекты
АН Соловьёв
Підприємництво, господарство і право 4, С. 53–55, 2001
22001
Вещь или имущество (к проблеме объекта правоотношения частной собственности)
АН Соловьёв
Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 93-й річниці з дня народження д-ра юрид …, 2015
12015
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Цивільний процес"
ВВ Баранкова, ВА Бігун, ЄО Васильєв, КА Гузе, КВ Гусаров, ...
Видавництво" Право", 2011
12011
«Lost in translation», або автономність концепції «власність», що ґрунтується на статті 1 протоколу № 1 Європейської конвенції з прав людини
ОМ Соловйов
Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф …, 2018
2018
Свобода права частной собственности и гражданское общество (некоторые аспекты проблемы)
АН Соловьёв
Актуальні проблеми приватного права: матеріали наук.-практ. конф., присвяч …, 2018
2018
К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТА ПРАВООТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ
АН Соловьёв
Проблеми законності, 2018
2018
До проблеми визначення об’єкта правовідношення власності
ОМ Соловйов
Проблеми законності, С. 51-62, 2018
2018
To the problem of determining the object of property legal relationship
ОМ Соловйов
Problems of Legality, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20