Алексей Николаевич Соловьёв, Олексій Миколайович Соловйов, Alexey Solovyov
Алексей Николаевич Соловьёв, Олексій Миколайович Соловйов, Alexey Solovyov
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Договір позики
ОМ Соловйов
Цивільне право: підручник: у 2 т. 2, С. 533—543, 2014
8*2014
Договір позички
ОМ Соловйов
Цивільне право: підручник: у 2 т. 2, С. 344—355, 2014
8*2014
Договір позики
ОМ Соловйов
Цивільне право: підручник: у 2 т. 2, С. 533—543, 2011
8*2011
Договір позички
ОМ Соловйов
Цивільне право: підручник: у 2 т. 2, С. 344—355, 2011
8*2011
Договір позики
ОМ Соловйов
Цивільне право України: Підручник: У 2 т. 2, С. 361—366, 2010
8*2010
Договір позички
ОМ Соловйов
Цивільне право України: Підручник: У 2 т. 2, С. 227—232, 2010
8*2010
Право собственности профессиональных союзов Украины: Дис… канд. юрид. наук: 12.00.03
АН Соловьёв
Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, г. Харьков, 2002
7*2002
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Цивільне право України":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень …
ВІ Борисова, ЛМ Баранова, ВІ Крат, ВМ Балюк, ОО Біляєв, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
52013
Удосконалення механізмів державного регулювання інноваційних процесів в Україні та регіонах
ОМ Соловйов
автореф. дис. на здоб. ступ. к. держ. упр.: спец. 25.00. 02 “Механізми …, 0
5
Реалізація і тлумачення Європейської конвенції з прав людини в Україні: до питання про можливості Конституційного Суду України
О Соловйов
Право України, 167-174, 2010
42010
Суб'єктивне право власності (деякі аспекти проблеми)
ОМ Соловйов
Право України, 2010
42010
Обмеження права власності: деякі аспекти проблеми
ОМ Соловйов
«Актуальні проблеми цивільного права», присвяч. пам’яті проф. Чингізхана …, 2011
3*2011
К вопросу о природе ограничений права собственности
АН Соловьёв
Підприємництво, господарство і право, С. 74-77, 2004
3*2004
К вопросу о критериях деления права собственности на частное и публичное: некоторые аспекты
АН Соловьёв
Підприємництво, господарство і право 4, С. 53–55, 2001
22001
Вещь или имущество (к проблеме объекта правоотношения частной собственности)
АН Соловьёв
Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 93-й річниці з дня народження д-ра юрид …, 2015
12015
«Lost in translation», або автономність концепції «власність», що ґрунтується на статті 1 протоколу № 1 Європейської конвенції з прав людини
ОМ Соловйов
Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф …, 2018
2018
Свобода права частной собственности и гражданское общество (некоторые аспекты проблемы)
АН Соловьёв
Актуальні проблеми приватного права: матеріали наук.-практ. конф., присвяч …, 2018
2018
To the problem of determining the object of property legal relationship
ОМ Соловйов
Problems of Legality, 2018
2018
Ограничения права собственности как элемент содержания юридической обязанности собственника (некоторые аспекты проблемы)
АН Соловьёв
Проблеми подальшого вдосконалення приватноправових механізмів набуття …, 2017
2017
Свобода права частной собственности: субъективное право или юридическая обязанность?
АН Соловьёв
Проблеми цивільного права та процесу : наук.-практ. конф., присвяч. світлій …, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20