Алексей Николаевич Соловьёв, Олексій Миколайович Соловйов, Olexii Soloviov
Алексей Николаевич Соловьёв, Олексій Миколайович Соловйов, Olexii Soloviov
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Договір позики
ОМ Соловйов
Цивільне право: підручник: у 2 т. 2, С. 533—543, 2014
8*2014
Договір позички
ОМ Соловйов
Цивільне право: підручник: у 2 т. 2, С. 344—355, 2014
8*2014
Договір позики
ОМ Соловйов
Цивільне право: підручник: у 2 т. 2, С. 533—543, 2011
8*2011
Договір позички
ОМ Соловйов
Цивільне право: підручник: у 2 т. 2, С. 344—355, 2011
8*2011
Договір позики
ОМ Соловйов
Цивільне право України: Підручник: У 2 т. 2, С. 361—366, 2010
8*2010
Договір позички
ОМ Соловйов
Цивільне право України: Підручник: У 2 т. 2, С. 227—232, 2010
8*2010
Право собственности профессиональных союзов Украины: Дис… канд. юрид. наук: 12.00.03
АН Соловьёв
Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, г. Харьков, 2002
7*2002
Удосконалення механізмів державного регулювання інноваційних процесів в Україні та регіонах
ОМ Соловйов
автореф. дис. на здоб. ступ. к. держ. упр.: спец. 25.00. 02 “Механізми …, 0
6
Суб'єктивне право власності (деякі аспекти проблеми)
ОМ Соловйов
Право України, 2010
42010
Обмеження права власності: деякі аспекти проблеми
ОМ Соловйов
«Актуальні проблеми цивільного права», присвяч. пам’яті проф. Чингізхана …, 2011
3*2011
Реалізація і тлумачення Європейської конвенції з прав людини в Україні: до питання про можливості Конституційного Суду України
О Соловйов
Право України, 167-174, 2010
32010
К вопросу о природе ограничений права собственности
АН Соловьёв
Підприємництво, господарство і право, С. 74-77, 2004
3*2004
К вопросу о критериях деления права собственности на частное и публичное: некоторые аспекты
АН Соловьёв
Підприємництво, господарство і право 4, С. 53–55, 2001
22001
Вещь или имущество (к проблеме объекта правоотношения частной собственности)
АН Соловьёв
Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 93-й річниці з дня народження д-ра юрид …, 2015
12015
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Цивільний процес"
ВВ Баранкова, ВА Бігун, ЄО Васильєв, КА Гузе, КВ Гусаров, ...
Видавництво" Право", 2011
12011
«Lost in translation», або автономність концепції «власність», що ґрунтується на статті 1 протоколу № 1 Європейської конвенції з прав людини
ОМ Соловйов
Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф …, 2018
2018
Свобода права частной собственности и гражданское общество (некоторые аспекты проблемы)
АН Соловьёв
Актуальні проблеми приватного права: матеріали наук.-практ. конф., присвяч …, 2018
2018
До проблеми визначення об’єкта правовідношення власності
ОМ Соловйов
Проблеми законності, С. 51-62, 2018
2018
To the problem of determining the object of property legal relationship
ОМ Соловйов
Problems of Legality, 2018
2018
Ограничения права собственности как элемент содержания юридической обязанности собственника (некоторые аспекты проблемы)
АН Соловьёв
Проблеми подальшого вдосконалення приватноправових механізмів набуття …, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20