Katarzyna Osińska-Skotak
Katarzyna Osińska-Skotak
Warsaw University of Technology, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and GIS
Подтвержден адрес электронной почты в домене pw.edu.pl
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Detection of ventilation corridors using a spatio-temporal approach aided by remote sensing data
M Wicht, A Wicht, K Osińska-Skotak
European Journal of Remote Sensing 50 (1), 254-267, 2017
162017
Identifying urban areas prone to flash floods using GIS–preliminary results
M Wicht, K Osinska-Skotak
Hydrology and Earth System Sciences Discussions, 1-22, 2016
162016
Możliwości wykorzystania zmian intensywności odbicia promienia laserowego do oceny stanu konstrukcji betonowej
J Zaczek-Peplinska, K Osińska-Skotak, K Gergont
Inżynieryjne zastosowania geodezji / Plichta Artur, Wyczałek Ireneusz ( red …, 2012
132012
Mapping succession in non-forest habitats by means of remote sensing: is the data acquisition time critical for species discrimination?
K Osińska-Skotak, A Radecka, H Piórkowski, D Michalska-Hejduk, ...
Remote Sensing 11 (22), 2629, 2019
102019
The spatial diversification of lake water quality parameters in Mazurian lakes in summertime
K Osińska-Skotak, M Kruk, M Mróz
New Developments and Challenges in Remote Sensing, 591-602, 2007
102007
The concept of SAR satellite data use for flood risk monitoring in Poland
J Pluto-Kossakowska, H Łoś, K Osińska-Skotak, W Beata
2017 Signal Processing Symposium (SPSympo), 1-5, 2017
92017
CHRIS/PROBA superspectral data for inland water quality studies
K Osińska-Skotak, M Kruk, M Mróz, M Ciołkowska
W: Imaging spectrocsopy–new quality in environmental studies, Warsaw, 357-366, 2005
92005
Analysis of Using Dense Image Matching Techniques to Study the Process of Secondary Succession in Non-Forest Natura 2000 Habitats
K Osińska-Skotak, Ł Jełowicki, K Bakuła, D Michalska-Hejduk, ...
Remote Sensing 11 (8), 893, 2019
82019
Metodyka wykorzystania super-i hiperspektralnych danych satelitarnych w analizie jakości wód śródlądowych
K Osińska-Skotak
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Geodezja, 3-153, 2010
82010
Analiza wybranych metod przetwarzania satelitarnych zdjęć termalnych LANDSAT TM
K Osińska-Skotak
Faculty of Geodesy and Cartography, 2001
82001
Feasibility study of flood risk monitoring based on optical satellite data
B Weintrit, K Osińska-Skotak, M Pilarska
Miscellanea Geographica 22 (3), 172-180, 2018
72018
Analysis of the possibility for using the results of terrestrial laser scanning (TLS) measurements and classification algorithms of images for the engineering structure surface …
J Zaczek-Peplinska, K Osińska-Skotak, D Wujanz, M Kołakowska
Proceedings of the first Vertical Geology Conference, 227-232, 2014
72014
Znaczenie korekcji radiometrycznej w procesie przetwarzania zdjeć satelitarnych
K Osińska-Skotak
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teldetekcji, 577-590, 2007
72007
Studies of soil temperature on the basis of satellite data
K Osiñska-Skotak
International agrophysics 21 (3), 275, 2007
72007
Wykorzystanie danych satelitarnych LANDSAT TM do określenia warszawskiej wyspy ciepła
K Osińska-Skotak, A Madany
Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej-Inżynieria Środowiska, 6-33, 1998
71998
COMPARISON OF C-BAND AND X-BAND POLARIMETRIC SAR DATA FOR RIVER ICE CLASSIFICATION ON THE PEACE RIVER.
H Łoś, K Osińska-Skotak, J Pluto-Kossakowska, M Bernier, Y Gauthier, ...
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial …, 2016
62016
Analysis of land use changes of urban ventilation corridors in Warsaw in 1992-2015
K Osińska-Skotak, J Zawalich
Geographia Polonica 89 (3), 345-358, 2016
62016
Metodyka wykonania oceny stanu powierzchni masywnej konstrukcji betonowej na podstawie klasyfikacji obszarów jednorodnych chmur punktów (TLS)
J Zaczek-Peplinska, M Kowalska, E Nowak, K Osińska-Skotak
Eksploatacja budowli piętrzących - diagnostyka i zapobieganie zagrożeniom …, 2015
62015
Wpływ korekcji atmosferycznej zdjęć satelitarnych na wyniki cyfrowej klasyfikacji wielospektralnej
K Osińska-Skotak
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum 4 (1), 41-53, 2005
62005
Concrete surface evaluation based on the reflected TLS laser beam’s intensity image classification
J Zaczek-Peplinska, K Osińska-Skotak
Studia Geotechnica et Mechanica 40 (1), 2018
52018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20