Подписаться
Наталія Волоснікова, Nataliia Volosnikova (ORCID:0000-0001-9076-5231
Наталія Волоснікова, Nataliia Volosnikova (ORCID:0000-0001-9076-5231
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Трансакційні витрати інноваційної діяльності в умовах ринкової трансформації
НМ Волоснікова
автореф…. дис…. к. е. н.: НМ Волоснікова, 2008
72008
Формування ринкового інституціонального середовища інноваційної діяльності
СІ Архієреєв, НМ Волоснікова
Донецький національний технічний університет, 2004
72004
Планування та аналіз трансакційних витрат розробки інноваційної продукції
НМ Волоснікова
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 42-49, 2006
52006
Міжнародна економіка і міжнародні економічні відносини
СІ Архієреєв, НМ Волоснікова, СО Климова
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
42019
Формування і розвиток інфраструктурної логістичної безпеки на мікро-та макрорівнях
НМ Волоснікова
Університет економіки і підприємництва, 2012
42012
Formuvannia rynkovoho instytutsionalnoho seredovyshcha innovatsiinoi diialnosti
SI Arkhiiereiev, NM Volosnikova
Naukovi pratsi Donetskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu 76, 17-22, 2004
42004
Мікро-та макроекономічний рівень інституційного забезпечення управління ресурсним потенціалом фірми
НМ Волоснікова
НТУ" ХПІ", 2018
22018
Глобальне управління як захід боротьби з негативними проявами глобалізації
Н Волоснікова, Н Губанова, С Климова
Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний …, 2020
12020
Проектно-логістичне управління функціонування підприємства на мікро-та макроекономічному рівні: сучасний погляд
НМ Волоснікова, НБ Решетняк
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2020
12020
Економічна модель системної динаміки інтегрованої логістизації процесів на мікроекономічному рівні
НМ Волоснікова
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2018
12018
Засоби та механізми протидії тіньовій економіці в контексті соціальної відповідальності
НМ Волоснікова, ДС Котляр
НТУ" ХПІ", 2018
12018
Методологічні засади інтегрування ефективних методів моделювання дисперсійної характеристики логістизації процесів на підприємствах
НМ Волоснікова
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2013
12013
Імітаційне моделювання як інструмент оптимізації примирення логістичних підсистем
НМ Волоснікова
Вісник соціально-економічних досліджень, 189-195, 2013
12013
Вплив інституційного забезпечення на напрямок вектору інтегрованої логістизації процесів на підприємствах
НМ Волоснікова
Інститут трансформації суспільства, 2013
12013
Організаційно-економічні фактори формування трансакційних витрат інтегрованої логістизації процесів на підприємствах
НМ Волоснікова
Вісник соціально-економічних досліджень, 39-44, 2013
12013
Макроекономічна політика в Україні: аналіз та спрямування
НМ Волоснікова
НТУ" ХПІ", 2010
12010
СТУПІНЬ ВИСВІТЛЕННЯ ПИТАННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ В ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ ВЧЕНИХ
ЖМ Ющак
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 144-149, 2009
12009
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Н Волоснікова, С Климова, Н Губанова, М Косич, В Яцина
Financial and credit activity problems of theory and practice 4 (45), 365-373, 2022
2022
CONCEPT OF FINANCIAL FLOW MANAGEMENT OF ENTERPRISE CORPORATE SECURITY SYSTEM
О Сергієнко, Н Волоснікова, Н Решетняк, М Мащенко, В Баранова
Financial and credit activity problems of theory and practice 3 (44), 176-188, 2022
2022
Дослідження стійкості загальної системи корпоративного убезпечення
Н Волоснікова
Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний …, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20