Іван Севостьянов / Sevostianov I.
Іван Севостьянов / Sevostianov I.
Вінницький національний аграрний університет, зав. каф. технологічних процесів та обладнання
Подтвержден адрес электронной почты в домене vsau.vin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Процеси та машини вібраційних і віброударних технологій
РД Іскович-Лотоцький, РР Обертюх, ІВ Севостьянов, ...
ВНТУ, 2006
392006
Процессы и оборудование для виброударного разделения пищевых отходов. Монография
ИВ Севостьянов
Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013
212013
Пресс-валковые агрегаты в промышленности строительных материалов: Учеб. Пособие
ВС Севостьянов, НН Дубинин, ИВ Севостьянов
Белгород: Изд-во БелГТАСМ, 2000
182000
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Математичні моделі технологічних процесів лиття” для студентів денної та заочної форм навчання напряму …
МВ Босий
КНТУ, 2016
14*2016
Аналіз способів сепарування вологих дисперсних матеріалів та обладнання для їх реалізації
РД Іскович-Лотоцький, ІВ Севостьянов
НТУУ" КПІ", 2009
142009
Розрахунок параметрів вібропресового обладнання з гідроімпульсним приводом для зневоднення вторинних продуктів переробних та харчових виробництв
РД Іскович-Лотоцький, ІВ Севостьянов
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 109, 2007
122007
Математичне моделювання процесів віброударного сепарування вологих дисперсних матеріалів
ІВ Севостьянов, РД Іскович-Лотоцький, ИВ Севостьянов, ...
Вібрації в техніці та технологіях 2: 39–45., 2008
102008
Теоретичні основи процесів фільтрування вологих дисперсних матеріалів під впливом ударних хвиль напруг та деформацій
ІВ Севостьянов, РД Іскович-Лотоцький, РР Обертюх, ИВ Севостьянов, ...
Промислова гідравліка та пневматика 2: 40–43., 2008
102008
Особливості віброударного зневоднення продуктів переробних виробництв
ІВ Севостьянов, РД Іскович-Лотоцький, ОВ Поліщук, ИВ Севостьянов, ...
Наукові нотатки: межвузівський збірник (за напрямом «Інженерна механіка …, 2007
102007
Історія інженерної діяльності. Ч. ІІІ.: навчальний посібник
РД Іскович-Лотоцький
Вінниця: ВДТУ, 2003
9*2003
Вібропресова машина для обезводнювання відходів харчових виробництв
РД Іскович-Лотоцький, ІВ Севостьянов, ВД Андрощук, ...
Вінницький національний аграрний університет, 2002
92002
Експериментальні дослідження процесів потокового віброударного фільтрування вологих дисперсних матеріалів
ІВ Севостьянов, РД Іскович-Лотоцький, ВС Любин, ИВ Севостьянов, ...
Промислова гідравліка та пневматика 4: 89–92., 2010
72010
Перспективи розвитку вібропресового обладнання з гідроімпульсним приводом для багатокомпонентного складнопросторового навантаження
РД Іскович-Лотоцький, ІВ Севост’янов
Вестник национального технического университета Украины «Киевский …, 2002
72002
Синтез схем вібропресів для багатокомпонентного пресування заготовок
ІВ Севостьянов, ИВ Севостьянов
Вінницький державний технічний університет, 1998
61998
Unit for vibro-impact dehydration of wastes of food production in the press-form
ИВ Севостьянов, АВ Слабкий, АВ Полищук, АИ Ольшевский
Technology audit and production reserves 4 (4 (24)), 41-46, 2015
52015
Вібраційні та віброударні технології в процесах сепарування вологих дисперсних матеріалів
РД Іскович-Лотоцький, ІВ Севостьянов, РД Искович-Лотоцкий, ...
Вібрації в техніці та технологіях 4: 18–21., 2008
52008
Високоефективні технологічні комплекси для зневоднення та фільтрування дисперсних харчових відходів
ІВ Севостьянов
Технологический аудит и резервы производства, 14-19, 2013
42013
Перспективні схеми гідроімпульсних машин для потокового віброударного фазового розділення вологих дисперсних матеріалів
ІВ Севостьянов, ИВ Севостьянов
Промислова гідравліка і пневматика.№ 3: 7–11., 2012
42012
Экспериментальные исследования гидроимпульсного привода многокоординатного вибростенда
РД Искович-Лотоцкий, ИВ Севостьянов, РД Іскович-Лотоцький, ...
Вінницький національний аграрний університет, 1998
41998
Установка для виброударного обезвоживания отходов пищевых производств в пресс-форме
ИВ Севостьянов, АВ Слабкий, АВ Полищук, АИ Ольшевский, ...
Полтавська державна аграрна академія; Приватне підприємство" Технологічний …, 2015
32015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20