Вільчик Тетяна Борисівна, Вильчик Татьяна Борисовна, Tetyana Vilchyk
Вільчик Тетяна Борисівна, Вильчик Татьяна Борисовна, Tetyana Vilchyk
Verified email at nulau.edu.ua
TitleCited byYear
Адвокатура як інститут реалізації права на правову допомогу: порівняльно-правовий аналіз законодавства країн Європейського Союзу та України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10
ТБ Вільчик
Харків, 2016
342016
Адвокатура як інститут реалізації права на правову допомогу: порівняльно-правовий аналіз законодавства країн Європейського Союзу та України: дис. ... д-ра юрид. наук
ТБ ВІЛЬЧИК
Харків : Б. в., 2016
34*2016
Адвокатура як інститут реалізації права на правову допомогу: порівняльно-правовий аналіз законодавства країн Європейського Союзу та України:автореф. дис. ... д-ра юрид. наук …
ТБ Вільчик, ТБ Вильчик, TB Vilchyk
Харків : [б. в.], 2016
342016
Прокурорський нагляд в Україні: підруч./за ред. ІЄ Марочкіна, ПМ Каркача
ІЄ Марочкін, ЮМ Грошевий, ПМ Каркач, НВ Сібільова, ВС Бабкова, ...
Х. : ТОВ "Одіссей", 2005
21*2005
Адвокатура та громадянське суспільство у правовій державі
ТБ Вільчик
Право України, 243–250, 2014
162014
Організація судових та правоохоронних органів : підручник / за ред.: І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової
ІЄ Марочкін, НВ Сібільова, ВП Тихий, ПМ Каркач, ВВ Афанасьєв, ...
Розділи «Адвокатура», «Нотаріат», 376, 2011
14*2011
Організація судових та правоохоронних органів : підручник / І. Є. Марочкін [та ін.]; за ред.: І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової
ІЄ Марочкін, НВ Сібільова, ВП Тихий, ПМ Каркач, ВВ Афанасьєв, ...
Х. : Одіссей, 2010
142010
Організація судових та правоохоронних органів: підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навч. закладів/І.®
ІЄ Марочкін, НВ Сібільова, ВП Тихий, ПМ Каркач, ВВ Афанасьєв, ...
Х.: ТОВ «Одіссей, 2007
142007
Дисциплінарна та цивільно-правова відповідальність адвокатів
ТБ Вільчик
Інформація і право, 115-122, 2015
122015
Конституційне право на правову допомогу адвоката у країнах Європейського Союзу та в Україні : монографія
ТБ Вільчик
Харків: Право, 2015
112015
Реалізація принципу незалежності професійної діяльності адвокатів у взаєминах з державною владою
ТБ Вільчик
Вісник Академії адвокатури України 11 (2), 63–74, 2014
112014
Організація роботи адвокатури в Україні: навч. посіб./за ред. НВ Сібільової
ТБ Вільчик
Харків: Вапнярчук НМ, 2006
11*2006
Організація судових та правоохоронних органів [Електронний ресурс] : Навч. посіб. / за ред. І.Є. Марочкіна, Н.В. Сібільової, О.М. Толочної.
ІЄ Марочкін, ВВ Афанасьєв, ВС Бабкова, ВД Бринцев, ТБ Вільчик, ...
Гуманітарні науки : Зб. на допомогу учб. та наук. роботі студ. [Електронний …, 2000
9*2000
Конституційно-правовий статус адвокатури України
ТБ Вільчик
Теорія і практика правознавства : електрон. наук. фах. вид. Нац. юрид. ун-ту …, 2015
7*2015
Системи безоплатної правової допомоги у країнах Європейського Союзу
ТБ Вільчик
Порівняльно-аналітичне право 4, Режим доступу: http://www.pap.in.ua/4_, 2015
62015
Юридична природа адвокатури та проблеми організації її діяльності
ТБ Вільчик
Університетські наукові записки, 327-331, 2011
62011
Адвокатура й держава: взаємодія в забезпеченні прав і законних інтересів громадян
ТБ Вільчик
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2014
52014
Забезпечення всебічності, повноти і об'єктивності дослідження обставин кримінальної справи засобами прокурорського нагляду:монографія
ТБ Вільчик.
Никополь, 1994
51994
Забезпечення всебічності, повноти і об’єктивності дослідження обставин кримінальної справи засобами прокурорського нагляду:автореф. дис. канд. юрид. наук 12.00.09. //- Т.Б …
ТБ Вільчик
51993
Напрями адаптації законодавства, що регулює надання безоплатної правничої допомоги в Україні, до європейських стандартів
ТБ Вільчик
Право України, 29-36, 2016
42016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20