Вільчик Тетяна Борисівна, Вильчик Татьяна Борисовна, Tetyana Vilchyk
Вільчик Тетяна Борисівна, Вильчик Татьяна Борисовна, Tetyana Vilchyk
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Адвокатура як інститут реалізації права на правову допомогу: порівняльно-правовий аналіз законодавства країн Європейського Союзу та України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10
ТБ Вільчик
Харків, 2016
382016
Адвокатура як інститут реалізації права на правову допомогу: порівняльно-правовий аналіз законодавства країн Європейського Союзу та України: дис. ... д-ра юрид. наук
ТБ ВІЛЬЧИК
Харків : Б. в., 2016
38*2016
Адвокатура як інститут реалізації права на правову допомогу: порівняльно-правовий аналіз законодавства країн Європейського Союзу та України:автореф. дис. ... д-ра юрид. наук …
ТБ Вільчик, ТБ Вильчик, TB Vilchyk
Харків : [б. в.], 2016
382016
Прокурорський нагляд в Україні: підруч./за ред. ІЄ Марочкіна, ПМ Каркача
ІЄ Марочкін, ЮМ Грошевий, ПМ Каркач, НВ Сібільова, ВС Бабкова, ...
Х. : ТОВ "Одіссей", 2005
23*2005
Адвокатура та громадянське суспільство у правовій державі
ТБ Вільчик
Право України, 243–250, 2014
172014
Організація судових та правоохоронних органів : підручник / за ред.: І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової
ІЄ Марочкін, НВ Сібільова, ВП Тихий, ПМ Каркач, ВВ Афанасьєв, ...
Розділи «Адвокатура», «Нотаріат», 376, 2011
16*2011
Організація судових та правоохоронних органів : підручник / І. Є. Марочкін [та ін.]; за ред.: І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової
ІЄ Марочкін, НВ Сібільова, ВП Тихий, ПМ Каркач, ВВ Афанасьєв, ...
Х. : Одіссей, 2010
162010
Організація судових та правоохоронних органів: підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навч. закладів/І.®
ІЄ Марочкін, НВ Сібільова, ВП Тихий, ПМ Каркач, ВВ Афанасьєв, ...
Х.: ТОВ «Одіссей, 2007
162007
Конституційне право на правову допомогу адвоката у країнах Європейського Союзу та в Україні : монографія
ТБ Вільчик
Харків: Право, 2015
142015
Дисциплінарна та цивільно-правова відповідальність адвокатів
ТБ Вільчик
Інформація і право, 115-122, 2015
142015
Реалізація принципу незалежності професійної діяльності адвокатів у взаєминах з державною владою
ТБ Вільчик
Вісник Академії адвокатури України 11 (2), 63–74, 2014
142014
Організація роботи адвокатури в Україні: навч. посіб./за ред. НВ Сібільової
ТБ Вільчик
Харків: Вапнярчук НМ, 2006
13*2006
Організація судових та правоохоронних органів [Електронний ресурс] : Навч. посіб. / за ред. І.Є. Марочкіна, Н.В. Сібільової, О.М. Толочної.
ІЄ Марочкін, ВВ Афанасьєв, ВС Бабкова, ВД Бринцев, ТБ Вільчик, ...
Гуманітарні науки : Зб. на допомогу учб. та наук. роботі студ. [Електронний …, 2000
10*2000
Конституційно-правовий статус адвокатури України
ТБ Вільчик
Теорія і практика правознавства : електрон. наук. фах. вид. Нац. юрид. ун-ту …, 2015
7*2015
Системи безоплатної правової допомоги у країнах Європейського Союзу
ТБ Вільчик
Порівняльно-аналітичне право 4, Режим доступу: http://www.pap.in.ua/4_, 2015
62015
Юридична природа адвокатури та проблеми організації її діяльності
ТБ Вільчик
Університетські наукові записки, 327-331, 2011
62011
Адвокатура й держава: взаємодія в забезпеченні прав і законних інтересів громадян
ТБ Вільчик
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2014
52014
Прокурорський нагляд в Україні
ІЄ Марочкін, ЮМ Грошевий, ПМ Каркач, НВ Сібільова, ВС Бабкова, ...
Х. : ТОВ "Одіссей", 2008
5*2008
Забезпечення всебічності, повноти і об'єктивності дослідження обставин кримінальної справи засобами прокурорського нагляду:монографія
ТБ Вільчик.
Никополь, 1994
51994
Забезпечення всебічності, повноти і об’єктивності дослідження обставин кримінальної справи засобами прокурорського нагляду:автореф. дис. канд. юрид. наук 12.00.09. //- Т.Б …
ТБ Вільчик
51993
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20