Bogdan Jackowiak
Bogdan Jackowiak
Profesor, Department of Plant Taxonomy and Laboratory of Aeropalynology, Adam Mickiewicz University
Подтвержден адрес электронной почты в домене amu.edu.pl
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Antropogeniczne przemiany flory roślin naczyniowych Poznania (Anthropogenic changes of the flora of vascular plants of Poznań)
B Jackowiak
Wyd. Nauk. UAM. Seria Biologia 42 (1), 1-232, 1990
213*1990
List of endangered and threatened vascular plants in Western Pomerania and Wielkopolska (Great Poland) - Lista roślin naczyniowych ginących i zagrożonych na Pomorzu Zachodnim i …
W Żukowski, B Jackowiak
Public. Depart. Plant Taxon., AMU in Poznan - Prace Zakładu Taksonomii …, 1995
185*1995
Red list of vascular flora of Wielkopolska (Poland)
B Jackowiak, Z Celka, J Chmiel, K Latowski, W Żukowski
Biodiv. Res. Conserv 58, 95-127, 2007
1812007
Atlas of distribution of vascular plants in Poznań - Atlas rozmieszczenia roslin naczyniowych w Poznaniu
B Jackowiak
Public. Depart. Plant Taxon., AMU in Poznan - Prace Zakładu Taksonomii …, 1993
137*1993
Release of Bet v 1 from birch pollen from 5 European countries. Results from the HIALINE study
JTM Buters, M Thibaudon, M Smith, R Kennedy, A Rantio-Lehtimäki, ...
Atmospheric Environment 55, 496-505, 2012
1312012
Variation of the group 5 grass pollen allergen content of airborne pollen in relation to geographic location and time in season
J Buters, M Prank, M Sofiev, G Pusch, R Albertini, I Annesi-Maesano, ...
Journal of Allergy and Clinical Immunology 136 (1), 87-95. e6, 2015
1262015
Ginące i żagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zachodniego i Wielkopolski
W Żukowski
Bogucki Wydawn. Naukowe, 1995
911995
Airborne olive pollen counts are not representative of exposure to the major olive allergen Ole e 1
C Galan, C Antunes, R Brandao, C Torres, H Garcia‐Mozo, E Caeiro, ...
Allergy 68 (6), 809-813, 2013
882013
Modele ekspansji roślin synantropijnych i transgenicznych
B Jackowiak
Phytocoenosis, Seminarium Geobot. 11 (6), 3-16, 1999
471999
Struktura przestrzenna flory dużego miasta. Studium metodyczno-problemowe (Spatial structure of urban flora. A methodological-cognitve study)
B Jackowiak
Prace Zakładu Taksonomii Roślin Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w …, 1998
451998
Variations and trends of birch pollen seasons during 15 years (1996–2010) in relation to weather conditions in Poznań (western Poland)
Ł Grewling, B Jackowiak, M Nowak, A Uruska, M Smith
Grana 51 (4), 280-292, 2012
432012
Trends in atmospheric concentrations of weed pollen in the context of recent climate warming in Poznań (Western Poland)
P Bogawski, Ł Grewling, M Nowak, M Smith, B Jackowiak
International Journal of Biometeorology, 1-10, 2014
382014
Rośliny naczyniowe Słowińskiego Parku Narodowego (Vascular Plants of the Słowiński National Park)
H Piotrowska, W Żukowski, B Jackowiak
Prace Zakładu Taksonomii Roślin Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w …, 1997
33*1997
The hemeroby concept in the evaluation of human influence on the urban flora of Vienna
B Jackowiak
Phytocoenosis, Suppl. Cartogr. Geobot, 9, 79-96, 1998
281998
Variations in Quercus sp. pollen seasons (1996–2011) in Poznań, Poland, in relation to meteorological parameters
Ł Grewling, B Jackowiak, M Smith
Aerobiologia, 1-11, 2013
222013
Distribution of some threatened plants in Wielkopolska - Rozmieszczenie wybranych gatunków roślin ginących w Wielkopolsce
W Żukowski, Z Celka, J Chmiel, B Jackowiak, K Latowski, P Szkudlarz
Bogucki Wydaw. Naukowe 12, 1-68, 2001
20*2001
Chorological-ecological model of the spread of Puccinellia distans [Poaceae] in Central Europe
B Jackowiak
Fragmenta Floristica et Geobotanica 41 (2), 551-561, 1996
181996
Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. Prace Zakładu Taksonomii Roślin Uniw. im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Nr 3
W Żukowski, B Jackowiak
Bogucki Wyd. Nauk., Poznan, 1995
151995
Zbiorowiska segetalne zboz ozimych Wielkopolski. Cz. 2
B Jackowiak, J Chmiel, K Latowski
Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria B 43, 105-124, 1994
141994
Zbiorowiska segetalne zbóż ozimych Wielkopolski. Cz. 1.
B Jackowiak, J Chmiel, K Latowski
Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 40, 107-120, 1990
14*1990
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20