Подписаться
Марина Боровик
Марина Боровик
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління соціальним розвитком промислових підприємств
МВ Боровик
Боровик МВ–Х.: Харківський національний економічний університет, 2005
302005
Ризик-менеджмент: конспект лекцій для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 073–Менеджмент.
МВ Боровик
72018
Організація системи управління знаннями
ММ Новікова, МВ Боровик
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
72014
Управлiння соцiальним розвитком промислових пiдприємств
МВ Боровик
72005
Формирование совокупности показателей, характеризующих социальное развитие предприятия
МВ Боровик
Коммунальное хозяйство городов, 285-290, 2005
62005
Методические рекомендации по оценке уровня социального развития промышленного предприятия
ВН Гринева, МВ Боровик
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
42015
Економіка підприємства: компетентність і ефективність розвитку: монографія
ВС Пономаренко, МВ Афанасьєв, ІВ Гонтарева, ІЯ Іпполітова, ...
ХНЕУ, 2013
42013
Формирование социальной политики предприятия
МН Новикова, МВ Боровик
Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць, 41-46, 2003
42003
Інформація як основа інформаційно-комунікаційного забезпечення сталого розвитку закладів вищої освіти
МВ Боровик
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2018
22018
Конспект лекцій з дисципліни «Організація виробництва»(для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504–Економіка підприємства та слухачів другої вищої освіти за …
ММ Новікова, МВ Боровик
22015
Особливості оцінки трудового потенціалу підприємства
МВ Боровик
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
22015
Управління інформаційно-комунікаційним забезпеченням сталого розвитку закладів вищої освіти на засадах економіки знань: теорія та методологія: монографія
МВ Боровик
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. ОМ Бекетова. Харків: Друкарня Мадрид, 2019
12019
Влияние внешних и внутренних факторов на состояние развития высших учебных заведений в Украине
МВ Боровик
Інфраструктура ринку, 147-153, 2019
12019
Социальное развитие предприятия в инновационном аспекте
МВ Боровик
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
12015
Факторы социального развития предприятия
МВ Боровик
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
12015
Впровадження тренінгів в процес підготовки студентів вищих навчальних закладів
МВ Боровик
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
12015
Розробка системи управління знаннями в компетентній організації
М Боровик
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
12015
Методика оцінювання студентів при проведенні тренінгу
М Боровик
Економічний аналіз, 66-69, 2012
12012
Особливості формування системи управляння знаннями в сучасних умовах
МВ Боровик
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 24-28, 2010
12010
INFORMATION AND COMMUNICATION SUPPORT OF QUALITY MANAGEMENT DECISIONS
М Боровик, М Новікова, О Козирєва, О Красноносова, М Волкова
Financial and credit activity problems of theory and practice 5 (40), 127-134, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20