Подписаться
Михайло Дудик
Михайло Дудик
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Подтвержден адрес электронной почты в домене udpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
On the direction of development of a thin fracture process zone at the tip of an interfacial crack between dissimilar media
AA Kaminsky, MV Dudik, LA Kipnis
International Applied Mechanics 42, 136-144, 2006
352006
Initial kinking of an interface crack between two elastic media
AA Kaminsky, MV Dudik, LA Kipnis
International Applied Mechanics 43, 1090-1099, 2007
272007
Initial development of the prefracture zone near the tip of a crack reaching the interface between dissimilar media
AA Kaminskii, LA Kipnis, MV Dudik
International Applied Mechanics 40, 176-182, 2004
222004
Initial kinking of an interface crack between two elastic media under tension and shear
AA Kaminsky, MV Dudik, LA Kipnis
International Applied Mechanics 45, 635-642, 2009
162009
О начальном повороте трещины, расположенной на границе раздела двух упругих сред
АА Каминский, МВ Дудик, ЛА Кипнис
Прикл. механика 43 (10), 28-41, 2007
122007
О направлении развития тонкой пластической зоны предразрушения в вершине трещины на границе раздела различных сред
АА Каминский, МВ Дудик, ЛА Кипнис
Прикл. механика 42 (2), 14-23, 2006
92006
Modeling of the Crack Tip Plastic Zone by Two Slip Lines and the Order of Stress Singularity.
AA Kaminsky, LA Kipnis, MV Dudik
International journal of fracture 126 (4), 2004
92004
Development of a prefracture zone from an interface crack at a corner point of an interface of two elastic media
МV Dudyk, YV Dikhtyarenko
Journal of Mathematical Sciences 184 (2), 121-135, 2012
82012
Analysis of plastic slip lines at the tip of a crack terminating at the interface of different media
MV Dudik, LA Kipnis, AV Pavlenko
International applied mechanics 38 (2), 197-202, 2002
82002
Model of the structure of the near tip area of interface crack in a piece-homogeneous elastic-plastic body
MV Dudyk, LA Kipnis
Strength, Fracture and Complexity 11 (1), 31-50, 2018
72018
Investigation of the process zone near the tip of an Interface crack in the elastic body in shear within the framework of the complex model
АО Kamins’kyi, MV Dudyk, LA Kipnis
Journal of Mathematical Sciences 22 (2), 117-132, 2017
6*2017
Розвиток зони передруйнування від міжфазної тріщини у кутовій точці межі розділу двох пружних середовищ
МВ Дудик, ЮВ Діхтяренко
Математичні методи та фізико-механічні поля 54 (2), 103-114, 2016
62016
Influence of the Plasticity of a Joining Material on the Kink of an Interface Crack at the Corner Point of the Interface of Media
MV Dudyk, YV Dikhtyarenko, VМ Dyakon
Materials Science 50 (1), 46-54, 2014
62014
Особливості підготовки майбутніх вчителів фізики до використання інформаційно-комунікаційних технологій
МТ Мартинюк, МВ Дудик, ЮМ Краснобокий
Зб. наук. пр.-К.: НПУ імені МП Драгоманова, 293, 2007
62007
О начальном развитии зоны предразрушения вблизи конца трещины, выходящей на границу раздела различных сред
АА Каминский, ЛА Кипнис, МВ Дудик
Прикладная механика 40 (2), 74-80, 2004
62004
Investigation of the initial stage of kinking of an interface crack at an angular point of the interface of two media
MV Dudyk, YV Dikhtyarenko
Materials Science 47 (5), 627-635, 2012
52012
Моделювання фізичних явищ у комп’ютерних навчальних програмах: Навчальний посібник
МВ Дудик, СА Хазіна
Умань: АЛМІ, 2007
52007
Навчання майбутніх вчителів фізики технології комп’ютерного моделювання
МВ Дудик, СА Хазіна
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 14-19, 2006
52006
Исследование процесса начального поворота трещины на границе раздела двух упругих сред при растяжении и сдвиге
АА Каминский, МВ Дудик, ЛА Кипнис
Прикладная механика 45 (6), 71-79, 2009
42009
Асимптотичний аналіз напружено-деформованого стану біля вершини міжфазної тріщини, що виходить із кутової точки ламаної межі розділу матеріалів.
МВ Дудик, ЮВ Решітник, ВМ Феньків
Запорізький національний університет, 2020
32020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20