Михайло Дудик
Михайло Дудик
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Подтвержден адрес электронной почты в домене udpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
On the direction of development of a thin fracture process zone at the tip of an interfacial crack between dissimilar media
AA Kaminsky, MV Dudik, LA Kipnis
International Applied Mechanics 42 (2), 136-144, 2006
302006
Initial kinking of an interface crack between two elastic media
AA Kaminsky, MV Dudik, LA Kipnis
International Applied Mechanics 43 (10), 1090-1099, 2007
232007
Initial development of the prefracture zone near the tip of a crack reaching the interface between dissimilar media
AA Kaminskii, LA Kipnis, MV Dudik
International Applied Mechanics 40 (2), 176-182, 2004
222004
Initial kinking of an interface crack between two elastic media under tension and shear
AA Kaminsky, MV Dudik, LA Kipnis
International Applied Mechanics 45 (6), 635-642, 2009
132009
О начальном повороте трещины, расположенной на границе раздела двух упругих сред
АА Каминский, МВ Дудик, ЛА Кипнис
Прикл. механика 43 (10), 28-41, 2007
112007
О направлении развития тонкой пластической зоны предразрушения в вершине трещины на границе раздела различных сред
АА Каминский, МВ Дудик, ЛА Кипнис
Прикл. механика 42 (2), 14-23, 2006
92006
Analysis of plastic slip lines at the tip of a crack terminating at the interface of different media
MV Dudik, LA Kipnis, AV Pavlenko
International applied mechanics 38 (2), 197-202, 2002
82002
Розвиток зони передруйнування від міжфазної тріщини у кутовій точці межі розділу двох пружних середовищ
МВ Дудик, ЮВ Діхтяренко
Математичні методи та фізико-механічні поля 54 (2), 103-114, 2016
72016
Розвиток зони передруйнування від міжфазної тріщини у кутовій точці межі розділу двох пружних середовищ
МВ Дудик, ЮВ Діхтяренко
Математичні методи та фізико-механічні поля 54 (2), 103-114, 2011
7*2011
Modeling of the Crack Tip Plastic Zone by Two Slip Lines and the Order of Stress Singularity.
AA Kaminsky, LA Kipnis, MV Dudik
International journal of fracture 126 (4), 2004
72004
Особливості підготовки майбутніх вчителів фізики до використання інформаційно-комунікаційних технологій
МТ Мартинюк, МВ Дудик, ЮМ Краснобокий
Зб. наук. пр.-К.: НПУ імені МП Драгоманова, 293, 2007
62007
Навчання майбутніх вчителів фізики технології комп’ютерного моделювання
МВ Дудик, СА Хазіна
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 14-19, 2006
62006
О начальном развитии зоны предразрушения вблизи конца трещины, выходящей на границу раздела различных сред
АА Каминский, ЛА Кипнис, МВ Дудик
Прикладная механика 40 (2), 74-80, 2004
62004
Investigation of the process zone near the tip of an Interface crack in the elastic body in shear within the framework of the complex model
АО Kamins’kyi, MV Dudyk, LA Kipnis
Journal of Mathematical Sciences 22 (2), 117-132, 2017
5*2017
Моделювання фізичних явищ у комп’ютерних навчальних програмах: Навчальних посібник. 2-ге доп. вид
МВ Дудик, СА Хазіна
Умань: АЛМІ, 2007
52007
Дослідження напружено-деформованого стану біля кутової точки межі поділу матеріалів, з якої виходить міжфазна тріщина
М Дудик
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 87-98, 2014
42014
Дослідження початкового етапу повороту міжфазної тріщини у кутовій точці межі поділу середовищ
МВ Дудик, ЮВ Діхтяренко
Фізико-хімічна механіка матеріалів 47 (5), 53-59, 2011
42011
Исследование процесса начального поворота трещины на границе раздела двух упругих сред при растяжении и сдвиге
АА Каминский, МВ Дудик, ЛА Кипнис
Прикладная механика 45 (6), 71-79, 2009
42009
Model of the structure of the near tip area of interface crack in a piece-homogeneous elastic-plastic body
MV Dudyk, LA Kipnis
Strength, Fracture and Complexity 11 (1), 31-50, 2018
32018
“Trident” Model of Plastic Zone at the End of a Mode I Crack Appearing on the Nonsmooth Interface of Materials
MV Dudyk, YV Dikhtyarenko
Materials Science 50 (4), 516-526, 2015
32015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20