Гузе К., Guze Kostyantin, Гузе Константин Анатольевич
Гузе К., Guze Kostyantin, Гузе Константин Анатольевич
НЮУ им. Ярослава Мудрого, кафедра гражданского процесса
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді : монографія
КА Гузе
Харків : Право, 2016
4*2016
Інститут представництва прокурором інтересів громадянина або держави в процесуальних галузях права
КА Гузе
Проблеми законності, 254-261, 2011
42011
Інститут представництва прокурором інтересів громадянина або держави в суді, як міжгалузевий інститут процесуального права
КА Гузе
Конституційні аспекти судової реформи : Матеріали наук.-практ. конф., 26-27 …, 2008
42008
Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в цивільному судочинстві України
КА Гузе
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00. 03 «Цивільне право і цивільний процес, 0
4
Порядок реализации прокурором в суде функции представительства интересов гражданина или государства в аспекте нового Закона Украины «О прокуратуре»
КА Гузе
«Legea și viața» ("Закон и Жизнь"), 6-9, 2015
32015
Реалізація представницької функції прокуратури на стадії виконання судових рішень
КА Гузе
Проблеми законності, 2009
32009
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Цивільний процес"
ВВ Баранкова, ВА Бігун, ЄО Васильєв, КА Гузе, КВ Гусаров, ...
Видавництво" Право", 2011
12011
Форми участі прокурора в цивільному судочинстві при розгляді малозначних справ
К Гузе
2018
Генезис института прокурорского представительства в гражданском судопроизводстве Украины
К Гузе
«Legea și viața» ("Закон и Жизнь"), 26-30, http://www.legeasiviata.in.ua, 2017
2017
Прокурор у цивільному судочинстві
НЮС В.В. Комаров, К.В. Гусаров
Цивільне судочинство України: основні засади та інститути : монографія, 294-310, 2016
2016
Процедура процесуального оформлення звернення прокурора з позовом до суду та вступу його у справу в суді першої інстанції: питання гармонізації та вдосконалення законодавства
КА Гузе
Юридична осінь 2015 року : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасників всеукр …, 2015
2015
ПРИНЦИПИ ВИКОНАВЧОГО ПРОЦЕСУ ТА ЇХ АНАЛІЗ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
СЯ Фурса, СВ Щербак, МІ Штефан, ЮВ Білоусов, РО Ляшенко, ...
ББК 67Я43 Н-34, 154, 2014
2014
Досудовий порядок реалізації прокурором функції представництва інтересів громадянина або держави в суді за Законом україни "Про прокуратуру" 2014 р.
КА Гузе
Проблеми цивільного права та процесу : матеріали наук.-практ. конф., присвяч …, 2014
2014
Процедура реалізації прокурором в суді функції представництва інтересів громадянина або держави в аспекті новел ЦПК та ЗУ "Про прокуратуру" 2014 року
КА Гузе
Юридична осінь 2014 року : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасн. всеукр …, 2014
2014
Функціонування прокуратури в суді за межами кримінальної сфери в інтерпретації органів Ради Європи: розбіжності у стандартах
КА Гузе
Проблеми цивільного права та процесу : матеріали наук.-практ. конф., присвяч …, 2014
2014
Процессуальные полномочия прокурора при осуществлении в суде представительства интересов гражданина
К Гузе
Legea si Viata, 48-51, 2014
2014
Реалізація права на оскарження прокурором судових рішень у контексті міжнародних стандартів
КА Гузе
Університетські наукові записки, 501-507, 2013
2013
Деякі аспекти генезу інституту представництва прокурором інтересів громадянина або держави в суді
КА Гузе
Методологія дослідження проблем цивільного права та процесу : матеріали наук …, 2012
2012
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни" Екологічне право України":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень …
ЄА Гетьман, СВ Размєтаєв, ГВ Анісімова, АК Соколова, ВС Шахов, ...
Видавництво" Право", 2012
2012
Щодо вдосконалення порядку здійснення прокурором конституційної функції представництва інтересів громадянина або держави в суді
КА Гузе
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20