Гузе, Гузе К., Гузе К.А.,Guze Kostyantin, Гузе Константин Анатольевич
Гузе, Гузе К., Гузе К.А.,Guze Kostyantin, Гузе Константин Анатольевич
НЮУ им. Ярослава Мудрого, кафедра гражданского процесса
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді : монографія
КА Гузе
Харків : Право, 2016
112016
Інститут представництва прокурором інтересів громадянина або держави в процесуальних галузях права
КА Гузе
Проблеми законності, 254-261, 2011
82011
Інститут представництва прокурором інтересів громадянина або держави в суді, як міжгалузевий інститут процесуального права
КА Гузе
Конституційні аспекти судової реформи : Матеріали наук.-практ. конф., 26-27 …, 2008
82008
Порядок реализации прокурором в суде функции представительства интересов гражданина или государства в аспекте нового Закона Украины «О прокуратуре»
КА Гузе
«Legea și viața» ("Закон и Жизнь"), 6-9, 2015
5*2015
Реалізація представницької функції прокуратури на стадії виконання судових рішень
КА Гузе
Проблеми законності, 2009
52009
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять і словник термінів з навчальної дисципліни" Криміналістика":(галузь знань 0304" Право", освітньо …
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ГК Авдєєва, ВІ Алєксєйчук, ...
видавництво" Право", 2013
12013
Институт представительства прокурором интересов гражданина или государства в процессуальных отраслях права
КА Гузе
Проблеми законності, 2011
12011
Форми участі прокурора в цивільному судочинстві при розгляді малозначних справ
К Гузе
2018
Генезис института прокурорского представительства в гражданском судопроизводстве Украины
К Гузе
«Legea și viața» ("Закон и Жизнь"), 26-30, http://www.legeasiviata.in.ua, 2017
2017
Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді : монографія
ГК А.
2016
Прокурор у цивільному судочинстві
НЮС В.В. Комаров, К.В. Гусаров
Цивільне судочинство України: основні засади та інститути : монографія, 294-310, 2016
2016
Процедура процесуального оформлення звернення прокурора з позовом до суду та вступу його у справу в суді першої інстанції: питання гармонізації та вдосконалення законодавства
КА Гузе
Юридична осінь 2015 року : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасників всеукр …, 2015
2015
ПРИНЦИПИ ВИКОНАВЧОГО ПРОЦЕСУ ТА ЇХ АНАЛІЗ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
СЯ Фурса, СВ Щербак, МІ Штефан, ЮВ Білоусов, РО Ляшенко, ...
ББК 67Я43 Н-34, 154, 2014
2014
Досудовий порядок реалізації прокурором функції представництва інтересів громадянина або держави в суді за Законом україни "Про прокуратуру" 2014 р.
КА Гузе
Проблеми цивільного права та процесу : матеріали наук.-практ. конф., присвяч …, 2014
2014
Процедура реалізації прокурором в суді функції представництва інтересів громадянина або держави в аспекті новел ЦПК та ЗУ "Про прокуратуру" 2014 року
КА Гузе
Юридична осінь 2014 року : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасн. всеукр …, 2014
2014
Функціонування прокуратури в суді за межами кримінальної сфери в інтерпретації органів Ради Європи: розбіжності у стандартах
КА Гузе
Проблеми цивільного права та процесу : матеріали наук.-практ. конф., присвяч …, 2014
2014
Процессуальные полномочия прокурора при осуществлении в суде представительства интересов гражданина
К Гузе
Legea si Viata, 48-51, 2014
2014
Реалізація права на оскарження прокурором судових рішень у контексті міжнародних стандартів
КА Гузе
Університетські наукові записки, 501-507, 2013
2013
Деякі аспекти генезу інституту представництва прокурором інтересів громадянина або держави в суді
КА Гузе
Методологія дослідження проблем цивільного права та процесу : матеріали наук …, 2012
2012
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни" Екологічне право України":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень …
ЄА Гетьман, СВ Размєтаєв, ГВ Анісімова, АК Соколова, ВС Шахов, ...
Видавництво" Право", 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20