Юрій Анатолійович Гасюк, Юрий Анатольевич Гасюк, Ю А Гасюк, I Gasiuk, Iu Gasiuk, Y Gasyuk,Y
Юрій Анатолійович Гасюк, Юрий Анатольевич Гасюк, Ю А Гасюк, I Gasiuk, Iu Gasiuk, Y Gasyuk,Y
Українська медична стоматологічна академія, Ukrainian Medical Stomatological Academy, Украинская
Подтвержден адрес электронной почты в домене umsa.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Механизмы местной защиты слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух
СБ Безшапочный, ЮА Гасюк, ВВ Лобурец, АП Вахнина
Вестник оториноларингологии 4, 44–47, 2013
132013
Клинико-морфологические аспекты риносинуситов
СБ Безшапочный, ЮА Гасюк, ВВ Лобурец
К.: ООО «Вістка, 150, 2013
122013
Ембріональний гістогенез епітеліальних тканин гортані
ЮА Гасюк, СВ Зачепило, ОА Хавер
Мир медицины и биологии 7 (3), 2011
72011
Histochemical polymorphism of keratin pearls in squamous cell carcinoma of the lung
YA Gasyuk, BM Filenko
Canadian Scientific Journal, 2014
62014
Молекулярні маркери при плоскоклітинних карциномах гортані
СБ Безшапочний, ЮА Гасюк, ВВ Лобурець
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, 69-74, 2011
62011
Сучасні погляди на етіопатогенез і патоморфологія поліпозного риносинуситу
ЮА Гасюк
Мир медицины и биологии, 2013
42013
Гиперплазия и воспаление глоточной миндалины
СБ Безшапочный, ЮА Гасюк, ЕВ Смеянов
32017
Морфогенез стромы назальных полипов
СБ Безшапочный, ЮА Гасюк, ВА Балинский
Вестник оториноларингологии, 9-11, 2014
32014
Морфологічні особливості будови слизової оболонки верхньощелепних пазух в нормі та при хронічному запаленні
ЮА Гасюк
автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. мед. н.-Харків, 2000.-16 с, 0
3
Эпителиальный покров назальных полипов
СБ Безшапочный, ЮА Гасюк, ВА Балинский
Оториноларингология. Восточная Европа 3, 10–18, 2013
22013
Структурно-функциональная организация слизистой оболочки носа и околоносовых пазух
СБ Безшапочный, ЮА Гасюк, ВВ Лобурец, АП Вахнина
Ринологiя., 3, 2011
22011
Особливості епітелію окремих стінок верхньо-щелепної пазухи
СБ Безшапочний, ВВ Лобурець, ЮА Гасюк
Журн. вушних, носових і горлових хвороб, 77-78, 2000
22000
АЕРОДИНАМІКА ПОРОЖНИНИ НОСА ТА НАВКОЛОНОСОВИХ ПАЗУХ
СБ Безшапочний, ЮА Гасюк, ВВ Лобурець, АВ Лобурець
Вісник проблем біології і медицини 4, 52-56, 2018
12018
Особливості експресії високомолекулярного цитокератину та Е-кадгерину при плоскоклітинному раку легень з ороговінням
БМ Филенко, ЮА Гасюк, СА Проскурня, НВ Ройко
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2015
12015
Цитогенетичні та ультраструктурні зміни неопластичної клітини
ЮА Гасюк, ЮС Веклич
Мир медицины и биологии 7 (2), 2011
12011
Променевий патоморфоз низькодиференційованого плоскоклітинного раку гортані
ЮА Гасюк
Таврический медико-биологический вестник, 2009
12009
Ембріогенез епітеліальних тканин на пізніх етапах органогенезу гортані
ЮА Гасюк
Мир медицины и биологии 5 (3-2), 2009
12009
Досвід оптимізації методів контролю знань студентів на кафедрі оториноларингології з офтальмологією Української медичної стоматологічної академії
СБ Безшапочний, СВ Зачепило, ЮА Гасюк, ОГ Подовжній
Українська медична стоматологічна академія, 2021
2021
Методологічні аспекти організації самостійної роботи студентів у закладах вищої медичної освіти
СБ Безшапочний, СВ Зачепило, ЮА Гасюк, ВІ Федорченко, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2020
2020
Прогнозування функціональних результатів септопластики
СБ Безшапочний, ОГ Аврунін, ВВ Лобурець, АВ Лобурець, ЮА Гасюк
Київ, Україна, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20