Подписаться
Максим Ткачов, Maksym Tkachov
Максим Ткачов, Maksym Tkachov
НТУ ХПІ, соціально-гуманітарних технологій, кафедра права Orcid 0000-0001-7607-9462
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Трансфер технологий
ПГ Перерва, Д Коциски, Д Сакай, М Верешне Шомоши, ТА Гусаковская, ...
НТУ "ХПИ", 2012
500*2012
Верес Шомоши М., Кобелева ТА Комплаенс программа промышленного предприятия [учебник]
ПГ Перерва, Д Коциски
Харьков-Мишкольц: ООО «Планета-принт, 689, 2019
1642019
Compliance prоgrаm: [tutorial]
PG Pеrеrvа, K Gy, M Sоmоsi Vеrеs, TА Kоbiеliеvа
Khаrkоv-Miskоlс: NTU" KhPI, 2019
832019
Формування конкурентного, інтелектуального і маркетингового потенціалу інноваційного підприємництва
ПГ Перерва, ОП Косенко, НП Ткачова, ММ Ткачов
НТУ" ХПІ", 2018
432018
Соmpliаnсе prоgrаm оf аn industriаl еntеrprisе. Tutоriаl
PG Pеrеrvа, K Gy, M Sоmоsi Vеrеs, TА Kоbiеliеvа
Khаrkоv-Miskоlс: NTU" KhPI, 689 p., 2019
352019
Ринок контрафактної продукції в системі неформальної економіки
ММ Ткачов
НТУ" ХПІ", 2013
302013
Розвиток методів вартісної оцінки нематеріальних активів та об'єктів інтелектуальної власності
ПГ Перерва, ОП Косенко, ММ Ткачов
Донецький національний технічний університет, 2014
242014
Modeling the marketing characteristics of market capacity for electrical automation
PG Pererva, TA Kobielieva, M Tkachev, N Tkacheva
Сумський державний університет, 2017
212017
Аналіз сучасного стану інтелектуально-інноваційної діяльності в Україні
АІ Яковлєв, ОП Косенко, ММ Ткачов
НТУ" ХПІ", 2015
212015
Комерціалізація інтелектуальної власності: проблеми визначення та правового забезпечення
АІ Яковлєв, ОП Косенко, ММ Ткачов
Сумський регіональний центр інтелектуального розвитку, 2013
202013
Financial and technological leverage in the system of economic evaluation of innovative technologies
PG Pererva, AP Kosenko, TA Kobielieva, MM Tkachev, NP Tkacheva
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 405-413, 2017
132017
Економіко-правові причини порушення прав інтелектуальної власності
ПГ Перерва, ММ Ткачов
НТУ" ХПІ", 2012
122012
Науково-методичні підходи до вирішення проблем практичної реалізації механізму комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності
ПГ Перерва, ІВ Гладенко, АВ Косенко, ММ Ткачов
НТУ" ХПИ", 2008
102008
Оцінювання збитків правовласників від контрафактної діяльності на ринку автозапчастин
ММ Ткачов
НТУ" ХПІ", 2016
62016
Экономика контрафакта в автомобильной промышленности
ММ Ткачев
Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования, 251-259, 2013
62013
Переваги та недоліки існуючих підходів до вартісної оцінки інтелектуальних технологій
ОП Косенко, ММ Ткачов
НТУ" ХПІ", 2014
42014
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Гідрологія і гідрометрія” для студентів за напрямом підготовки 6.060101 “Будівництво” професійного спрямування …
ВС Холоденко
3*2014
Дослідження методів визначення збитків від порушення виключних прав
ММ Ткачов
Економічні науки. Серія: Економіка та менеджмент, 297-308, 2014
32014
Менеджмент, маркетинг та інтелектуальний капітал в глобальному економічному просторі
ПГ Перерва, ОІ Савченко, ВЛ Товажнянський, СІ Архієреєв, ...
ТОВ" Цифрова друкарня№ 1", 2012
32012
Экономические и правовые проблемы космического туризма
АС Волченко, ПГ Перерва, ММ Ткачев
Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2021
22021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20