Marek Kasprowicz
Marek Kasprowicz
Adam Mickiewicz University, Faculty of Biology, Dep. of Plant Ecology and Environmental Protection
Подтвержден адрес электронной почты в домене amu.edu.pl
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Overstorey tree species regulate colonization by native and exotic plants: a source of positive relationships between understorey diversity and invasibility
KS Knight, J Oleksyn, AM Jagodzinski, PB Reich, M Kasprowicz
Diversity and Distributions 14 (4), 666-675, 2008
892008
Light, earthworms, and soil resources as predictors of diversity of 10 soil invertebrate groups across monocultures of 14 tree species
KE Mueller, N Eisenhauer, PB Reich, SE Hobbie, OA Chadwick, ...
Soil Biology and Biochemistry 92, 184-198, 2016
732016
Tree species effects on bryophyte guilds on a reclaimed post-mining site
AM Jagodziński, S Wierzcholska, MK Dyderski, P Horodecki, A Rusińska, ...
Ecological Engineering 110, 117-127, 2018
362018
Acidophilous oak forests of the Wielkopolska region (West Poland) against the background of Central Europe
M Kasprowicz
Biodiversity Research and Conservation 20, 1, 2010
252010
Differentiation of herb layer vascular flora in reclaimed areas depends on the species composition of forest stands
M Rawlik, K Marek, J Andrzej M.
Forest Ecology and Management, 541-551, 2018
232018
Zroznicowanie i przeksztalcenia roslinnosci pieter reglowych masywu Babiej Gory [Karpaty Zachodnie]
M Kasprowicz
Idee Ekologiczne. Seria: Zeszyty 3, 1-214, 1996
211996
Acidofilne lasy z klasy Quercetea robori-petraeae Br
A Brzeg, M Kasprowicz, T Krotoska
Bl. et R. Tx, 41-61, 1998
19*1998
Canopy tree species determine herb layer biomass and species composition on a reclaimed mine spoil heap
M Rawlik, M Kasprowicz, AM Jagodziński, C Kaźmierowski, R Łukowiak, ...
Science of the Total Environment 635, 1205-1214, 2018
172018
Zbiorowiska leśne i zaroślowe Babiogórskiego Parku Narodowego
J Parusel, M Kasprowicz, J Holeksa
Babiogórski Park Narodowy. Monografia przyrodnicza, 429–475, 2004
122004
Materialy do znajomosci szaty roslinnej oraz godne ochrony obiekty przyrodnicze wojewodztwa kaliskiego
J Borysiak, A Brzeg, M Kasprowicz
Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria B 41, 63-107, 1992
91992
Wybrane aspekty synantropizacji szaty roślinnej ujawniające się na granicy kompleksów leśnych
S Balcerkiewicz, M Kasprowicz
Prace CPBP 4 (10), 7-21, 1989
91989
Zróżnicowanie flory roślin naczyniowych runa pod drzewostanami powstałymi w wyniku rekultywacji zwałowiska pokopalnianego
AM Jagodziński, MK Dyderski, AK Gdula, M Rawlik, M Kasprowicz
82015
Roslinnosc rezerwatu Pod Dziadem w Wielkopolskim Parku Narodowym
S Balcerkiewicz, A Brzeg, M Kasprowicz
Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria B 45, 79-120, 1996
81996
The list of plants, fungi and invertebrates of noble fir (Abies procera Rehder) experimental stands in Rogów Arboretum (Poland)
M Kasprowicz, AM Jagodziński, M Skorupski, M Wojterska, T Dobies, ...
Acta Scientiarum Polonorum, Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria …, 2011
72011
Materialy florystyczne z Plyty Krotoszynskiej i terenow przyleglych, cz. I
A Brzeg, M Kasprowicz, T Krotoska, B Kubis, Z Sroka
Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria B 44, 149-157, 1995
71995
Materialy florystyczne z Plyty Krotoszynskiej i terenow przyleglych, cz. I
A Brzeg, M Kasprowicz, T Krotoska, B Kubis, Z Sroka
Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria B 44, 149-157, 1995
71995
Interesujace elementy szaty roslinnej obszaru chronionego krajobrazu" Szwajcaria Zerkowska"
J Borysiak, A Brzeg, M Kasprowicz
Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria B 42, 169-200, 1993
71993
Landscape-geobotanical basis for a typology of the man-made forest boundary.
S Balcerkiewicz, M Kasprowicz, M Pietrzak
EKOLOGIA(CSFR)/ECOLOGY(CSFR). 11 (1), 29-47, 1992
71992
Biodiversity of Balcan pine (Pinus peuce Griseb.) experimental stands in the Rogów Arboretum (Poland)
I Kałucka, AM Jagodziński, M Skorupski, M Kasprowicz, M Wojterska, ...
Instytut Badawczy Leśnictwa, 2013
62013
Biodiversity of Greek fir (Abies cephalonica Loudon) experimental stands in Rogów Arboretum (Poland).
AM Jagodziński, M Skorupski, M Kasprowicz, M Wojterska, T Dobies, ...
Acta Scientiarum Polonorum-Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria …, 2011
62011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20