Марина  Геннадіївна Хаустова / Марина Геннадиевна Хаустова
Title
Cited by
Cited by
Year
Національна правова система за умов розбудови правової демократичної державності в Україні
МГ Хаустова
Х.: Право, 160, 2008
302008
Національна правова система за умов розбудови правової демократичної державності в Україні
МГ Хаустова
302005
Суб’єкт права як елемент правової системи суспільства
МГ Хаустова
Вісник Академії правових наук України, 29-38, 2009
262009
Тенденции развития права в условиях глобализации
МГ Хаустова
Проблеми законності, 2013
182013
Тенденції розвитку права в умовах глобалізації
МГ Хаустова
Проблеми законності, 3-15, 2013
18*2013
Проблеми і перспективи розвитку правової системи України в умовах глобалізації
МГ Хаустова, MG Haustova
Вісник Національної академії правових наук України, 54-64, 2014
122014
Правова система серед інших узагальнюючих категорій правової науки
МГ Хаустова
Вісник Академії правових наук України, 48-57, 2010
112010
Правова система України: особливості становлення та сутнісні риси
МГ Хаустова
Державне будівництво та місцеве самоврядування.–2011.–Випуск 21, 64-75, 2011
102011
Правова система України серед правових систем сучасності
МГ Хаустова
Проблеми законності, 23-33, 2013
82013
Міжнародні стандарти в контексті євроінтеграційних процесів в Україні
МГ Хаустова
Вісник Національної академії правових наук України, 43-53, 2017
72017
Проблема організаційно-правового забезпечення гармонізації законодавства України до законодавства Європейського Союзу
МГ Хаустова
Проблеми законності. Академ. зб. наук. пр./відп. ред. ВЯ Тацій–Х.: Нац. у-т …, 2013
72013
Правова система як соціальний феномен: поняття, зміст, структура
МГ Хаустова
МГ Хаустова, 5-12, 2012
62012
Ідеологічна складова правової системи в умовах її модернізації
МГ Хаустова
Право і суспільство, 58-63, 2015
52015
Тенденция универсализации та унификации права как одно из направлений влияния глобализации на национальную правовую систему
МГ Хаустова
Теорія і практика правознавства, 2013
52013
Мисленнєва діяльність у правовій герменевтиці як квінтесенція процесу адаптації законодавства України до європейського права
ІВ Гетьман
Проблеми законності: зб. наук. пр./відп. ред. ВЯ Тацій.–Х.: Нац. ун-т «ЮАУ …, 2012
5*2012
Трансформация правовой системы Украины в условиях глобализации: общетеоретические аспекты
МГ Хаустова
Legea si viata, 166–171, 2014
42014
Феномен глобалізації та плюралізм її інтерпретації
МГ Хаустова
Форум права, 430–440-430–440, 2013
42013
Структура правової системи суспільства
МГ Хаустова
Вісник Академії правових наук України, 49-58, 2010
42010
Теоретичні та правові основи трансформації правової системи України в умовах глобалізації
МГ Хаустова
Порівняльно-аналітичне право, 52-56, 2015
32015
Тенденція універсалізації та уніфікації права як один із напрямів впливу глобалізації на національну правову систему
МГ Хаустова, MG Haustova
Теорія і практика правознавства, 2013
32013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20