Марина  Геннадіївна Хаустова / Марина Геннадиевна Хаустова
Title
Cited by
Cited by
Year
Національна правова система за умов розбудови правової демократичної державності в Україні
МГ Хаустова
Х.: Право, 160, 2008
332008
Національна правова система за умов розбудови правової демократичної державності в Україні
МГ Хаустова
332005
Суб’єкт права як елемент правової системи суспільства
МГ Хаустова
Вісник Академії правових наук України, 29-38, 2009
302009
Тенденции развития права в условиях глобализации
МГ Хаустова
Проблеми законності, 2013
222013
Тенденції розвитку права в умовах глобалізації
МГ Хаустова
Проблеми законності, 3-15, 2013
22*2013
Проблеми і перспективи розвитку правової системи України в умовах глобалізації
МГ Хаустова, MG Haustova
Вісник Національної академії правових наук України, 54-64, 2014
122014
Правова система України серед правових систем сучасності
МГ Хаустова
Проблеми законності, 23-33, 2013
122013
Правова система України: особливості становлення та сутнісні риси
МГ Хаустова
Державне будівництво та місцеве самоврядування.–2011.–Випуск 21, 64-75, 2011
122011
Правова система серед інших узагальнюючих категорій правової науки
МГ Хаустова
Вісник Академії правових наук України, 48-57, 2010
122010
Міжнародні стандарти в контексті євроінтеграційних процесів в Україні
МГ Хаустова
Вісник Національної академії правових наук України, 43-53, 2017
82017
Проблема організаційно-правового забезпечення гармонізації законодавства України до законодавства Європейського Союзу
МГ Хаустова
Проблеми законності. Академ. зб. наук. пр./відп. ред. ВЯ Тацій–Х.: Нац. у-т …, 2013
82013
Правова система як соціальний феномен: поняття, зміст, структура
МГ Хаустова
МГ Хаустова, 5-12, 2012
82012
Проблемы организационно-правового обеспечения гармонизации законодательства Украины с законодательством Европейского Союза
МГ Хаустова
Проблемы законности, 2012
7*2012
Теоретичні та правові основи трансформації правової системи України в умовах глобалізації
МГ Хаустова
Порівняльно-аналітичне право, 52-56, 2015
52015
Тенденция универсализации та унификации права как одно из направлений влияния глобализации на национальную правовую систему
МГ Хаустова
Теорія і практика правознавства, 2013
52013
Структура правової системи суспільства
МГ Хаустова
Вісник Академії правових наук України, 49-58, 2010
52010
Ідеологічна складова правової системи в умовах її модернізації
МГ Хаустова
Право і суспільство, 58-63, 2015
42015
Трансформация правовой системы Украины в условиях глобализации: общетеоретические аспекты
МГ Хаустова
Legea si viata, 166–171, 2014
42014
Тенденція універсалізації та уніфікації права як один із напрямів впливу глобалізації на національну правову систему
МГ Хаустова, MG Haustova
Теорія і практика правознавства, 2013
42013
Правовая система Украины среди правовых систем современности
МГ Хаустова
Проблеми законності, 2013
42013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20